Porvoo eestpalvekalender

22. veebruaril ja järgneval nädalal hoiame eestpalves Inglise Kiriku York'i provintsi Carlisle'i piiskopkonna ja piiskopid Graham Dow ning James Newcome (Penrith'i piiskop). Palvetame piiskopkonna järgmise viie aasta töökavade eduka väljatöötamise ja viljaka elluviimise eest. Samuti palvetame Norra Kiriku Stavanger'i piiskopkona ja selle piiskopi Ernst Baasland'i eest. Palvetame kodupaiga noortetöö uute võimaluste ...

Kursis maailmas ja Eestis toimuvaga

Kuna eestlasi on teatavasti igas maailma nurgas, siis ka Leipzigi linnas Saksamaal. Juba kolmeteistkümnendat aastat elab seal Maaja Pauska koos abikaasa Steffeni ja laste Tina ning Paul-Erikuga. Maaja töötab Gustav-Adolf-Werkis (GAW) pressisekretärina, praegu küll poole kohaga peamiselt projekte koordineerides.Mitte kaugel oma töökohast elab Maaja tüüpilises Leipzigi korterelamus, nagu neid eelmise sajandi algul ehitati ja mida ...

Lipu aasta ja iseseisvuspäev

Õnnitlen peatse rahvusliku suurpäeva, Eesti Vabariigi 86. aastapäeva puhul ja soovin Jumala kaitset isamaale ja rahvale.Kui peame oma riigi sünnipäeva, siis tulgem kokku kirikutesse ja vabadussammaste juurde, viigem lilled ja pärjad vabaduse eest langenute mälestuspaikadesse. Nimetan seda selle tõttu, et see ei ole täna nii iseendast mõistetav asi nagu veel tosin aastat tagasi. Täna eelistatakse mugavat osadust ...

Minestanud madonna jõudis poole sajandi järel koju

Pühapäeval jõudis  Haapsalu toomkirikusse tagasi väike puuskulptuur, mis pärineb ajast, mil Kolumbus polnud veel Ameerikasse jõudnud.Kolme figuuriga skulptuur kujutab Kristuse ema, minestusse langenud Maarjat. Kunstiajaloolane Villem Raam on kuju dateerinud 1490. aastasse. Kuju võis olla Haapsalu toomkiriku keskaegse peaaltari üks kaunistusi. Minestanud Maarja kompositsiooni esineb väga vähe.Appikarje ...

Piiskop Rahamägi eesti rahva sündivusest 4. osa

(Algus EK nr 3.) Suguhaigusi võimendab väga tugevalt alkoholism. Alkohol vähendab usulis-kõlbelist jõudu. Eriti on keeluseaduse eest võidelnud V. Ernits. Autor kutsub kirikut aktiivselt karskusliikumises osalema. Dr. Vilms soovitab suguhaiguste kaitseks kasutusele võtta kondoomid, väitekirja autor on aga sellele vastu. Kõik taolised kaitseabinõud lubavad kergel viisil kustutada sugulist himu ja alandavad isiksust. Lahenduseks ...

Eesti tulevik eurolehmades

Telesaade «Tegelikkuse keskus» edastab inimestele, kes muidu on segaduses uksest ja aknast tuleva info üliküllusest, «elu nii, nagu see on». Mõni aeg tagasi rääkis Rein Lang selles saates somaallasest, terrorismist, Eesti tulevikust ja eurolehmast. Lang ütles, et ühele eurolehmale kulutatakse päevas keskmiselt 2,2 eurot, 3 miljardit inimest maailmas (seega umbes pool inimkonnast) teenib sellest vähem ...

Eesti Kirikute Nõukogu valib juhte

Eesti Kirikute Nõukogu presidendi piiskop Einar Soone ja asepresident Joosep Tammo volitused lõpevad selle aasta märtsis. Nõukogu eelmisel koosolekul 15. jaanuaril otsustati, et iga liikmeskirik esitab homme toimuvale koosolekule oma kandidaadid presidendi ja asepresidentide kohale. Eesmärgiga ühendada kristlikke kirikuid ja koguduste liite koostööks Eesti ühiskonna vaimseks arenguks kristlike põhimõtete alusel asutati ...

Talvepäev täis tegevust

Samal ajal noorte talvepäevadega kogunesid üheks päevaks Põltsamaale ka lapsed. Tuldi Tarvastust ja Viljandist, Lääne-Nigulast ja Narvast, Türilt ja muidugi Põltsamaalt ning selle ümbrusest. Kokku oli tulejaid 90 ringis. Päev algas jumalateenistusega kirikus ja jätkus tempokalt koolimajas. Registreerumisel said kõik valida punase ja sinise osavõtukaardi vahel. Kaart määras edasi liikumise ...

Toomkoguduses vahetus võim

Ümbermaailmareisilt koju jõudnud Raido Rüütel jätkab 15. veebruarist Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse juhatuse esimehena. Jüri Ehasalu, kelle volitused juhatuse esimehena kehtisid tähtajaliselt alates 2002. aasta juunist, jätkab aseesimehena, nagu varemgi. Koguduse juhatus tänas Jüri Ehasalu esimehena tehtud töö eest. EK

Seminar õigest laulmisest

9. veebruaril toimus Usuteaduse Instituudis kirikumuusikutele täiendkoolitus, kus teemat «Koguduselaul ja koraaliraamatud Eesti- ja Liivimaal 19. saj I poolel» avas dr Toomas Siitan. Kirikumuusikas, nagu mitmel teiselgi alal, on läbi aastasadade vaieldud tõe üle. Milline on õige koguduselaul ja kuidas seda laulma peaks, selle üle on eriti palju arutletud 19. sajandil. Vana laulmisviis Siitan rääkis loengu sissejuhatavas ...

Valgeid laike Tallinna Toomkiriku oreliloos

Tallinna Toomkiriku orelite ajaloo uurimine on olnud aktuaalne juba mitu aastat. Kui 1998. aastal toomkiriku Ladegast-Sauer-orel restaureeriti, anti selle puhul välja vihikuke oreli ajaloo, restaureerimise ja Tallinna Toomkiriku Oreli Fondi tegevuse kohta. Lisandunud uurimistöö arhiivides on andnud avaldatule huvipakkuvat lisa. Need tähtsad arved Kunstiajaloolase Sulev Mäevälja teostatud uurimise põhjal valmis artikkel, mis on avaldatud ...

Haruldane orel saab korda

Valga kiriku väärtusliku oreli remonti aitab lõpetada Saksa Liitvabariik. Eelmisel nädalal kirjutasid Saksa suursaadik Eestis Jürgen Dröge ja Valga Jaani koguduse õpetaja Peep Audova alla lepingule, mille kohaselt toetab saatkond Valga ainulaadse Ladegast-oreli renoveerimise lõpptöid. Oreli remont on kestnud kuus aastat ning töö maksumus on umbes 220 000 krooni. Põhiosa oreli taastamistöödest on toetanud ...

Õpetajat meenutades

Mälestusi praost Erik Hiisjärvest ja muistsest Toomkirikust Psühholoogid ütlevad, et kõige suurem mõju inimese kujunemisele on nendel kogemustel, mis inimene omandab esimestel eluaastatel ja murdeeas. Astusin esmakordselt üle kirikuläve kaheteistkümneaastasena. Selleks kirikuks oli Tallinna Toomkirik ja selle kiriku õpetajaks praost Erik Hiisjärv. Ei osanud tollal aimatagi, kuivõrd suur mõju saab sellel ...

Öösel

Haiglasse olin sattunud käevigastusega: mul opereeriti vasakut kätt, mis töö juures lõikehaava sai. Mul nagu kohe tõmbas haavu külge, väiksena käisin harva sidumata näpuga ringi. Kui sõrmed üle vaatasin, siis seitse-kaheksa jäädavat armi lugesin kokku, neist igaühest oma mälestus. Nüüd oli aega siin Kubija mändide vahel lamada ja päev otsa lakke vahtida. Lahtisest palatiuksest ...

Gustav-Adolf-Werk (GAW):

on vanim evangeelne abiorganisatsioon Saksamaal, rajatud 1832 Leipzigis; toetab religioosseid vähemusi maailmas. GAW partneriteks on 50 protestantlikku vähemuskirikut Euroopas, Lõuna-Ameerikas ja Kesk-Aasias, kokku 35 riigis. Alates 2000. aastast toetab GAW ka siseriiklikku diasporaatööd; aitab kogudusi üles ehitada, abistab kirikute ja kogudusemajade ostu, ehituse või renoveerimisel juures, koguduse sotsiaalsete, diakoonia-alaste ja ...