Tallinnas toimub rahvusvaheline foorum

25.–28. septembrini toimub Tallinnas konsistooriumi ruumes kristliku kommunikatsiooni konverents. Kokku saavad WACCi (World Association for Christian Communication, Kristliku Kommunikatsiooni Maailmaliit) Euroopa piirkonna juhtkonna liikmed ja külalised. Iga-aastast maailma eri paikades toimuvat kokkutulekut juhatab WACCi Euroopa piirkonna assotsiatsiooni juhataja Gianna Urizio Itaaliast. Tema paremaks käeks on WACCi Euroopa piirkonna asepresident Juha ...

Diakooniahaigla hoolealused on südamesoojusega hoitud

Kolmapävast pühapäevani kestab Tallinna Diakooniahaigla pühitsemise nädal. Haigla pühitseb peapiiskop Jaan Kiivit laupäeval kell 14. Reedel kell 19 algab Tallinna Kaarli kirikus heategevuskontsert, esinevad solist Turid Bakke Braut Norrast ja ETV tütarlaste- ning noortekoor Aarne Saluveeri juhatusel. Täna ja homme on haiglas lahtiste uste päevad, toimuvad Norra lektorite loengud. Norra riigi toel Diakooniahaigla juhataja ...

Meile antud võimalus

Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest! 1Pt 5:7 Jumalasõna õpetab usaldama kõik oma mured Jumala kätte. Väga sageli on kristlastele ette heidetud, et me ei saa ise oma eluga hakkama ning seetõttu vajame abi väljapoolt. Kristlastena usume, et Jumal on meid loonud osaduseks Temaga. Usume, et vajame Tema abi. See ei tähenda, et me ise ei peaks midagi tegema. Jumal saab aidata ainult neid, kes Teda usaldavad ...

Loobu klammerdumast

Mt 6:25–34 Kes meist poleks kunagi esitanud endale küsimust elu mõttest või miks ma olen just praegu ja siia sündinud. Meil on alatine vajadus mõtestada ümbritsevat maailma ja elada sihipäraselt seatud päevade jadas; otsida tähendust ja seada eesmärke, olgu rutiinis või vahelduses, anda mõte meie kätte usaldatud ajale. Kui oleme selle leidnud, tunneme ennast õnnelikuna, õigupoolest ei ihkagi me muud ...

Kirikupäev Tartus tarkuse allikal

Kirikupäeva komisjon kogunes oma korralisele koosolekule seekord Tartus. Koosolekut juhatas praost Joel Luhamets.2005. aastal Tartus toimuva kirikupäeva korraldamiseks on EELK Konsistooriumi täiskogu moodustanud 13liikmelise komisjoni, kuhu on kaasatud ka Tartu linna abilinnapea Laine Jänes ja linna kultuuriosakonna juhataja Katriin Fisch-Uibopuu.Komisjon alustas koosolekut peopaikade ülevaatusega: käidi lauluväljakul, Jaani ja ...

Ühine nimetaja

Erinevatele asjadele ühise nimetaja otsimine tekitab alati lisaküsimusi. Kui murdarvude liitmisel on vaja leida ühine nimetaja, peame lähtuma üldjuhul põhimõttest, et mida erinevamad on murdarvud, seda suurem peab olema ühine nimetaja.Elunähtuste kirjeldamisel ei ole matemaatilistest liitmis-lahutamisreeglitest alati abi. Terviku seisukohast võib väiksem osa osutuda suuremast olulisemaks ja kvaliteet ...

Soome peapiiskopi visiit on kinnitus kauaaegsele koostööle

Esmaspäeval lõppes Soome Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Jukka Paarma ja teda saatnud delegatsiooni esimene ametlik visiit Eestisse. Külaskäigu ajal võttis kirikujuhte vastu president Arnold Rüütel; peapiiskop Jaan Kiivit ja proua Sirje Kiivit korraldasid Tallinna raekojas külaliste auks vastuvõtu; soomlased said ülevaate allasutuste tööst ning võisid külastada kogudusi.Jaan ...

Quo vadis EELK diakoonia? Küsimusi diakooniatöö hetkeseisust ja tulevikust 1. osa

Mäletan, et 1990ndate alguses tervitas Tallinna reisisadamas reisijaid silt, mille tekst ütles viisakalt: «Vabandame ebamugavuse pärast, meil toimub maja ümberehitus!» Sadamahoonet laiendati ja see põhjustas teatud ebamugavusi. Kord taas Tallinna saabunud, märkasin, et keegi möödakäija oli sildil olevas tekstis avaramat sümboolikat tajunud ja sõnumi ümber formuleerinud: «Vabandame ebamugavuse ...

Väheke hullumeelsest nägemisvõimest

Pärnu kristliku juhtimiskonverentsi uuest tajutavast piirikompimisest lugedes meenus mulle kunagi aastaid tagasi ühel filosoofialoengul kuvatud pilt sammuvast ekskavaatorist ja kahest mehest.Nimelt polnud viimased kunagi varem näinud sammuvat ekskavaatorit, mis aia taga mürises. Kui üks teise õlgadelt üle aia vaatas ja allolijale selgitada püüdis, mida näeb, siis kõlas tema selgitus umbes nii – see on suur ...

Konsistooriumi septembrikuu istungil

EELK Konsistooriumi aukiri anti õpetaja Peep Audovale seoses 60. sünnipäevaga ustava ja kohusetundliku teenimise eest koguduse õpetaja, praosti ja konsistooriumi assessorina ning abipraost Leevi Reinarule 25. ordinatsiooniaastapäeval kohusetundliku teenimise eest. Assessor Jaan Tammsalule anti palgata puhkust 15. oktoobrist 2003 kuni 1. augustini 2004. Sel ajal täidab Viljandi Jaani koguduse õpetaja ülesandeid ja Viljandi praostkonna ...

Soome kirikupea tuleb visiidile Eestisse

Eeloleval reedel, 19. septembril algab Soome Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Jukka Paarma ja teda saatva delegatsiooni ametlik visiit Eestisse. Visiidi esimese päeva õhtupoolikul on peapiiskop Jukka Paarma, Helsingi piiskop Eero Huovinen, peapiiskopi Jaan Kiivit ja piiskop Einar Soone kutsutud vastuvõtule president Arnold Rüütli juurde. Laupäeval kohtub Soome delegatsioon konsistooriumis kirikuvalitsuse liikmetega, kõneks tulevad ...

Rahvahääletusel otsustati Eesti liitumine ELiga

Eesti rahvahääletuse positiivne tulemus viib riigi Euroopa Liitu. 14. septembril toimunud rahvahääletusel toetas liitumist Euroopa Liiduga ja põhiseaduse täiendamise seaduse vastuvõtmist 369 700 (66,84%) Eesti Vabariigi hääleõiguslikku kodanikku, vastu oli 183 444 (33,16%) kodanikku. Osalusprotsent oli 64,02% (555 834) hääleõiguslikest kodanikest. Enim liitumistoetajaid oli Tartus (72,56%), Tallinnas (68,75%) ...

Oluline on meie meelsus

Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! Ps 103:2 Piiblist leiame ikka ja jälle üleskutse tänada Jumalat. On kirjutatud palju raamatuid, kus õpetatakse Jumalat tänama ja selgitatakse, kui oluline see on kristlase elus. Kaasajal juhitakse pidevalt tähelepanu sellele, et inimesed mõtleksid positiivselt. Kristlastena teame, et tänumeelsus ja tänulikkus on väga oluline meie suhtes Jumalaga. Aga ...

Anda sisu Jeesuse sõnadele

Lk 17:11–19 Inimese parim anne on mäletada ja seejärel unustada. See on imepeen mehhanism, mis talletab mõne asja nii sügavalt mällu, et need mõjutavad meid tahes-tahtmata kogu aeg. Teisest küljest kustutab sama mehhanism mälust me püsima jäämise nimel ära hetked ja olud, mis on nõnda valusad ja meid lõhkuvad ja kuulutab me mälu jaoks olematuteks. Elu liiga järsk muudatus ja sellega kohanemine ...

Naispastorid on kiriku Kihnu naised

21. septembril valib väike Audru Püha Risti kogudus Pärnumaal endale uue õpetaja. Kandidaadiks on Tiina Janno (40), kes samas koguduses ka oma vikaariaasta veetis. Pöline saarlane, kes umbes aasta tagasi tegi kardinaalse otsuse oma kutsumust mandril ellu viia. Viieteistkümne-aastase kirikutöö kogemusega naine on ennegi tundmatus kohas vette hüpanud – kui teda 1988. aastal Kuressaare Laurentiuse koguduses ristiti ja leeritati, ...