Eesti Vabariigi teenetemärkide saajad

President Arnold Rüütel annab Eesti Vabariigi 86. aastapäeva puhul riigile ja rahvale osutatud teenete eest riikliku autasu kokku 447 inimesele. Nende hulgas paljudele kirikuga seotud inimestele kodu- ja välismaal. Maarjamaa Risti III klass Henning Christoph Kramer – kirikuõpetaja, Eesti-Saksa suhete edendaja, Eesti teoloogiahariduse toetaja Henning Cristoph Kramer on sündinud 20. augustil 1940 Owschlagi külas Schleswig-Holsteini ...

Viljakas pinnas eestluse alahoiuks

Vabariigi aastapäev ja jaanipäev on väliseestlastele tähtsad pühad. Leipzigis Saksamaal kohtutakse nendel päevadel alati ning tähistatakse sündmust ühise söömaaja ning vestlusringiga. Õhtut täidavad inimeste meenutused kodumaalt, hiljuti Eestis käinud aga jutustavad uudiseid. Leipzigi eestlaskond on suhteliselt noor, sinna on läinud peamiselt naised, kes 1980ndatel kas õpingute ajal või ...

Kiriku meediatöö on oluline

Soome kirikuvalitsuses Helsingis läinud nädala neljapäeval Eesti ja Soome kiriku infotööst ja kommunikatsioonist kõneldes tõdeti, et iga kiriku töötegija on oma ametis parim infoandja. Kohtumine tulenes konsisitooriumi peasekretäri Tiit Pädami sõnul kirikuvalitsuste omavahelistest kohtumistest ja kokkuleppest süvendada koostööd ja viia see uuele tasemele. Oluliseks on peetud kolme ...

Pasunad hõiskasid Lähtel ja Tartus

Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees! Ps 98:6 Iga-aastane EELK koguduste pasunakooride seminar-laager toimus seekord kahepäevasena: 7. veebruaril pikk proovipäev Lähtel, 8. veebruaril kaasateenimine jumalateenistusel Tartu Pauluse kirikus ja kontsert samas mõni tund hiljem. Kergelt vaevase ettevalmistusprotsessi lõpuks kogunes Lähte ühisgümnaasiumi saali hulk tublisid pasunapuhujaid, et ...

Eesti lipu ajalugu

4. juunil möödub 120 aastat sinimustvalge lipu pühitsemisest. Sinimustvalge värvikombinatsiooni idee sündis 29. septembril 1881. aastal Tartus korp! Vironia osakonna (praegu Eesti Üliõpilaste Selts) asutamiskoosolekul. Millest tulenes värvivalik ning mida pidid need tähendama? Ühest vastust küsimusele ei ole, kuid üldiselt pidid värvid kajastama eesti rahva iseloomu ja aateid; tähistama rahvariiete ...

Kirikute Maailmanõukogu president pühitsetakse ametisse

Augustis Kirikute Maailmanõukogu (KMN) peasekretäriks valitud dr Sam Kobia (pildil) seatakse täna Genfis ametisse. Pidulikul jumalateenistusel Genfi Oikumeenilise keskuse kabelis teenivad kohalike kirikute ning oikumeeniliste organisatsioonide esindajad. Sam Kobia valiti peasekretäriks KMN keskkomitee kinnisel istungil 28. augustil 2003, tema vastaskandidaadiks oli dr Trond Bakkevig. Kobia oli enne peasekretäriks valimist KMN erisaadik Aafrikast. ...

Uus põhikiri tuleb – teist teed ei ole

Lähikuudel võetakse Kirikukogus vastu EELK uus põhikiri. Praost Veiko Vihuri, kellega Eesti Kirik sel teemal vestles, kinnitab, et põhikiri võetakse vastu igal juhul, ent mis kujul, see pole veel kindel. Olete koos Märjamaa koguduse õpetaja Illimar Toometiga uue põhikirja eelnõu välja töötades teinud väga suure töö. Kas oma koguduse töö kannatama ei kippunud? Olen nelja koguduse ...

Ühte sammu teiste Euroopa ülikoolidega

Usuteaduse Instituudis alustas oma õpinguid 15 magistranti. «Tänane päev, 10. veebruar 2004 jääb kirikliku hariduse ajalukku tähtsa päevana,» ütles Usuteaduse Instituudi dekaan Randar Tasmuth instituudi magistrantuuri avaaktusel. Rõhutades sõna «magister» tähendust (õpetaja – ladina k), märkis dekaan, et taas ollakse jõutud sellele ajaloolisele tasemele, kus alates magistrikraadist ...

«Kaht leptonit» lugedes meenub…

Mul õnnestus kuulata õp Joel Luhametsa jutlusi Kuressaare Laurentiuse kirikus aastail 1984–1989. Olen tänulik, et ma just siis elasin üle usulise ärkamise, olen tänulik, et mu kodukirik muutus mulle nii armsaks. Õpetaja Luhametsa jutlused olid nii lihtsad, nii arusaadavad, neis oli alati sedavõrd kindlalt tunda Jumala sõna, et see mõnikord lausa kohutas. Mäletan, kuidas ta ühes maakirikus jutlustades ütles: ...

Ainult üks küsimus: Kellele on mõeldud vastavatud interneti raamatupood?

Meelis Süld, MTÜ Kompass juhatuse liige, internetipoe projektijuht: TNS Emori uuringu järgi kasutab umbes 47 protsenti 15–74aastastest eestlastest internetti ja ilmselt on see suhtarv kristlaste hulgas samasugune. Seega on pooltel eestlastel ligipääs kristliku portaali Kompass raamatupoele. Ühe sihtgrupina võikski välja tuua need inimesed, kes kasutavad igapäevaselt arvutit, on harjunud suhtlema elektroonilisel teel ja tegema oma ...

Aruanne on kättesaadav

EELK aruandluse seaduses seisab, et sõnaline aastaaruanne tehakse kättesaadavaks kõigile koguduseliikmetele. Teinekord tundub nimetatud seadusetähe täitmine kaunis keerukas või lausa võimatu. Ometi polegi vaja muud kui anda võimalus, et inimene saaks koguduse asjadest teavet. Seda nii teoks saanud sündmuste, jumalalapseks saanute või igavikuteele läinute osas. Samas on väga tähtis anda ülevaade ...

Ohvriabi seadus lubab hüvitada ohvritele tekitatud kahju

Ohvriabi ei ole Eestis ammugi enam uus mõiste. 1994. aasta septembris asutati Avo ja Fea Üpruse eestvedamisel Kuriteoohvrite Toetamise Ühing «Ohvriabi», millest tänaseks on arenenud enam kui sajaliikmeline Euroopa katusorganisatsiooni kuuluv mittetulundusühing. Ohvriabi ühing teeb koostööd erinevate vabaühendustega (usaldustelefonid, naabrivalve), kohalike omavalitsuste, politsei ja kirikuga. Riigi tellimusel 2001. a ...

Inimese kohus on hoolitseda oma südame eest

Kui sul on väikesed lapsed ja sa tahad olla lapsi arendav lapsevanem, siis sageli teed sa koos nendega erinevaid avastusretki – avastad maailma nii seest- kui ka väljastpoolt. Üks huvitavmaid avastusi on olnud minu jaoks inimene ja temaga kaasnev. Inimese juures on asju, mis ei muutu, kuid samas jäädki avastama, näiteks süda. Muutumatu on inimese südame mehhaaniline osa kui elu keskmes olev organ, mis pumpab minutis 60–70 ...

Porvoo eestpalvekalender

Algaval nädalal on eestpalves Inglise Kiriku Canterbury provintsi piiskopid Rowan Williams (peapiiskop), Graham Cray (Maidstone'i piiskop), Keith Newton (Richborough'i piiskop) ja Stephen Venner (Dover'i piiskop). Palvetage palun, et võiksime kasvada pühaduses, saada haritumaks ja misjonimeelseks inimeseks. Samuti palvetame Iirimaa Kiriku Armagh'i provintsi Tuam', Killala ning Achonry piiskopkondade ja piiskop Richard Henderson'i eest. Palvetame hiljuti ...

Sõna aitab mõista iseend

Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees – tema ees, kellele meil tuleb aru anda. Hb 4:12–13 Sõnal on tõesti suur vägi. Inimesed kasutavad sõnu väga ...