Usub muinasjutu õnnelikku lõppu

Kui möödunud aasta lõpul lehelugejailt küsisime, kes on lehe parim autor, saime ülekaalukalt vastuseks - Naatan Haamer ja tema pildipalved. Sestap võtsingi õpetaja ja hingehoidja, lehe ühe kaasautori ja harrastusfotograafi Naatan Haameriga juttu ajada.Oli 2001. aasta jaanuari esimene lehenumber, kui lugejate, aga ka tegijate pilku köitis pühapäevaleheküljel Naatani meeleolukas loodusfoto koos ...

Kristuse päralt olla

Tallinna Piiskoplik Toomkirik oli neljapäeva keskpäeval valla, et vastu võtta kirikutäis rahvast, kes tuli osa saama peapiiskop emeeritus Kuno Pajula 80. sünnipäeva tänujumalateenistusest.Peapiiskop Pajulat olid tulnud õnnitlema ametivennad ja -õed üle kogu Eesti, kiriku töötegijad ning partnerid kodu- ja välismaalt, vilistlased Väike-Maarja gümnaasiumist.Jumal lasi kasvadaPeapiiskop Jaan Kiiviti ...

Ühest vähetuntud eesti teoloogist – Kaide Rätsepat meenutades

Eestlastest teolooge ei ole kuigi palju. Seepärast on igaüks neist väärtus omaette ja väärt eraldi käsitlemist. Palju on räägitud Elmar Salumaast ja Uku Masingust, kelle teoloogia kohta on kirjutatud nüüdseks mitu teadustööd. Ka Artur Võõbus on tuntud ja süroloogina tuntakse ning tunnustatakse teda ka väljaspool kiriku ringkondi. Suur oli aga minu hämmastus, kui sain teada, et isegi ...

Vaba eurooplase kohus

Möödunud nädala neljapäeval vapustasid maailma plahvatused Madridi reisirongides.Terroriakte, kus hukkus vähemalt kakssada ja sai haavata üle tuhande neljasaja süütu inimese, on Euroopa seni vaid harukordadel tunda saanud. Seni pole veel päris selge, kes on plahvatuse taga. Kui alguses seostati juhtunut baskide terroriorganisatsiooniga ETA, siis viimasel ajal on kahtlused langenud enam islamiäärmuslastele, ...

Aeg atra seada

Mis võiks olla tähtsam, kui anda lastele eluks vajalikke teadmisi.Üldhariduskooli usuõpetuse arengu kohta viimasel kümnendil võiks öelda, et ei see idane ega mädane. Kõik, mida tehakse, on väga hea, aga seda on tilk meres. Õpilaste absoluutne enamus on religiooniõpetuse osas jäetud ilma oma põhiseaduslikust õigusest haridusele.Läheneva kevade eel tundub siiski, et ka religiooniõpetuses ...

Konsistooriumi täiskogu istung

Veebruarikuu istungil otsustati EELK üldomandiks võetud kinnistut Tallinnas Tehnika tänav 115 välja üürides, ruume kasutades või hallates tulevikus arvestada hoone algset sihtotstarvet. Nimetatud krunt soetati ning aastal 1995 valminud maja ehitati Schleswig-Holsteini Diakooniakeskuse poolt kingitud varaga EELK diakooniatööks. Konsistooriumi otsusega kinnitati Heikki Pietilä kristliku kasvatuse ning laste- ja ...

Erakorralisel Kirikukogul arutatakse põhikirja üle

16. märtsil peetakse Usuteaduse Instituudis XXVI Kirikukogu 6. erakorralist istungjärku, mille tähtsamaks punktiks on EELK uue põhikirja II lugemine. Kirikukogu määrab ka koguduste ning praostkondade juhtorganite ja XXVII Kirikukogu liikmete valimiste aja. Palju kõneainet pakkunud uue põhikirja ettevalmistus on jõudmas lõpule, teisipäeval hääletatakse sisse viimaseid parandusettepanekuid, mis ...

Usk kannab

Juristist Paide linnapea Tõnis Kõiv (33) on üks Eesti esindajatest Euroopa Komisjoni Regioonide Komitees. Eesti Kirik tundis huvi, millega selles komitees tegeletakse.Tõnis Kõiv: Tegemist on 1993. a Maastrichti lepingu alusel loodud organisatsiooniga, kelle ülesandeks on teha kuuldavaks regioonide ja omavalitsuste hääl Euroopa Liidu (EL) koridorides. Regioonide Komitee mõte on selles, et kui ELi otsused mõjutavad ...

Palve

Ma palun, et aitaksid mind Sinu kannatava armastuse järgi kõnelda tegude keeles. Kui olen asunud armastuse teele, ei kohkuks kahtluste kitsikuses, pöörduks kiuslike leeri, laseks ahvatleda hoolimatusel ega lubaks enesehaletsusel hävitada valguse lapse õnnistust.Naatan HaamerMõttehetkTõeline armastus on see, mida tuntakse oma armastatu vastu üksnes oma vabast tahtest… See armastus kestab, kuni armastatu elab. Aga ...

Inimesel on vaid kaks valikut

Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed, ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale. Aga hoorusest ja kogu rüvedusest ja ahnusest ärgu olgu teie seas juttugi, nõnda nagu on kohane pühadele. Samuti riivatus ja rumalad sõnad ja sündsusetu lõõpimine ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu. Seda ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Mandrieuroopa piiskopkond ja piiskopid Geoffrey Rowell ja David Hamid (Euroopa piiskop). Palvetame 270 üle Euroopa, Põhja-Aafrika ning Aasia asuva koguduse ja nende vaimulike eest, kes sageli teenivad kaasusklikest eraldatuse tingimustes. Samuti palvetame Iirimaa kiriku Armaghi provintsi Armaghi piiskopkonna ja peapiiskop Robin Eames'i eest. Palvetame jätkuva lepitustöö eest lõhestatud ...

Kuno Pajula on käinud läbi pika tee jutlustajast peapiiskopini

Homme, 11. märtsil tähistab peapiiskop emeeritus Kuno Pajula 80. sünnipäeva. Alljärgnev usutlus on tehtud juubelieelsel nädalal peapiiskopi õdusas kodus Mustamäel.«Mu isa võttis osa I maailmasõjast, Vabadussõtta tuli ta juba ohvitserina ning Vabadusristi kavalerina. Pärast sõja lõppu oli tal valida, kas teha sõjaväelist karjääri või võtta endale talu, mida ...

Aeg tulnud maa ja mere pealt

Meenub üks särav suvine päev, mil Ruhnus tormivangis olnud peapiiskop Pajula koos noorte lõõtspillimängijate ja muu toreda seltskonnaga väikesele laevale astus ja sõit Kingissepast Kuressaareks muutunud linna poole võis lõpuks ometi alata.Algus oli ilus - meri üsna vaikne ja päike nii soe. Meie võimas mootorimürinat trotsiv laul ja pillimäng kaikus mere kohal. Siis aga tõusis tuul ja meri ...

Ühendab aegu ja inimesi

Laupäeval, 6. märtsil kutsus Eesti Kiriku toimetus oma sõpru Eesti Rahva Muuseumi näitusemajja tähistama ajalehe 80. sünnipäeva.Kuigi suuremas plaanis on 80 aastat köömes, on see aeg ühe lehe jaoks märkimisväärne, olgugi et tegelikku ilmumisaega koduses Eestis tuleb kirikulehel mõõta 30 aastaga. Lehe taasilmumisest ja intervjuusid eelmiste peatoimetajatega on olnud võimalus juba lehest ...

Mis saab põhikirjast?

SAMAL TEEMAL: Küsimusi rohkem kui selget arusaama, EK 21.01.2004; Kirikukogu katkestas põhikirja lugemise, EK 3.12.2003; Üks vaatenurk EELK uuele põhikirjale, EK 5.11.2003; Praostkondades jätkub arutelu uue põhikirja üle, EK 22.10.2003; Eesti Vabariik registreerib Jeesuse Kristuse olemasolu, 22.10.2003; Põhikirja eelnõu koostades lähtuti praktilistest vajadustest, EK 15.10.2003; Pindis arutati EELK põhikirja uut ...