Usuteaduse Instituudi rektor on ametisse seatud

Neljapäeval, 15. jaanuaril seati Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus ametisse Usuteaduse Instituudi rektor ja kolm õppejõudu.Ametisseseadja oli peapiiskop Jaan Kiivit, teda assisteerisid õpetajad Allar Kährik ja Tiit Pädam.Instituudi jumalateenistuse pidulikus õhkkonnas astusid ametisse seadmiseks altari ette rektor professor dr Alar Laats, usuteaduskonna Vana Testamendi õppetooli hoidja mag Urmas Nõmmik ja usuteaduskonna ...

Poolekslõigatud elu – August Pähn

Kuidas kirjutada Inimesest, kirikuõpetajast ja piiskopi asetäitjast, August Pähnist, kelle sünnist eile möödus 100 aastat? Haarab see ju ühtaegu kolme dimensiooni: silmapaistvat isiksust, meie kirikut ja kogu rahvast, tema lootusi ja kannatust. On vaid märgid sel 59 aasta pikkusel rännakul.Kadunud August Pähn oli võrokene, sündinud 20. jaanuaril Vana-Nursi vallas Märdi talus, kus lisaks temale kasvasid peres ...

Kivi ja puu

Aastavahetusele järgnenud suhteliselt uudiste tühjal ajal pöörasid paljud meediaväljaanded just nagu juhuslikult pilgu loodusele. Nii võis mitme artikli ja saate kaudu kaasa elada poleemikale rannaäärse maa ehituslubadele, kaasa tunda kolmele Tallinnas nälgima pidanud hobusele ja kuuesajale Vigalas nälgivale lehmale, seoses Tuhala nõiakaevu tegutsemisega käsitleti põhjalikumalt karstialasid jne.Laiemat ...

Majandusnõukogu kutsub koostööle

Majandusnõukogus olid eile arutlusel ettepanekud, mis suurendaksid võimalikke koostöö vorme koguduste ja kohaliku omavalitsuse vahel. Nõukogu kiitis heaks teabelehe, kus reas ideed koguduste ja kohalike omavalitsuste ühistegevuseks ühiskonna teenimisel. Vaimulikud ja koguduste juhatuste esimehed said 13. jaanuarini esitada parandusettepanekuid täiendada teabelehte ehk meelespea ning see läheb konsistooriumi täiskogule ...

Maailmas, kus kõik on üleastutav ja läbipuhutav

Tädi Mare sai ajutise töökoha. See sõna «ajutine» lükkas mõtlema, mis meie elus kõik ajutine on. Mõnikord spordivõistluse ülekandes jooksevad need ajanumbrid kaadri nurgas nii kiiresti, et silm sealt midagi välja ei loe. Nägemisele täiesti haaramatu värelus tekitab minus õudselt halva enesetunde. Kujutage ette, et meie elusekundid jooksevad ka nii kiiresti mööda ja mingit pidamist ...

Marek Roots – Häädemeeste noor hingekarjane

See oli viis aastat tagasi, kui läksin Häädemeeste kiriku käärkambrisse kirikuõpetaja jutule sooviga ristida oma 3aastane tütar. Kuna minule, ristimata ja kirikukaugele inimesele, oli see esimene kord vestelda vaimulikuga, mäletan hästi mind tol korral vallanud sisemist ebakindlust. Tundusin endale tõeliselt rumala ja tühisena. Ei, see polnud sugugi õpetaja «süü», kes osutus muide väga ...

Küsimusi rohkem kui selget arusaama

Tallinna praostkonna sinodil arutati põhjalikult EELK uue põhikirja eelnõud. Põhikirja eelnõu valmis vähem kui aastaga ja selle valmimisel oli suur puudus – ajapuudus –, nii ütles sinodile eelnõud tutvustama tulnud põhikirjakomisjoni liige Illimar Toomet. 1. juulil 2004 jõustub Eesti vabariigis uus kirikute ja koguduste seadus, mis eeldab muudatuste tegemist EELK kehtivas põhikirjas. Korralisel Kirikukogu ...

Üksteist abistades ehitame sildu kirikute vahele

Intervjuu dr Rainer Stahliga, Martin-Luther-Bundi (MLB) peasekretäriga Dr Rainer Stahl nimetab Eesti Kirkule e-posti teel antud intervjuus kõige olulisemaks ülesandeks tema poolt juhitud organisatsioonis aidata luterlikke kirikuid tugevdada nende identiteeti, et iga kirik võiks sisemiselt tugevana jagada nii oma muresid kui rõõme teiste konfessioonidega.Kui pikaaegsed on MLBi kontaktid Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga ja kuidas need tekkisid? ...

Religiooniõpetajaid tuleb instituudist

Kuu aja jooksul on huvilistel võimalik end kirja panna Usuteaduse Instituudi (UI) üldise teoloogia õpperühma. Õppetöö algab 19. veebruaril. Eelkõige üldhariduskoolide õpetajatele mõeldud täiendkoolitus kestab poolteist aastat ja selle käigus saavad osalejad teoloogilise ettevalmistuse andmaks religiooniõpetust üldhariduskoolis. Neile, kes koolis tunde anda plaanivad, kehtib eeldusena ...

Kirikute konverents hoidis pilgu laieneval Euroopal

Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) keskkomitee istungjärk toimus Genfis 13.–18. detsembrini 2003. Sellest võttis keskkomitee liikmena osa ka Kadri Metsma, EELK välissuhete sekretär. Euroopa Kirikute Konverents on 125 Euroopa ortodokslikust, protestantlikust, anglikaani ja vana-katoliku kirikust koosnev oikumeeniline ühendus. Lisaks kuulub sellesse 40 assotsieerunud organisatsiooni. EKK asutati 1959. aastal, tööd koordineeritakse Genfis, ...

Projekt «Teeliste kirikud» 2004

Eesti Kirikute Nõukogu kutsub taas kõiki Eestimaa kirikuid ja kogudusi avama uksi suvistele rändajatele ja otsijatele. Projektiga liitumiseks on kirikutel/kogudustel vaja hiljemalt veebruari alguseks täita osaleja ankeet aadressil: www.raadio7/teeliste/. Paralleelselt juba tavapärasele brošüürile on alates aprilli keskpaigast töös ka uuendatud internetiversioon: www.raadio7/teeliste/ või www.ekn.ee.

Ainult üks küsimus Kas Sinu uues ametis on kasu kogemustest, mida oled saanud EELK vaimulikuna ja arvamustoimetajana Virumaa Teatajas töötades?

Tauno Teder, Eesti Kirikute Nõukogu meediaassistent: Kindlasti on Eesti Kirikute Nõukogu meediaassistendi töös kasu kõigist eelnevatest kogemustest nii praktilise kirikuelu, teoloogia kui ka meedia alal. Meediaassistendi ja kogu Eesti Kirikute Nõukogu meediavaldkonna tööks on aktiivselt ja mitmekülgselt ühiskonnaga suhelda. Seda nii ajakirjandusele kui teistelegi institutsioonidele ja isikutele ühiskonnas Eestimaa ...

Kirikute Nõukogu arutas kirikute ja koguduste seaduse muudatusi

Eesti Kirikute Nõukogu igakuine töökoosolek, mis toimus sedapuhku 15. jaanuaril Tallinnas Armeenia Apostliku Kiriku ruumides, otsustas toetada kirikute ja koguduste seaduse muudatuseelnõu. Selle järgi saaksid usulised ühendused, näiteks taara- ja maausulised, kasutada oma nimekujus traditsioonist tulenevaid nimetusi. Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au poolt ettevalmistatud eelnõu peamiseks ajendiks oli see, et Eesti ...

Oodatakse parandusettepanekuid uuele põhikirjale

Austatud kirikukogu liikmed! EELK koduleheküljel Intranetis on üleval EELK põhikirja eelnõu ja EELK põhikirja rakendusseaduse eelnõu parandusettepanekud: http://www.eelk.ee/intranet/–pohikiri–projekt–uus.html Tuletan meelde, et parandusettepanekute esitamise tähtajaks määras Kirikukogu 10. veebruari 2004. Austusega Ülle Keel, EELK Konsistooriumi sekretariaadi juhataja

Käes on aruannete esitamise aeg

Kui 2002. aasta aruanded esitati 1. jaanuarini 2002. a kehtinud korra kohaselt, siis 2003. aasta aruannete esitamisel tuleb lähtuda 26. novembril 2002. aastal vastu võetud EELK aruandluse seadusest. Seadus sätestab EELK koguduste õpetajate, praostkondade praostide, peakaplanite, EELK vikaarvaimulike, reservvaimulike, EELK poolt moodustatud sihtasutuste ja organisatsioonide juhtide, Kirikukogu komisjonide esimeeste, konsistooriumi liikmete ning peapiiskopi ...