Kaastundeavaldus soome rahvale

Seoses Soomes 19. märtsil toimunud ohvririkka õnnetusega saatis peapiiskop Jaan Kiivit Soome peapiiskop Jukka Paarmale kaastundeavalduse. Ööl vastu 19. märtsi põrkasid Kesk-Soomes Jyväskylä lähedal libeda tee tõttu kokku paberirulle vedanud veoauto ja buss 38 Lapimaale suusapuhkusele siirduva noorega. Õnnetuses hukkus silmapilkselt 23 ja vigastada sai 15 inimest. 19. märtsil olid Soome lipud valitsuse ...

Eesti Kirikute Nõukogu valis presidendi ja asepresidendid

Eesti Kirikute Nõukogu märtsikuu töökoosolekul 18. märtsil valisid liikmeskirikute esindajad järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks presidendi ning asepresidendid. Kirikuid ühendava oikumeenilise nõukogu presidendiks valiti tagasi 1993. aastast Kirikute Nõukogu tööd juhtinud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Einar Soone. Ühe asepresidendina jätkab Joosep Tammo, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide ...

Palve

Peagi avatakse uksed, kuid veel on pisut valikuaega. Õpeta, Issand, mind peatuma ja vaikima, et ei tuleks tormates su palge ette, mõtlematuse varjud teel. Tasanda mind rahustava vaimuga, muuda oma armu hinguses, aita olla alandlik teenija, võta mind vastu oma aujärje mademel. Naatan Haamer

Usu küsimus on ikka sama

Oma maise elu päevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast, ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu. Ja olles küll Poeg, õppis ta kuulekust selle läbi, mida ta kannatas. Ja kui ta oli saanud täiuslikuks, sai ta igavese pääste toojaks kõigile, kes on talle kuulekad. Hb 5:7–9 Viimaseil nädalail on räägitud uuest ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Derby piiskopkond ja piiskopid Jonathan Bailey (Derby piiskop) ning David Hawtin (Reptoni piiskop). Palvetame piiskopkonna Edale'i noortekeskuse, selle hoidja ja kõigi kasutajate eest. Samuti palvetame Iirimaa kiriku Armaghi provintsi Clogher'i piiskopkonna ja selle piiskop Michael Jacksoni eest. Palvetame lepitustöö, rahuloomise, koguduste ehitamise ja noortetöö eest.

Andres Uibo orelist, kirikumuusikast ja endast

«Kui kokku lugeda kodumaal ehitatud ning Saksamaalt - Walckerilt, Ladegastilt, Sauerilt ja teistelt tellitud orelid, ületab Eestis asuvate orelite koguarv kahesaja. Ühe suhteliselt väikese, poolteise miljonilise elanikkonnaga maa kohta on seda tõesti palju. Nii on Eestimaa saanud lausa omapäraseks orelimuuseumiks, mille valduses on mõned kogu maailma jaoks uunikumiks olevad instrumendid.» Andres Uibo, Jüri Kuuskemaa. Eesti orelid. ...

Kirik on rahva vaimsuse ja väärtushinnangute mõjutaja

Eesti Kirikute Nõukogu koos Eesti Evangeelse Alliansi ja Eesti Piibliseltsiga on lähiminevikus viinud läbi kolm uuringut, mis kajastasid eestimaalaste usuelu. Kiriküsitlused «Elust, usust ja usuelust» viidi läbi aastatel 1995 ja 2000. Aastal 2001 toimus Tartus nimetatud uuringute tulemusi tutvustav rahvusvaheline konverents «Ühiskond, kirik ja religioonisotsioloogilised uuringud». 2003. a korraldas kirikute nõukogu ...

Maarja – elu andumuses ja ustavuses Kristusele

25. märtsil tähistame Jumala Poja sünni ettekuulutamispäeva ehk paastumaarjapäeva.Sellest päevast, mil ingel Gabriel Maarjale Päästja sündi kuulutas, on jõuludeni üheksa kuud. Seda päeva tähistati esimest korda 6. sajandil ja katoliikluses on see üks Maria-pühadest. Protestantismis peetakse seda päeva üheks Kristuse pühaks ja sel päeval on liturgiliseks värviks valge.Keset ...

Ühest vähetuntud eesti teoloogist – Kaide Rätsepat meenutades 2. osa

(Algus EK nr 10, 17.3.)1954. aastal määras konsistoorium Kaide Rätsepa Toompea Kaarli koguduse I pihtkonna õpetajaks. II pihtkonna õpetajaks määrati Edgar Hark. Kaarli koguduse liikmed ja Rätsepa ametivennad mäletavad, et kahe mehe koostöö oli sujunud hästi. Paralleelselt kogudusetööga jätkas Rätsep oma õpinguid. Huvi budismi vastu Ta oli lõpetanud Usuteaduse Instituudi 1952. aastal ...

Jumal jooksupoisiks

Augustinus kirjutas raamatus «De Civitate Dei» (Jumalariigist) kahte sorti inimestest: ühed elavad inimese järgi või liha järgi (lihalikult), teised Jumala või vaimu järgi (vaimulikult). Ühed armastavad üle kõige ja ainult Jumalat, kõike muud peavad vaid vahendiks ja mitte eesmärgiks (isegi kuni iseenda ärapõlgamiseni). Teiste puhul on armastus moondunud, nad on hakanud armastama neid asju, mis ...

Kui palju meid on?

Kirjasõna on asi, mida maksab uskuda. Vähemalt on see midagi selget ja üheseltmõistetavat. Keeruline on siis, kui kirjapandu on ühes kohas seesugune, teisal teistsugune. Mida siis uskuda? Üpris kummaline lugu on luteri kiriku liikmeskonnaga. Vähe sellest, et me ise aru ei saa, kui palju on meie liikmeid, seda enam on raske seletada olukorda maailmale. Ideaal ja tegelikkus Eelmisel aastal juhtus minuga selline lugu, kui pidin Saksamaal Eesti ...

Kõpu kogudus sai tagasi kirikuvarad

Palvepäeval toimus Kõpu Peetri kirikus tavapärasest pidulikum jumalateenistus - kodukogudusse jõudsid tagasi ristimisvaagen ja altaririistad.Jumalateenistusel jutlustas Tarvastu koguduse õpetaja Markus Haamer, oma tervitused kogudusele saatis Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Mart Salumäe. Just nimetatud kirikutes olid aastakümneid hoiul Kõpu koguduse varad.Kingiti kirikuleKiriku puhul on sajandite jooksul olnud tavaline, et ...

Palve

Kuis leppida kaotuse päevadega, anda põrmule ihaldatu. Nii raske on mul mõista, et surm saab uueks eluks, äraandmine trööstiks. Issand, aita mind ligineda sammhaaval loobumise ja alandlikkuse imele, mis suudab muuta maailma, et võiksin ka mina saada muutva rõõmu loojaks.Naatan Haamer

Avastada halastuse sisu

Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Sest otsekui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu. Kui meid nüüd ahistatakse, siis sünnib see teie julgustamiseks ja päästmiseks; ...

Porvoo eestpalvekalender

Algaval nädalal on eestpalves Inglise kiriku Canterbury provintsi Coventry piiskopkond ja piiskopid Colin Bennetts (Coventry piiskop) ning Anthony Priddis (Warwick'i piiskop). Palvetame, et meie teenimine võiks olla ühtlasi nii pastoraalne kui ka prohvetlik. Samuti palvetame Iirimaa kiriku Armaghi provintsi Down'i ja Dromore piiskopkonna ja piiskop Harold Milleri eest. Palvetame meie «Mõtle uuesti» nimelise uuendusprogrammi ...