Kannatlikkus viib lootusele

Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Rootsi kiriku Lundi piiskopkond ja selle piiskop Christina Odenberg. Palume Jumalalt täienduseks uusi kirikumuusikuid nii piiskopkonda kui ka kogu Rootsi kirikusse. Samuti palvetame Iirimaa kiriku Dublini provintsi Casheli ja Ossory piiskopkondade ning piiskop P. F. Barreti eest. Palume piiskopkonna tulevikunägemuse väljatöötamise eest. * * * Peaminister Juhan Parts kutsub üles kõiki inimesi palvetama nii Andres ...

Põltsamaa õpetaja tegi lehte

Eesti Kiriku intervjuu Joel Luhametsaga, vastutav toimetaja 16. veebruar 1990 – 1. juuni 19921989. aastal asus õpetaja Joel Luhamets Saaremaalt taas mandrile ja ta määrati teenima Põltsamaa kogudust. Kirikuvalitsuses küpsenud mõte tuua taas lugejateni ajaleht Eesti Kirik sai teoks samal ajal. Lehe vastutavaks toimetajaks kinnitati peapiiskop Kuno Pajula kinnituskirjaga 16. veebruarist 1990. a Joel Luhamets. Esimene lehenumber tiraaziga 20 000 ...

Peapiiskopi karjasekiri kogudustele palvepäevaks Issanda aasta 2004 paastukuu 3. päeval

«Siis ta ootas, et viinamägi kasvataks häid kobaraid, ent kängunud olid kobarad, mida see andis.» Js 5:2bMe peaksime pühakirja kuulama ja lugema kui Jumala ja tema rahva kahekõnet. Ühel pool seisab Issand kui Looja, Lunastaja ja Pühitseja. Teisel pool seisame meie, inimesed, ja meie maailm. Ka pühakirja tuttav tähendamissõna viinamäest ja selle viljadest puudutab inimese sidet Jumalaga. Millist vilja keegi ...

Palvepäev – kogu rahva patukahetsuse päev

Tuhkapäevaga möödunud kolmapäeval algas Kristuse kannatamisaeg. Täna, nädal hiljem, on palvepäev. Kui tuhkapäev on iseendale tuha pähe raputamise aeg, isiklike eksimuste üle mõtisklemise ja meeleparanduse aeg, siis palvepäev on pea seda sama, aga terve koguduse ja rahva ühisel tasandil. Inimeste seas Ega neid kahte meeleparanduse päeva toime poolest tegelikult väga lahutada saagi. Muutudes ise, muutub ...

Kirjasõna ei kao

Ülevaade paguluses ilmuvast Eesti Kirikust Kodu-Eestis ilmuv EELK nädalaleht Eesti Kirik tähistab 6. märtsil Tartus oma 80. aastapäeva piduliku konverentsiga, kuhu on kutsutud osalema ja ettekandeid pidama kõiki usueluga tegelevaid kaasmaalasi igalt viielt kontinendilt. Eesti Kiriku proovinumber ilmus 1923. aasta jõuludeks ja alustas nädalalehena ilmumist 1924. aasta alul. Väljaandjaks oli konsistoorium ja peatoimetajaks hilisem ...

Eesti Iraagis ja Iraak Eestis

Laupäeva õhtul sai Iraagis surma esimene eesti sõjaväelane. Rahuvalvemissioon, mis praktikas on küll sõjategevus sissirühmade vaoshoiuks, on teravalt osutanud seda, et riigina ja rahvana osaleme sõjas rahuajal.Viimaste kuude vältel ei arutlenud Eesti üldsus ja ajakirjandus enam nii intensiivselt kui esimese eestlaste missiooni Iraaki mineku aegu seeüle, kas eesti poiste lähetamine sinna oli õigustatud ...

Luuletus

Ärata minus, oo Issand, armastus, et ma tervena tunneksin haigete valu, külluses vaeste muret, aus alandatute häbi, vabaduses vangide masendust, ja et ma lakkaksin Sind otsimast pühamust, kui ometi astud teel haigete, vaeste, alandatute ja vangide juurde. Oo Issand, võib-olla saaksin Sind aidata? Teedy TüürSõnadel on südames pesa, lk 62

Leeriõpetusele kinnitust laagritest

Tänase lehe 7. leheküljel avaldab Laste- ja Noorsootöö Ühendus (LNÜ) informatsiooni selle kohta, kuidas taotleda leerilaagrite toetuseks raha Soome Kiriku Välisabilt. LNÜ on välja töötanud tingimused, millele raha taotlev kogudus vastama peab, vastasel juhul on toetuse taotlemine raskendatud. Leerilaagreid korraldatakse Eestis tavalise leerikursuse kõrval üha enam ning EELK kodulehel intranetis võib ...

Eesti Kirik küsib: Milline on Eesti Kiriku tähendus sinule ja kirikule tervikuna?

Rein Neggo, emeriitõpetaja North Hollywoodist USAst: Ajaleht EELK häälekandjana on kujunenud oma sisu poolest jõuallikaks, kust juhtkirjade, jutluste, informatsiooni ja artiklite kaudu ammutame uut kiriklikku ning rahvuslikku eluvaimu praeguses katkises maailmas. Sellisena on ta asendamatu meie kogudusi ühendava tegurina, mitte ainult kodumaal, vaid ka paguluses tekkinud eesti kogudustega üle terve maailma. Lugejana olen tundnud palju ...

Vaimulikud kõnelesid kirikule olulisist asjust

Tuhkapäeval, 25. veebruaril toimus Kuressaares Saarte praostkonna vaimulike koosolek, millel osalesid pea kõik Saaremaa ja Muhu koguduste õpetajad ja diakonid. Hiiumaalt tulid otse üle jää usuteaduse üliõpilane Antti Leigri ning allakirjutanu. Koosoleku alguses andis praost Veiko Vihuri ülevaate Saarte praostkonna 2003. aasta arvutabelist, mis on veidi murettekitav: kasvanud on vaid armulaualiste arv ja kiriklike matuste hulk, ...

Aga Torontos on ikka talv!

Kas pole kummaline, et see, mida oled mitme kuu jooksul enesestmõistetavaks pidanud, tundub äkki üllatav – piisab vaid nädalast Inglitelinnas ja selle läheduses. Lumehangede vahelt ja näpistava külma tuulega Torontost 16. veebruaril lahkudes teadsime vaid teoreetiliselt, et vaid viie lennutunni kaugusel on Eesti mõistes kena suvi. Kui aga soojas tuules kõikuvaid palme, õitsvaid lilli ja põõsaid, Inglitelinna ...

Inimese igal elujärgul on oma väärtus ja tähendus

Peapiiskop Jaan Kiiviti jutlus iseseisvuspäeva 86. aastapäeval Tallinna Kaarli kirikus Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Veel pisut aega, ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Jh 14:18–19 Armas iseseisvuspäeva kogudus. Inimesel on jõudu elada, kui tal on lootus saavutada midagi paremat, kui tal on usku, et ta kuulub suuremasse tervikusse ja et see tervik püsib ...

Palvetades Euroopasse

Pühapäeva õhtul peeti Tartu Maarja koguduses esimene saksakeelne palveteenistus. Paastuaja palvuse oli ette valmistanud koguduse sakslannast abiõpetaja Sabine Arnold, kaasa teenis Leipzigist pärit teoloogiatudeng Jan Schober. Õpetaja Arnoldi jutlus põhines Matthias Grünewaldi 15. saj maalil Jeesuse ristilöömisest. Jutluse vahele laulis kogudus salme Paul Gerhardi laulust «Oh Jeesus, sinu valu». Palvusel viibis ...

Ainult üks küsimus: Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) üks töövaldkondadest on eetika ja eluväärtustega tegelemine. Millised ülesanded on eluväärtuste projektijuhil?

Kaia Kapsta, vastne EKNi eluväärtuste projektijuht: Eesti Kirikute Nõukogu eluväärtuste ja eetika töövaldkonna eesmärgiks on tutvustada ühiskonna eetiliste probleemide kristlikku käsitlust ning pakkuda välja võimalikke lahendusi. Minu otseseks ülesandeks on koordineerida erinevate kirikute esindajate omavahelist dialoogi eelpool mainitud teemakäsitluses. Aastani 2007 on eetilistest probleemidest ...