Kas tahame olla pühad?

Seepärast, vaata, mina läkitan teie juurde prohveteid ja tarku ja kirjatundjaid ning osa te tapate ja lööte risti ning osa te piitsutate oma sünagoogides ja jälitate neid linnast linna, et teie peale tuleks kõik õige veri, mis on valatud maa peal õige Aabeli verest kuni Berekja poja Sakarja vereni, kelle te tapsite templi ja altari vahel. Tõesti, ma ütlen teile, see kõik tuleb selle sugupõlve peale!Mt ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Oulu piiskopkond ja selle piiskop Samuel Salmi. Täname Jumalat Kiriku olemasolu ja töö eest, mida seal tehakse. Palvetame piiskopkonna ja selle piiskopi eest. Samuti on eestpalves Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja selle peapiiskop Jaan Kiivit, samuti piiskop Einar Soone ning peapiiskop electus Andres Põder. Palvetame, et Jumal kutsuks uusi inimesi vaimuliku ametisse ning varustaks neid vajalike ...

Perekond Paju kasvatab lapsi ja kogudust

Jõulude eel käis Eesti Kirik külas Urmas ja Külli Pajul, kes ligi poolteist aastat teenivad Võnnu kogudust. Tänaseks kasvab peres kolm last: Markus (4), Ester (1,5) ja Andreas (4 kuud).Kust te pärit olete ja kuidas kokku saite?Urmas: Olen Tallinna poiss, seal sündinud ja koolihariduse saanud. Kui olin Tartusse õppima tulnud, siis ühel sünnipäeval saime Külliga tuttavaks ja hakkasime hiljem rohkem suhtlema… ...

EELK peapiiskopi läkitus kogudustele jõulupühadeks 2004 ja uueks Issanda aastaks 2005

Armas kogudusJõulupühad ja jõulukuulutus asetavad meie maailma ja meid ennast uude valgusesse. Märkame oma inimsuhetes ja ümbruses asju, millele me võib-olla muidu eriti ei mõtle. Tajume selgemalt tegeliku elu ja oma sügavamate igatsuste vastuolusid. Laseme end ju ülearusest elutempost ja ülepaisutatud ootustest kaasa kiskuda. Samas tahaksime leida rahu, igatseme omavahelistes suhetes leplikkuse ja soojuse järele. ...

Kõik oled Sina teinud me õnneks heldesti…

Paljudele emerituuris olevatele vaimulikele, nende abikaasadele, leskedele, aga ka pensionieas kirikumuusikutele on küllap juba harjumuseks saanud, et advendiajal kogunetakse üheskoos jõululaua ümber.Aastaid korraldas emerituuri jõulupidu Diakooniakeskus ja peopaigaks oli Tallinnas Tehnika 115 asuv Diakooniakeskuse maja. Keskust enam pole, ent nõnda head tava ei või unarusse jätta.Sel aastal avas pidulistele lahkelt oma uksed ...

Meie kingid Jeesus-lapsele

Seistes jõulusõime ligi, saavad meile read Matteuse ja Luuka evangeeliumist veelgi mõistetavamaks. Oleme täna siin koos vanemate, karjaste, ingli ja hommikumaa tarkadega. Võime aimata, milline on sündmuse seletus ühe või teise jaoks.Küllap kogeme meiegi oma Jumala-leidmise teel loobumist, hirmu teadmatuse ees, kahtlusi ja ilmutuse veendumust.On palju räägitud Jumala saamisest inimeseks ning sellest, et ilma ...

Toob päikse pilve tagant välja

Kui te hommikul ärkate, siis missuguse tundega alustate iga algavat päeva?Iga päeva algus on erinev sõltuvalt, kas eelmine päev oli vaba päev või mängu päev. Üldiselt olen optimistliku mõttelaadiga ja mul hakkab peas kohe jooksma, mida mul on vaja teha - ja teha on alati palju. Kindlasti mõtlen sellele, et kas mul jääb aega harjutamiseks või ei jää. Teie lauludes, näiteks popurriides ...

Aeg olla tänulik

Ühel hommikul leidis üks mees oma postkastist 10 krooni. Järgmisel hommikul kordus sama lugu, ja järgmisel ka. Mees harjus raha saamisega täitsa ära. Nii kulus terve kuu. Aga äkki, ühel hommikul raha enam ei olnud. Mees käis mitu hommikut närviliselt postkasti uurimas. Aga mida pole, seda pole. Siis tormas kannatuse kaotanud maruvihane mees postkontorisse ja nõudis: «Mis pagan teil siin toimub? Igal hommikul ...

Haiglahingehoiu keskuse 10 aastat: koolitusest ja kaplanaadist

Novembrikuu kirikukogu istungil võeti vastu otsus, millega 15. detsembrist lõpetatakse kolme EELK allasutuse - Haiglahingehoiu keskuse, Meremisjoni ja Eesti Kristlike Raudteelaste Ühingu - tegevus.Eesti Kiriku vestlusringis olid Haiglahingehoiu keskuse loojad ja töötajad Heino Nurk, Naatan Haamer, Kadri Ugur ja Kerstin Kask.Haiglahingehoiu keskuse (HHK) tegevust kiriku rüpes saab mõõta 10 aastaga. Kuigi viimastel aastatel on keskus ...

Et koos tugevaks muutuda

25.-26. jaanuaril on Valgamaal Taagepera lossi konverentsikeskuses koos Vaimulik Konverents (endise nimega Õpetajate Konverents).Konverentsi peateemaks on seekord KIRIK JA TEOLOOGIA. Ühelt poolt keskendutakse 2005. aasta kirikupäeva teemale TARKUSE ALLIKALE, sest on ju kiriku tarkus suures osas ja ennekõike teoloogiline tarkus. Eks kutsu meid just praegune ajastu, mil traditsioonilist kristlikku sõnumit justkui ei mõisteta, seda ...

Siberi missioonile paistab roheline tuli

EELK peapiiskop Jaan Kiivit, Ingeri kiriku piiskop Aarre Kuukauppi ja ELKRASi peapiiskop Georg Kretschmar on otsustanud toetada Siberi missioonide ühenduse tegevust.9. detsembril ühiselt heaks kiidetud koostööleping võimaldab Siberis tekkida iseseisval luterlikul kirikul.Eesti, Ingeri, ELKRASi ja Siberi missiooni koostööleping kirjutati alla mitu kuud väldanud arutelu tulemusel. (Vt EK nr 39.) «Me leidsime ühise keele ja ...

Palve

Issand, tänu Sinu armu eest! Tänu imede eest, mida toimetad meiega, meis, meie kaudu, meie ümber! Tänu Sinu pika meele eest, kui taipame viivitamisi! Tänu meie pika taibu eest, kui nii kaitsed meid kohtumisel Sinu vägevuse hoomamatusega! Sündigu meile Sinu tahtmine. Merike Saaremets

Jumal kohtab inimest

Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: «Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!» Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. Ja ingel ütles talle. «Ära karda, Maarja, sest ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Mikkeli piiskopkond ja selle piiskop Voitto Huotari. Täname Jumalat kõigi nende vaimulike ja ilmiktöötegijate eest, kes on pühendanud end Kiriku tööle. Samuti on eestpalves Ðoti Episkopaalkiriku Moray, Rossi ja Caithnessi piiskopkond ning selle piiskop John M. Crook. Palvetame misjoni- ja teenimistöö eest piiskopkonnas ja kõigi selle töö tegijate ...

Mäkketõus Vastseliina moodi

Vastseliina kogudus elab rahulikult oma elu ja ühes temaga koguduse õpetaja Toivo Hollo, kes tänavu sügisel tähistas oma viiekümnendat sünnipäeva.Tasase loomuga tõsine kirikumees on elus teinud läbi mitu tõsist katsumust ja jõudnud päris keerulisi teid pidi oma tõelise kutsumuseni.Tema ehitas majuVarasest lapsepõlvest mäletab Toivo Hollo oma vanaisa Villem Petersoni, kes oli külas ainuke ...