Moodustati iseseisev muusikute ühendus

Kirikumuusikaliidu (KML) erakorralisel üldkoosolekul esmaspäeval, 27. oktoobril otsustati asutada MTÜ EELK Kirikumuusikaliit. Endise kirikliku allorganisatsiooni asemel on nüüd iseseisev muusikute ühendus, mille etteotsa valiti praegune juhatus täies koosseisus. Koosoleku esimese päevakorrapunktina arutati liidu uue põhikirja eelnõu ja otsustati see vastu võtta, sellega loodi uus kirikumuusikute organisatsioon. Uus ...

FBI konverents Tartus

Ehkki lühendi FBI kuulmine-nägemine paneb isegi puhta südametunnistusega inimese ettevaatlikult ringi piiluma, tõi FBI konverents (Finnish-Baltic Initiave – FBI) 23.–26. oktoobrini Tartusse kokku hoopis religiooniõpetajate ettevalmistusega seotud inimesi Soomest, Lätist ja Eestist. Peakorraldajaks oli loomulikult väsimatu Pille Valk Tartu ülikooli usuteaduskonnast. Õpetajate hea ettevalmistus on religiooniõpetuse sujuva ...

Kuuletu jumalasõnale

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)See on nii. Ma olen ikka korranud, et pühakiri, jumalasõna on hästi lühidalt öeldes õpetus õigeks ja ausaks eluks. Kui inimesed seda täidaksid, oleks meil ammu maapealne paradiis. Poleks meil vaja ei kasvatusprogramme ega õpetuse ...

Peame vastama Jumala mõttele

Usupuhastuspühaks Usupuhastuspüha ärgitab mind mõtlema, mis on kirik. Mis on kirik inimeste meelest ja mis Jumala meelest – kuigi seda viimast mul inimesena kerge öelda ei olegi. Usupuhastuspüha (31. oktoober – toim)peetakse päeval, mis on seotud Martin Lutheri poolt 1517. aastal avalikuks väitluseks kirja pandud teesidega, mis vallandasid usupuhastuseks ehk reformatsiooniks nimetatavad sündmused. Luther juurdleb selle üle, ...

Gustav Beermanni elu on kogutud raamatusse

Heino Joosti koostatud raamat «Gustav Beermanni radadel» on müügil Põltsamaa muuseumis ja Tartu Pauluse kiriku raamatupoes.«Ma tahan, et mu pojad õpivad kirikuõpetajateks. Tahan ehitada kirikuid, kus nad siis võivad pidada jumalateenistusi.» Nii öelnud kord Põltsamaa koolimeister Gustav Heinrich Beermann (1832–1917). Tema öeldu läks osaliselt täide – kirikuid ta tõepoolest ...

Päevakorral on kutsealane pädevus

Igale kirikule on eluliselt tähtis, et tema teenistusse tuleksid oma erialal pädevad inimesed. Nii on meiegi kirikus kehtestatud – kuigi veel mitte kõiki töövaldkondi katvalt – koguduse töötegijate ja vaimulike kutsenõuded, mis rõhutavad erialase ettevalmistuse vajalikkust.Akadeemilist teoloogilist koolitust on Eestis võimalik saada mitmes kõrgemas õppeasutuses. Kuid koguduseõpetaja kandidaatide ...

Kuni päikese tõusuni…

Karula rahvas austas oma suurmehe Jaan Lattiku mälestust tema 125. sünniaastapäeval.Vanavanaisaga täpselt samal päeval, 22. oktoobril tähistab oma 37. sünnipäeva jurist Madis Päts.Hommikupalvuse lõpus Karula kirikus laulis kirikurahvas diakon Enno Tanilase palvel Jaan Lattiku tuntuimat koraali «Kalla, kallis Isa käsi» (KLPR 339). Seejärel istus rahvas bussi ja kodukandi kultuuri ja ajaloo ...

Piiblit on vaja uuesti avastada

Aastat 2003 tähistatakse Euroopas piibliaastana.Kuigi peamine raskuspunkt on Saksamaal, korraldatakse üritusi ka Eestis. Oktoobri keskel toimus selle raames piiblinädal Pärnus metodisti kiriku Agape keskuses.Läbi terve nädala kestnud piiblitundide ühiseks nimetajaks oli peakorraldaja pastor Üllas Tankleri sõnul avastusõpe. «Mitte ainult ei kuulatud juttu, vaid iga kord midagi tehti, nähti või ...

Euroopal oma islam

Eelmisel laupäeval oli mul võimalus osaleda rahvusvahelisel noortekonverentsil, kus arutati Euroopa moslemite staatust, nende kultuuri ja sotsiaalsete väärtuste sobitumist Euroopa omadega.Vaikiva diskussiooni tunnis kirjutasid töörühmadesse jaotatud noored suurtele paberitele seda, mis nende arvates on Euroopa kultuur. Erinevaid arvamusi oli pea samapalju kui osavõtjaid ning nii kirjutasid Ida- ja ...

Koguduses on alati neli inimest, kes appi tulevad

26. oktoobril peetakse meie kirikuis misjonipüha. Selle oktoobrikuu pühapäeva teema (Mk 2:1–12) sobib hästi misjonimõtete esiletoomiseks jutluses. Neli meest kannavad oma sõbra Jeesuse ette, ületades takistused. Küsigem siis, kuidas oleme koguduseliikmetena viinud oma sõpru Jeesuse juurde. Selleks peab Jeesus meile endile tähtis olema, meil peab olema endil armastust ja usku Jeesusesse. See paneb meid alati otsima teid ja ...

Kirikumuusika liit kutsub pastoreid koostööle

27. oktoobril tuleb Tallinnas kokku Kirikumuusika Liidu erakorraline üldkoosolek, et kinnitada liidu uus põhikiri. Nagu teisedki kiriku allasutused, muutub Kirikumuusika Liit (KML) alates järgmise aasta juulist iseseisvaks organisatsiooniks. Liit on põhikirja muutmist arutanud juba ammu, juhatuse esimehe Piret Aidulo sõnul on nende küsimustega tegeletud alates 2000. aastast. Koostööleping kirikuga «Muutused ei tule meile ...

Küll Taevaisa muretseb

Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi! Jr 17:14 Ma ei teadnud lapsepõlves Jumalast suurt midagi. Olin oktoobrilaps ja pioneer, klassis aktiivne ja tegus. Olen ka liiga noor selleks, et olla kogenud aktiivset ja ründavat ateistlikku kasvatustööd. Ma ei mäleta, et oleksin Jumala olemasolu üle arutlenud, küll aga mäletan palveid, mida palusin, kui ei jõudnud kokkulepitud ajaks koju või olin ...

Uskujaile on antud elu

Markuse 2:1–12 Kristlane, usklik inimene, elab pattude andeksandmisest. Üksi Jeesusel on meelevald andeks anda. Neli meest kandsid halvatut Jeesuse juurde. Nende meeste usku nähes ütles Jeesus halvatule: «Poeg, sinu patud on sulle andeks antud.» Tee Jeesuse juurde ei olnud lihtne, vaid nõudis meestelt tõsist pingutust ning kindlameelsust. Me ei tea, kust olid nad tulnud ja ka seda mitte, kui pikk nende tee oli olnud või milliseid ...

Jumala hoole ja kaitse all elatud elu

Tallinna Jaani koguduse juhatuse kauaaegne esimees Osvald Lend tähistas 85. sünnipäeva.Lõikustänupüha pealelõunal kogunes Tallinna Jaani kirikusse hulgaliselt igas eas inimesi päris beebidest väärikasse ikka jõudnuteni. Päev varem – 11. oktoobril sai koguduseliige Osvald Lend 85aastaseks. Seda auväärt juubelit kirikus tähistatigi.32 aastat juhatuse eesotsas«Olin siis vast kahe ja ...

Kristlase vastutus

Olete kuulnud seda vana juttu?Kui talupere sööma istus, pandi vanaisa eraldi toanurka istuma, anti puulusikas ja kauss ette. Nii kordus see päevast-päeva. Väike poeg küsis oma isalt: «Miks vanaisa ei saa istuda koos meiega lauas?» «Ta pudistab palju ja ajab toidu maha, käed värisevad, lõhub veel mõne kausi ära,» vastas isa pojale.Mõne päeva pärast märkas isa, et poeg ...