Internet teeb vaimuliku töö lihtsamaks

Eelmise aasta koguduste statistiliste aruannete esitamise tähtaeg kirikus oli 20. jaanuar. Nagu eelmiselgi aastal, sai 2003. a aruandeid esitada elektrooniliselt. Uudsena kehtis aga seekord muudetud aruandevorm. Arvuti aitab EELK kodulehe kaudu intranetti ülesriputatud arvulist aruannet sai kohe lugeda ja kontrollida, ühtlasi andis see võimaluse vaadelda, millised kogudused olid kiiremad ja seadusekuulekamad. Kõige tublimaks praostkonnaks oli ...

Kiriku kasvatuskontseptsioon vajab uut lähenemist

Selle aasta alguses startinud kasvatustöö toimkond peab kiriklikus kasvatuses oluliseks kulgemist ja lähtub oma tegevuses kogu kiriku huvist ning püüab haridustöös tegevust mitte dubleerida.EELK neli senist allasutust tegid möödunud aasta lõpus konsistooriumile ettepaneku luua uus toimkond, mis hakkaks kooskõlastatult tegelema kiriku kasvatusküsimustega. Konsistoorium kiitis mõtte heaks ja ideed hakati ...

Uhab nagu puhas vesi

Kunagi paar aastat tagasi küsisin ühel palvejumalateenistusel inimestelt, kui paljud pühendavad päevas tund aega palvetamisele ja jumalasõna lugemisele? Auditooriumi seas oli vaikus. Küsisin, kui paljud pühendavad päevas umbes pool tundi sõnale ja palvele – taas vaikus. Kui paljud korra nädalas – üleval oli juba õige mitu kätt. Kas seda on palju või vähe? Inimene on hõivatud olend, kelle ...

Süda võib valgustada pimedat maailma

Sest see, kes ütles: «Pimedusest paistku valgus!», on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist. Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel; meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud; meid rõhutakse maha, ...

Luterliku kiriku misjonitöö laieneb

Misjonikeskuse tegevust ja misjonäride lähetust on kogu tegutsemisaja jooksul toetanud Soome misjoniorganisatsioonid. Läinud aasta detsembrist seob Eesti luteri kirikut tööleping Soome Misjoniseltsiga.Käesoleval aastal saadab EELK välja kolm uut välismisjonäri. Kevadel Tallinna Pedagoogikaülikooli rootsi filoloogina lõpetav Rael Leedjärv alustab sügisel tööd Aafrika idaosas Keenias. Seni Tartu ...

Kutsumus olla misjonär

Enne jõule saatis Misjonikeskus vaimulikele pöördumise võtta kogudustes eestpalvesse Marimaal tegutsev Joškar-Ola kogudus ning meie misjonisaadikud Anu ja Juha Väliaho.Pöördumises mainitakse, et kuigi Venemaa seadusandlust pole usuvabaduse osas muudetud, teeb Mari Vabariigi valitsus teatud konfessiooni kristlastele kitsendusi. Riiklikult tunnustatakse vaid islamit, loodususku ja õigeusklikku kristlust. Eriti palutakse eestpalvet ...

Õpetajate Konverents laeb vaimulike akut

Eile Pärnumaal alanud Õpetajate Konverents teemal «Euroopa – meie ühine kodu» käsitleb Eesti kiriku suhet Euroopa Liiduga, arutleb Euroopa kogemuste üle ning vaatab tulevikku – mis saab Eesti kirikust pärast 1. maid.Konverentsist osavõtjaid tervitasid peapiiskop Jaan Kiivit, Juha Kauppinen Soome õpetajate liidust ja anglikaani kiriku esindaja Stewe Knowers. Järgnevalt kuulati ettekandeid Euroopa sekulariseerumisest ...

Piiskop Rahamägi eesti rahva sündivusest 1. osa

Eesti Kiriku 80. aastapäeva puhul võttis Eesti Rahva Muuseumi kauaaegne töötaja Lea Lõhmus sirvida enne 1940. aastat ilmunud Eesti Kirikuid ja leidis sealt viite ajalehe asutaja ja toimetaja 1931. aastani Hugo Bernhard Rahamägi (sündinud 1886 Kurtna vallas, surnud 1941 mahalaskmise läbi Kirovi vanglas; piiskop aastatel 1934–1939) 1924. aastal kaitstud doktoriväitekirja «Eesti rahva sündivuse vähenemise ...

Prantslased hädas «halbade» moslemitega

Kümmekond päeva tagasi protestisid tuhanded Prantsusmaa moslemid kavandatava seaduseelnõu vastu, millega soovitakse keelata moslemitest tütarlastel kanda riigikoolis usulist loori (hidzhab). Sellise seaduse kehtestamisel on ka rahva mandaat, sest enamus prantslastest pooldab hidzhabi kandmise keelustamist riigiasutustes, koolides ja töökohtades.Seadusega ei taheta mitte ära keelata kõiki usulisi sümboleid, küll aga ...

Tänutunne annab jõudu ja kannab

Kolga-Jaani kirikus kaunistavad möödunud suvest saadik rõdurinnatist 12 maalitud figuuri, mis kujutavad kristliku koguduse tugisambaid – kahtteist jüngrit. Figuurid on Uue Testamendi tuntud isikuid, kellele sümboolselt toetub kogu kirik. Maalide autor on Kolga-Jaani vallast Odiste külast pärit kunstnik Jüri Kask (54), kes abstraktsete piltide ja geomeetriliste kujundite kaudu kinkis oma kodukirikule visuaalse pildi jüngrite ...

Porvoo eestpalvekalender

1. veebruaril ja järgneval nädalal on eestpalves Inglise Kiriku Yorki provintsi Bradfordi piiskopkond ja selle piiskop David James. Palvetame vaimulike ja ilmiktöötegijate ühise teenimise arenemise eest kirikus. Samuti võtame eestpalvesse Iirimaa Kiriku Dublini provintsi Limericki, Ardfert, Afhadoe', Killaloe', Kilfenora', Clonferti, Kilmacduagh' ja Emly piiskopkonnad ning piiskop Michael Mayesi. Palvetame teenistuse kasvu ja arengu eest.

Puhkpillimuusikaga peredele toetust

Puhkpilliorkester Kungla andis Jõgeval heategevuskontserdi, mille tulu läks paljulapselistele peredele. 18. jaanuari keskpäeval oli Jõgeva koguduse kirikusaal rahvast täis. Rahva ette astus Võrumaa puhkpilliorkester Kungla. Kontserdi tulu oli suunatud Jõgeva valla paljulapseliste puudustkannatavate perede heaks. Jõgeva koguduse õpetaja Valdo Reimann ütles, et kontserdi asjus oli orkestriga kokkulepe juba ammu olemas. Alles ...

Mõeldes hoolitsuseta lastele…

Juba viiendat aastat järjest anti Tartu Tamme Lions klubi eestvõttel jaanuaris Tartu Peetri kirikus kontsert vanemliku hoolitsuseta laste toetuseks. Kuidas ollakse aga Eestis valmis toetama kasvavat põlvkonda ja mida saame teha selleks, et lapsed tänavalt kodu ei läheks otsima? Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmeil oli läinud aasta viimane kuu Eestis sündiderikas: maavalitsuste perekonnaseisuosakondades ning linna- ja ...

Järeleaitamistund kaante vahel

Poja kommentaar isa jutlusekogule Otsustanud kord kaks ateisti minna kuulama õpetaja Luhametsa. Uudishimu ajas tagant, mida need inimesed kõik kiidavad. Sai siis ühele matusele mindud ja kuulatud hoolega, mida õpetaja räägib. Kahjuks tuli pettuda: «Ei midagi erilist – ainult jumalasõna.» Ent just selle pärast mulle isa jutlused meeldivadki, et seal on vähe juttu kõrvalistest asjadest. Tähelepanu püsib ...

Mees, kes on käinud koos Jumalaga

Veerand sajandi pikkune on olnud Halvor Sanderi teenistus Tartu Pauluse koguduse juhatuse esimehena. Täna Nõos pensionipõlve pidava mehe elutee algas 71 aastat tagasi Tartus taanlasest isa lapsena. Halvor Sven Ole Sander sündis 2. oktoobril 1932 Tartus oma isa teisest abielust. Tema isa ütles oma esimese naise kohta «priiskaja». Nimelt üritas too elueliksiiri leiutada ja see tegevus kippus laostama pere majanduslikku alust. Isa oli ...