Mulle antud nurgake siin elus

Ma tulin ära. Kui igale mu sõnale ollakse vastu, vastu, vastu, siis ei tahtnud ma enam vaenu ajada. Tühi jura ja vaimunärimine lõhub mind. Vastalisus on muutunud nagu elu olemuseks. Sellel aastal tundub, et pahandus ja tüli on ühiskonda justkui sisse süstitud. Issand ütleb: «Ei püsi kaua see koda, kus valitseb tüli ja riid.» Kuna ma ei suutnud ühiskonnas mõnda väikest kriipsugi muuta, siis tulin ...

Tänusõnad tegijatele

Eesti Kiriku toimetus valis aasta paremaid autoreid. Eesti Kiriku aasta autoriks valiti assessor Arne Hiob kirikuelu teemade reformatsioonilise käsitluse eest ning kiriku rolli uudse mõtestamisega muutunud ühiskonnas. Kirik vajab enda positsioneerimiseks selgemat mõtestamist tänases ühiskonnas ja selleks on olnud Arne Hiobi arvamusvaldused, mis on mõjutanud kiriku olevikulist kuju. Suurimaks vaimuliku kasvamise toeks nimetati Rõuge ...

Lugejad hindasid tegijaid

Aasta lõpus kutsusime lugejaid hindama Eesti Kirikut ja arvamust avaldama, missugused lood on aasta jooksul rohkem meeldinud. Nüüd on aeg kokkuvõtteid teha. Positiivsust Tuleb meeldivalt tunnistada, et vastajad on suhtunud lehte positiivselt ja kinnitavad, et loevad viimasel ajal lehest peaaegu kõike ja et leht muutub järjest sisukamaks. Lehelugeja Hilda Mikk Helmest ütleb näiteks, et paljud autorid on juba tuttavad ja enne lugemist ...

Hõisakem Jumala kiituseks!

Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõtt. Jh 1:14 Hõisake, taevad ja laulge, nii maa kui ka meri: Jeesus on tulnud, suur Jumal on liha ja veri! Rahu Ta toob, südamed uueks Ta loob, täidab, mis kuulutab Kiri. See on salm laulust, mida meie kirikutes jõulude ajal kindlasti lauldakse. Jah, tõesti, Ta on tulnud! Meie ootusaeg on lõpule jõudnud, ...

Vaata, mina annan teile kõik

Esimese jõulupüha jutlust tahan alustada väga jõululikust detailist – söögilauast. Meenub üks ammunähtud film, mille keskseks motiiviks oli suur pidusöök. Filmi peategelane kulutas selle korraldamiseks kõik oma säästud. Seltskond, kellele ta pidulaua korraldas, oli aga üpris pirtsakalt vaga ja kinni oma tavades. Küll ei meeldinud neile see, et pidusöögi korraldaja on võõramaalane, ...

Kirikuõpetaja ja pereisa jõulud

Villem palub vanematel endale piiblilugusid ette lugeda ning vaatab kaartidelt põhjalikult järele, kus mingi sündmus aset leidis. Halastaja samaarlase loo puhul küsis Villem näiteks seda, kas halastaja samaarlane on praeguseks surnud või kus ta elab, mida teeb haavatud mees, kui ta veel elus on. Villemist paistab tulevat isa jälgedes tõsine piibliuurija.Elva ja Hargla koguduse õpetaja, Valga praostkonna praosti kt, ...

Jõulusoovid

Jõululaupäeva õhtul enne kirikut lähen ema hauale. Nii on olnud kõigil viimasel üheteistkümnel aastal.Sammun läbi küünlatuledes Metsakalmistu, vahepeal seisatades ühe või teise kalmu juures ja hetkeks mõttesse jäädes. Kunstnike künkal puhkavad need, kelle maalid mu koduseintel aitavad heita selgemat pilku maailma. Samas lähedal on kirjameeste hauad. Meenuvad jutud, mis mitmega ...

EELK peapiiskopi läkitus kogudustele jõulupühadeks 2003 ja algavaks Issanda aastaks 2004

Armas kogudus!Pühakiri tõdeb, et keegi ei ole iial näinud Jumalat (Jh 1:18). Sellega on antud mõista, et Jumal on üle aja ja ruumi, üle nähtava ja nähtamatu. Meie mõtted ja kujutlused Temast jäävad ainult ajaliku inimese mõteteks ja kujutlusteks. See, mis on lõplik ja piiratud, ei suuda haarata lõpmatut ja igavest. Ta on vajatud ja ennast varjav Jumal (Js 45:15).Samas tunnistab pühakiri, et ...

Matemaatilisest südametunnistusest

Täna jõulujumalateenistusele minnes on taas kord kohane küsida enda käest, miks me seda teeme?Eriti on küsimus asjakohane äsjase EKNi küsitluse taustal, mis näitab, et olukord eetikamaastikul ei lähe mitte täiuslikkuse, vaid pigem formaaljuriidilise kombetäitmise suunas. Võiks arvata, et teoloogilised arutelud Kristuse sünni tegeliku kalendaarse toimumishetke ja paganlikule pööripäevale ...

Kahe allasutuse tegevus korraldatakse ümber

Konsistooriumi detsembrikuu täiskogu istungil võeti vastu Pühapäevakooliühenduse ja Noorsootöö Keskuse tegevuse lõpetamise seadlused, mille kohaselt nende tegevus lõpetatakse 1. jaanuarist 2004. Ühenduse ja keskuse õigusjärglaseks tunnistatakse asutatav EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus, kellele lähevad üle kõik nimetatud organisatsioonide varad ja lepingud. Noorsootöö ...

Luterlike kirikute juhid kohtusid Riias

Peapiiskop Jaan Kiivit osales 30. novembril ja 1. detsembril Riias toimunud Baltimaade luterlike kirikute piiskoppide kohtumisel.Baltimaade luterlike kirikute juhid kohtuvad aastas vähemalt korra või paar, viimati 25.–26. septembril Peterburis Luterliku Maailmaliidu korraldatud regionaalkonverentsil, kus koos Ingeri kiriku, Evangeelse Luterliku Kirikuga Venemaal ja teiste riikides juhtidega arutati läinud suvel Winnipegist Kanadas toimunud Luterliku ...

Haapsalu toomkirikus antakse üle teenetemärgid

Koguduse nimepühaku apostli ja evangelisti Johannese päeval, 27. detsembril antakse Haapsalu toomkirikus üle kaks esimest teenetemärki. Teenetemärgi saavad Haapsalust pärit arst ja ühiskonnategelane Heino Noor ning Haapsalu vanamuusikafestivali kunstiline juht Toomas Siitan. Koguduse nõukogu auliikme Tartu arsti Heino Noore algatusel valmis toomkiriku ristimiskabelis emaaltar, ta asutas Wiedemanni gümnaasiumis omanimelise ...

Jõululaupäeval Jõelähtme kirikus

Tänavu kannab Eesti Televisioon (ETV) jõululaupäeva jumalateenistuse, kus tavapäraselt on kohal ka president Arnold Rüütel abikaasaga, üle Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kirikust. Diakon Margus Kirja sõnul püüab pealinna külje all Narva maantee ääres Rebala muinaspõldude vahel paikneva Jõelähtme kiriku kogudus jõuluõhtu teenistuse korraldusliku küljega ise hakkama ...

Rõõmu leidub igas päevas

Olge ikka rõõmsad Isandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Issand on ligidal! Fl 4:4,5b Küll me oleme tublid! Näeme millegi nimel kõvasti vaeva ja kui see lõpuks ka õnnestub, oleme uhked! Loomulikult tunneme enestest rõõmu ja leiame, et oleme kiituse ära teeninud. Tuttav on ehk ka järgmine olukord: kui meil on halvad ajad, õhkame Jumala poole, palume Temalt tröösti ja kinnitust, palume, et ...

Punasetriipu vaip hallil maal

Fl 4:4–7 Punasetriibuline kaltsuvaip on kujunduslik võte muusikalisest draamast «Vargamäe tõde ja õigus», mida hiljuti Estonias vaatasin. Seda vaipa rulliti lahti Vargamäe pere harvadel rõõmuhetkedel. Ere, kirev ja soojalt punane laik säras etenduses vaid viivuks ja andis taas ruumi üldiselt hallile ja sombusele interjöörile. Sellega taheti vist öelda, et elu rõõmsam pool on Eestimaal ...