Arhiiv oktoober 2004

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Chelmsfordi piiskopkond ja selle piiskop John Gladwin, samuti Bradwelli piiskop Laurie Green, Colchesteri piiskop Christopher Morgan ning Barkingi piiskop Roger Sainsbury. Täname elu eest Kirikus ning palvetame piiskopkonna ja piiskoppide eest. Samuti on eestpalves Rootsi Kiriku Karlstadi piiskopkond ja selle piiskop Esbjörn Hagberg. Palvetame kõigi põgenike eest, kelle elusid on valusalt ...

Algavad Hugo Lepnurme muusikapäevad ja toompäevad

Tallinna Piiskoplikus Toomkoguduses on oktoobri lõpp kiire aeg - tähistatakse professor Hugo Lepnurme 90. sünniaastapäeva ja peetakse toompäevi.Toompäevad on tavaliselt ikka septembris olnud, ent sel aastal otsustati ühendada koguduse elus kaks tähtsat sündmust - toompäevad ja kauaaegse organisti, prof Hugo Lepnurme 90. sünniaastapäev - ning sellest kasvas välja 26. oktoobrist 2. novembrini vältav ...

Üldised asjad ja üksikasjad

Käesolev aasta on EELKs suurte sündmuste aasta. Kevadisel kirikukogu istungil võeti vastu uus põhikiri, sügisel valitakse uus peapiiskop, piiskop ja kirikuvalitsus.Üldised asjad on ääretult olulised. Vähem tähtis aga pole sugugi iga inimese rõõm või mure, mis teda teatud hetkel puudutab. Koguduse õpetaja on aga paljudel kordadel pandud just nende kahe tähtsa asja vahele. Koosolek või ...

Joel Luhamets kandideerib peapiiskopiks

Eelmise nädala kolmapäeval ja neljapäeval toimunud sinodid Viljandi ja Saarte praostkonnas valisid oma peapiiskopi kandidaadiks ülekaalukalt Tartu praosti Joel Luhametsa.Praost Jaan Tammsalu sõnul oli Viljandi praostkond esimene, kes seadis kandidaadiks praosti väljastpoolt oma praostkonda. Kuigi sinodil tutvustati ka teist nõusoleku andnud kandidaati, Usuteaduse Instituudi dekaani Randar Tasmuthit, oli sinodiliste otsus ...

Jumala plaanid ja meie plaanid? Jumala juhtimine ja meie juhtimine? 3. osa

(Algus EK nr 37, 6.10.)Muidugi ei ole teoreetilised ja praktilised raskused sellega kõrvaldatud. Piibli näidete puhul on asi lihtsam, sest jutustuste analüüs võimaldab meil tagantjärele tuvastada Jumala plaani, millesse inimese tegevus kenasti ära mahtus. Kuid ka jutustuste sündmuste toimumise ajal ei teadnud Joosep ega Paulus eriti palju sellest suuremast, s.o Jumala plaanist. Meie olukord on kas samasugune või raskem. Me kas ...

Põgene, vaba laps!

1. oktoobri Eesti Päevalehes tõdeb õiguskantsler Allar Jõks, et kodaniku ja riigi vahelised suhted ei toimi Eestis sugugi nii, nagu peaks: «Täna pean kurbusega jälgima just riigivõimu tegevuses viimasel ajal tuntavat trendi juhtida riiki läbi käskude ja keeldude, läbi karistuste karmistamise ja põhivabaduste piiramise, läbi rangete ja ultimatiivsete meetmete. See kõik ei loo õiguskindlust, ...

Jumala plaanid ja meie plaanid? Jumala juhtimine ja meie juhtimine? 2. osa

(Algus EK nr 37, 6.10.) Mida me siis teada tahame või üldse võime teada saada? Kas seda, et meie plaanid on õiged? Või seda, missugused on Jumala plaanid? Või kas nende vahel on kooskõla? Või kuidas tavajuhtimist korraldada? Või seda, et vaatamata meie tegevusele juhib lõpuks ikka Jumal? Või tahame teada seda, mis välja tuleb? Kas levinud lööklause «Inimene mõtleb, Jumal juhib» on ...

Misjonipäevade kavast

Reedel, 22. oktoobril algavad ja kolm päeva kestvad EELK misjonipäevad Tallinnas pakuvad palju huvitavaid ja erinevaid üritusi. Misjonikonverents, Tallinna praostkonna lastepäev, näitused ja misjoniturg, kuid peatähelepanu on ikka koondunud kirikutesse, kus sel puhul tavalisest enam jumalasõna ja muusikat kuulda on. Enne kui valida selle järgi, mis ühes või teises kirikus on, tasuks minna hoopis palverännakule, jah ...

Kiriku ja erakondade esindajad said kokku

Teisipäeval, 5. oktoobril kohtusid konsistooriumis luterliku kiriku ja Riigikogus esindatud erakondade esindajad. Kõne all oli pühakodade remondi ja taastamise finantseerimine. Kohtumisel osalesid kirikuvalitsuse liikmed, haldusdirektor Mati Maanas, peasekretär Tiit Pädam, Kadri Must (Keskerakond), Jaak Juske (Sotsiaaldemokraadid), Avo Üprus (Res Publica), Raivo Järvi (Reformierakond), Tõnis Rüütel (Rahvaliit) ja Aimar ...

Palve

Sina oled seadnud laotusesse tähed ja kuu, lähetanud oma trajektoorile planeedid ja inimesed, anna meile selles maailmakorras püsimiseks jõudu ja armastust, kindlameelsust ja eesmärgipärasust. Oleme paljus lõhkunud seda, mida Sina oled ehitanud, kahjustanud seda, mida Sina oma halastuses oled tervendanud, purustanud seda, mida Sina jätkuvalt uuesti lood meie kõikide õndsakssaamiseks ja lunastuseks. Ära lase meie tegudel ...

Aeg uueneda

Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes, ning saada uueks oma mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses. Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle! Ärge andke ka maad ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise Kiriku Yorki provintsi Wakefieldi piiskopkond ja selle piiskop Stephen Platten, samuti Pontefracti piiskop Tony Robinson. Palvetame piiskop Platteni ja tema uue vanematerühma - piiskop Robinsoni, ülemdiakon Roberti ja arhidiakon Jonathani -eest nende teenistuses. Samuti on eestpalves Rootsi Kiriku Skara piiskopkond ja selle piiskop Lars-Göran Lönnermark. Palvetame uue piiskopi valimise ja selle eest, et valitav piiskop ...

Vaba õhkkonnaga tund julgustab küsima

Eestimaal on üle kuuesaja kooli, millest umbes neljakümnes õpitakse religiooniõpetust või selle erinevaid vorme. Saue Gümnaasium oli üks esimestest, kes 1988. aastal usuõpetusega tegelema hakkas ning käesoleval aastal, pärast mõningast vaheaega religioonilooga taasalustanud, on ta kindlasti üks tegijamaid - kooli 948 õpilasest üle poole õpivad nimetatud ainet.Kumb on tugevam - jumal või ...

Kirik ja tema juht

Kümmekond aastat tagasi kirjutas Canterbury peapiiskopi oikumeenilisi suhteid korraldav sekretär Norman Platten Jumala armust, mis tuleb nähtavale hea tahtega riigitegelaste tegevuses ja tavainimeste poliitilises aktiivsuses. Ta meenutas sündmusi, mis olid seotud Berliini müüri lammutamise ja seni kaheks rindeks jagunenud Euroopa võimusuhete ootamatu muutumisega.Kas me oskame näha Jumala kätt ka maistes tegudes ja ...

Lõikustänupühal oldi koos lastega

10. oktoobril kutsus Tartu Ülikooli-Jaani kogudus lapsi koos vanematega lõikustänupüha puhul peetavale lastepäevale Jaani kirikusse.Elevust oli palju juba tund enne jumalateenistust, mil lastepäeva korraldustoimkond ja aktiivsed koguduseliikmed koos kõige ürituseks vajalikuga kohale kiirustasid. Peagi pühiti juba põrandat ning pidulaud kaeti kodudes küpsetatud kookide ning hõrgutistega.Pärast jumalateenistust ...