Palve

Taevaisa! Sina pole vägivaldne, aga oma armastuse väge Sa näitad! Palun Sind, kinnita mindki seda väge näitama. Ka kui armastuse tee raske on - siiski teist võimalust meil ei ole! Anna mulle jõudu käia seda teed! Meelis-Lauri Erikson

Nähtamatu võib saada nähtavaks

Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed! Sest kes on ära tundnud Issanda meele? Või kes on olnud talle Nõuandjaks? Või kes on talle midagi enne andnud, et talle tuleks tasuda? Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti! Rm 11: 33-36 Igal hommikul seame end teele. Meie ette on seatud teekonnad, mis võivad kesta mitu ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Lincoln'i piiskopkond ning piiskopid John Saxbee, Alastair Redfern (Grantham'i piiskop) ja David Rossdale (Grimsby piiskop). Täname elu eest kirikus ning palvetame piiskopkonna ja nimetatud piiskoppide eest. Samuti on eestpalves Iiri kiriku Armagh'i provintsi Derry ja Raphoe ühendpiiskopkond ja selle piiskop Ken Good. Palvetame kiriku lepitustöö eest ning eriti noortele suunatud tegevuste ...

Särava kirikuajaloolase külaskäik Eestisse

Helsingi ülikooli kirikuajaloo professor ja usuteaduskonna dekaan Aila Lauha külastas Tartu ülikooli usuteaduskonda ja esines loenguga kiriku sotsiaalsest ja poliitilisest rollist. Aila Lauha on pärit Põhja-Soomest Sallast, kus tema isa 40 aastat kirikuõpetaja ametit pidas. Isa kogudus jagati sõja käigus kaheks - pool piirkonnast jäi Nõukogude Liidu alale ja pool Soomele. Aila sündis Soome poolel, kolis õpingute ...

Evangeeliumi kuulutamise aeg

Kirikutöös on läbi ajaloo rõhutatud erinevaid asju. Ilmselt on olukorrad selleks andnud väljakutse. Toomas Paul kõneles lipuaasta oikumeenilisel nelipüha jumalateenistusel aegadest, mil kristlikus kuulutuses polnud vajadust rääkida kümnest käsust. Samas olid ajad, mil tuli palju tegelda elu korraldamise ja reeglitega. Meie lähiminevikus oli aeg, kui peamiseks kuulutamise vormiks oli kirikute remontimine, sest muu ...

Lauldes palvega Jumala poole

Narva Aleksandri kiriku 120. aastapäeva juubelipidustusi peeti 29. ja 30. mail.Laupäeval peetud konverentsil kõnelesid Jevgeni Kaljundi ja Villu Jürjo kiriku ja sellega seonduva ajaloost. Kontsert-jumalateenistusel esitas üle-eestiline projektkoor Tuuliki Jürjo juhatusel Urmas Sisaski «Eesti missa». Esimese nelipüha jumalateenistusel teenis kaasa ansambel Triskele. Laupäevasel jumalateenistusel teenisid praost Avo Kiir, Tartu ...

Leeritund 7. osa – Jumala arm

Kõik inimesed on ebatäiuslikud oma patuse loomuse tõttu. Inimene, kes on jõudnud patutundmisele ja süü tunnistamisele, vajab olukorrale lahendust. Ainsaks võimaluseks patust pääseda on Jumala halastus ehk arm, mis on teostunud Kristuses. Jumala arm Kristuses ehk pattude andeksandmine on vältimatu pääsemise eeldus igaühele meist. «Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, ...

Iga teeline võib olla ingel

Möödunud nädalal tiirutasime koos kahe pühapäevakooli õpetajaga Eesti põhjarannikul, et leida kümnele lapsele ja paarile-kolmele täiskasvanule suveks laagripaik: koht, kus telkida ja toitu keeta, maastikumängu mängida, augustikuist merevett proovida ja piiblitunde pidada. Ettevõtmine osutus oodatust keerukamaks. Ilmselt ei ole me ainsad, kes taolises olukorras jaheda vastuvõtu osaliseks saanud. Põhjused on ...