Siin- või sealpool piiri

Mind ajendas kirjutama möödunud nädala Eesti Kirikus ilmunud Helme koguduse liikme Georg Reinaste lugejakiri «Tädi Maali ei saa aru». Autor ootab õigusega koos paljude EELK liikmete ja Eesti Vabariigi kodanikega, et EELK ütleks välja oma ametliku seisukoha 14. septembril toimuva rahvahääletuse osas.Pean sündmustest pisut ette ruttama, sest meie kiriku seisukoht öeldakse välja ...

Kirik ja kogudus kõnetavad inimest

Rukkimaarjapäeval, 15. augustil tähistas Tartu Maarja kogudus oma kiriku nimepäeva, mis südapäeval algas konverentsiga.Pärastlõunal kuulati ansambli Rohehää kontserti, laste jaoks oli oma programm. Õhtusel jumalateenistusel teenisid praost Tiit Salumäe Haapsalust ja koguduse õpetaja Peeter Paenurm, kaasa teenis Michael Heckmanni ansambel Ligua Animata, solistid Monika Helme ja Sirje Kaasik.Kogudusemajas ...

Postkristluse sekulaarne humanism 4. osa

(Algus EK nr 29.) Sellele arvule on Piiblis selgelt viidatud kui antikristuse arvule. Praktikas viib see selleni, et Kreekas juurutatakse elektroonilist süsteemi, mille põhielemendiks on koodarv 666. Kas ei tule selles näha provokatsiooni ja meie kristliku õigeusu elanikkonna kiusamist? Öeldut silmas pidades peab Püha Sinod vajalikuks juhtida valitsuse ja poliitiliste ringkondade tähelepanu järgmistele ettepanekutele: 1. Mitte ...

Otsustamise kibe võlu

Kirikulehe lugejatena peaksime vähemalt mingi astmeni aktsepteerima kirikujuhtide autoriteeti meie elus ning sundima ennast ära kuulama nende sõnumi sisu. Karjasekirjade hingehoidlikus raamistuses on ikka edastatud sõnumeid, mis mõjutavad meie igapäevast elu. Tiit Salumäe tänane juhtkiri annab tunnistust sellest, et kirikujuhid tunnetavad sotsiaalselt põletavate teemade kajastamise järele sügavamat vajadust. Kirikurahva ...

Maa soolaks ja maailma valguseks

Reedel, 8. augustil kell 12 helisesid Tallinna Piiskopliku Toomkiriku kellad kuulutamaks EELK üheksa noore vaimuliku ordinatsiooniteenistuse algust. Kirikulisi oli palju ja igas vanuses alates auväärsest professor Evald Saagist kuni päris pisikeste ilmakodanikeni. Ordinatsiooniteenistuse viis läbi peapiiskop Jaan Kiivit, teda assisteerisisd Lääne praost assessor Tiit Salumäe ja Järva praost Teet Hanschmidt. Jutlustaja oli üks ...

Tartu Maarja kogudus tähistab nimepäeva

Rukkimaarjapäeval, 15. augustil tähistab Tartu Maarja kogudus oma nimepäeva. Kogudust austab oma kohalviibimisega Eesti Vabariigi peaminister Juhan Parts. Pidulikuks muudavad selle päeva erinevad üritused. Kell 12 algab koguduse konverents «Elav kirik», mis on suunatud laiale kuulajaskonnale. /---/ Kell viis õhtul oodatakse muusikahuvilisi kontserdile, esineb ansambel Rohehääl. Päeva kulminatsiooniks peaks kujunema ...

Ratsamonument kerkib raskustest hoolimata

Augusti alguses ehmatas paljusid teade, et Eesti sõjameeste mälestuskirikust Toris varastati korjanduskast, kuhu koguti raha ratsamonumendi «Püha Jüri võitlus lohega» püstitamiseks. Tori kiriku taastajate ühenduse esimees ja monumendi töökava juht Jüri Kask, kes on ka Tori koguduse juhatuse esimees, ütles Eesti Kirikule, et ratsamonumendi püstitamist vargus ei takista, küll aga näitab, et kurjus ...

Vigala kirikus avati mälestustahvel

Vigala kirik tähistas pühapäeval, 10. augustil oma esmamainimise 664. aastapäeva. Kirikus avati mälestustahvel siin teeninud köstritele-organistidele. Kogudusel oli sel päeval tõesti võimalus veeta terve päev Issanda õuedes. Alustuseks esines kirikumuusika festivali raames kontserdiga Tallinna keelpillikvartett. Nende muusika aitas sajakonnal kirikulisel võtta aeg maha, vaadata tagasi ja suunata pilk tulevikku. ...

Ärkvelolek tiivustab

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Lk 12:48 Selle nädala juhtsalm on võetud Jeesuse jutustatud tähendamissõnast arukatest ja arututest sulastest. Jeesus kiidab õndsaks sulased, kes valvavad ja on alati valmis oma isandat tervitama ja vastu võtma ning tehtud tööst aru andma, kuigi nad ei tea tema saabumise täpset aega. Arukale ...

Talentidest tänapäeval

Mt 25:14–30 Kristuse ajal oli talent rahaühik. Sellest talendist Kristus kõnelebki, kuigi see talent pole Tema tähendamissõnas peamine. Peamine on hoopis midagi muud – see, mis talentidega toimub, ja see, kuidas keegi talentidega ümber käib. Tänapäeval tähendab talent midagi muud. Sõnaraamatust võime selgelt lugeda: talent on vaimuanne. Igaühes meis on oma talent. Mõnes viis korda suurem kui teises, nii nagu ...

Piirideta teenimine

Alates 1. juunist teenib Tartu Maarja kogudust abiõpetajana Sabine Arnold, kelle saatis siia Kurhessen-Waldecki maakirik Saksamaalt. Pärast mõningast kohanemisaega oli õpetaja Arnold nõus kõnelema oma elust, tööst ja mõtetest Eesti Kiriku lugejatele. Saksamaa kiriku haldusjaotus, struktuur ja hierarhia on erinev Eestis kehtivast. Statistikakohaselt arvatakse praegu sealses riigis elanikkonna hulgas olevat 30% evangeelseid ...

Taas tuleb otsustada

Veel kuu ja siis peab igaüks meist andma oma seisukoha Eesti tuleviku osas, kas astuda Euroopa Liidu koosseisu või jääda väljapoole. Otsustus on seotud vastutusega. Alati on suur kiusatus säilitada olemasolev. See tundub olevat kindlam ja reaalsem. Kõik uus on oletatav ja riskantsem.Ilmselt on meie rahva tuleviku kindlustamiseks tähtsad kaks asja: iseseisvus ja koostöö. Koostöös peab arvestama osapoolte ...

Postkristluse sekulaarne humanism 3. osa

(Algus EK nr 29.) Ühes raadiosaates kuulsin, kuidas omaaegne Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja polnud nõustunud riigilt oreli remondiks raha vastu võtma, kuna kartis, et kirikut võidakse hakata kasutama kontserdisaalina. Nüüd on tema kartus vabas Eestis tõeks osutunud. Samas saates teatas üks praostidest, et kui kirikus valmib kivist põrand, siis hakatakse kirikut kontserdisaalina kasutama. Nii muudame oma kirikud aja ...

Tähelepanu teravdamise aeg

Suvised meeleolukad päikeselaigud hakkavad pikkamööda vahelduma vihmahoogudega, andes mõista, et kätte on jõudmas toimekam periood aastaajast. Samasse perioodi langeb meil tänavu Euroopa Liidu alane referendum, mis nõuab erilist tähelepanu ja analüüsioskust. Tavapäraselt häälestavad inimesed ennast demokraatlikes ühiskondades otsuste tegemise aegadel nendele valupunktidele, mis ilmselgelt muudavad ...

Kutsumus saada vaimulikuks

25. juulil ordineeriti Simuna kirikus diakoniks Tartu Teoloogia Akadeemia üliõpilane Tauno Toompuu. Jumalateenistusel, mis tõi kokku hulgaliselt rahvast, teenisid piiskop Einar Soone, Viru praost Avo Kiir ja õpetaja Ahto Mäe. Sooritanud möödunud sügisel, 17. oktoobril koos veel viie eksamineeritavaga diakoni kutseeksami, pidi Tauno Toompuu enda sõnul enne ordinatsiooni täitma veel kaks tingimust: konfirmatsioonist pidi ...