Leeripüha Toronto Peetri kirikus

Leeripüha on Toronto eestlaskonnas erakordselt tähtis sündmus. Torontos on kaks E.E.L.K. kogudust, Peetri ja Vana-Andrese. Esimeses toimus leeripüha 4. mail, Vana-Andreses tulevad leerilapsed altari ette 1. juunil. Minu Torontos viibitud viie kuu jooksul oli leeripäev Peetri kirikus seni kogetust üks ilusamaid sündmusi. Alahindamata kõikide siin tegutsevate Eesti organisatsioonide tegevust, kaasa arvatud Toronto Eesti Seltsi lasteaeda ...

Jumala võimalused

Jätkuvalt on päevakorral küsimus kiriku rollist ühiskonnas. See näib olevat väga tagasihoidlik inimlike võimaluste tasapinnalt vaadates ja tohutu suur Jumala võimaluste seisukohast.Lugesin just raamatut ristimisest. Peatükis laste ristimine ja laste usk nimetas autor, et meie ei tohi küsida, kas lapsed on suutelised uskuma, vaid seda, kas Jumal on suuteline lastele usku andma. Inimlikust seisukohast tundub imikute ...

Lihulas meenutati kunagist hiilgeaega

Reedel, 16. mail tipnes Saare-Lääne piiskopkonna 775. aastapäeva tähistamine ajalookonverentsiga Lihulas. Möödunud aasta 27. detsembril ehk johannesepäeval kuulutati välja Lääne-, Saare-, Pärnu- ja Hiiumaad haarava endise Saare-Lääne piiskopkonna 775. aastapäeva tähistav aasta, mis kestab johannesepäevani. Kuupäev on valitud evangelist Johannese, piiskopkonna kaitsepühaku järgi. ...

Arnold Habicht – 125

Käesoleval kuul möödub 125 aastat Tartu Pauluse koguduse esimese õpetaja Arnold Habichti sünnist. Arnold Victor August Habicht sündis 29. mail (vkj 17. V) 1878 Pärnumaal Tori köstri suures peres. Pastor Raedlein ristis Arnoldi tema kodus 6. juulil (vkj 24. VI). Arnoldi isa Alexander-Detelf Habicht oli vabrikuomanik ning neljandat põlve Tori koguduse köster ning ema Emma, neiuna Reimer-Mathiesen – mõlemad põlised ...

Väikese rahva väikesest uhkusest

Selleks, et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, kuidas pärast oma esmast sõjaväelist väljaõpet Ukraina idaosas asuvas Bogoduhovi (Jumalavaimu) linnakeses 1988. aastal, saadeti mind Žitomõri kanti aega teenima, kus baltlasi peale minu ei olnud, kui välja arvata kaasmaalane Viktor Narvast. Saime Viktoriga väga hästi läbi ning see tõsiasi on mulle ikka aeg-ajalt meelde tulnud, ...

Vastuvõtt Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminari

Pastoraalseminar kui EELK Usuteaduse Instituudi osakond korraldab kutseõpet õpetajaameti kandidaatidele. Pastoraalseminari sisseastuja peab olema olnud vähemalt 4 aastat EELK täieõiguslik liige, omama kõrgemat teoloogilist haridust ja tervislikke eeldusi õpetajaametiks.Pastoraalseminaris õpitakse järgmisi praktilise usuteaduse aineid: homileetika, liturgika, religioonipedagoogika, poimeenika, misjon, diakoonia, oikumeenika ja ...

Kirikus võib tantsida polkat

Esmakordselt Eestis ühendatakse kolmes kirikus rahvalik pillimäng ja tantsurütmid jumalateenistusega üheks tervikuks. Rahvatantsumissal «Astu tantsu sisse» Kadrina, Tapa ja Rakvere kirikus astub üles 30liikmeline grupp, mille koosseisus on lauljaid, tantsijaid (Eestist Jaanus Põlderi juhendamisel), vaimulik Håkan Rosenqvist ja kaks kantorit Kolsva alevikust Rootsist. Eelkõige jumalateenistus Kontserdi idee tekkis ...

Uus laul Issandale

Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1 Iga põlvkond omab võimalust leida enda viis kiita Issandat. Milline on meie laul? Kindlasti laulame tänu- ja palvelaulu, sest meie ümber on sedavõrd palju südant rõhuvat, mis kutsub paluma Jumala Vaimu juhtimist, et mõista. Mitte heaks kiita ja ülistada Jumalat selle eest, kuigi inimesed, nii suured valitsejad kui ka väikesed vaevatud põhjendavad oma ...

Külvatud sõnaseeme leiab vastuvõtu

Mt 11:25–30 Ilmselt igal jumalariigi töötegijal on ette tulnud perioode, mil ta seisatab, heidab pilgu tagasi ning vaeb oma vaevanägemiste kordaminekuid ja ebaõnnestumisi. On hea, kui saame näha oma tööde ja ettevõtmiste positiivseid tulemusi, mille üldmuljet ei muuda ka üksikud luhtumised ja pettumused. Mida teha aga siis, kui kõigile püüdlustele ja pingutustele vaatamata puuduvad igatsetud ja oodatud viljad? ...

Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust!*

Mõtteid jumalateenistusalastest seminaridest «Jutlus sõnas ja muusikas»Luteri kirikus on pikaajaliselt ette valmistatud jumalateenistuslikke uuendusi. Ilmunud on liturgilise komisjoni materjale nii jumalateenistuste, talituste pidamiseks kui ka ettepanekuid kirikuaasta pühapäevade tekstide ja palvete osas. Luteri kirik on usupuhastuse kirik. Sõna «reformatsioon» tähendabki hoolitsemist selle eest, et väline vorm ...

Laste ristisõda

Ühes ajaleheusutluses väitis Briti peaminister Tony Blair, et tema ja ta abikaasa väsinud väljanägemises on süüdi nende pere pisipoeg Leo. Kolmeaastane põngerjas ronivat öösel tihti nende voodisse ja äratavat vanemad üles.Peale selle sekkub noor Blair isa töösse – enne Iraagi sõja algust kõndis poiss sisse otse valitsuse istungile, lükates enda ees väikest käru, ja ...

Muinsuskaitseamet tähistab ehitusmälestisi

18. aprillil rahvusvahelise muinsuskaitsepäevaga alanud muinsuskaitsekuu raames alustati Eesti kultuuripärandi märkimist erilaadse tähisega.Esimene mälestise tähis avati pidulikult 2. mail Tallinna Piiskoplikul Toomkirikul.Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja Riin Alatalu selgitas, et tähis on ümmargune hõbedane metallisulamist ketas läbimõõduga 20 cm. «Kettal on muuseume ja ...

Evangeelsele kuulutusele orienteeritud kogudus 3. osa

Misjonaarne kogudus hindab ja päästab valla oma liikmete annid. Kogudus sõnastab selles valdkonna olulised põhimõtted: Jumal annab ande kõikidele oma inimestele. Kõikidel Jumala omadel on osa tema riigi realiseerimisel. Mõned liikmed on kutsutud koguduses täitma teeniva juhtimise rolli. Kasv ja paljunemine on vaimulikud põhimõtted, mida iga kogudus peab omaks võtma ja välja elama. Vastastikune julgustus ja ...

Tunnetada traditsioone

Möödunud pühapäev oli emadepäev. Kirikutes laulsid emadele lapsed, jutlustes püüti lahti mõtestada ema rolli, pidulikel koosolekutel võtsid sõna poliitikud, aasta Emaks valiti Palamuse talupidaja ja muusikakasvataja nelja lapse ema Merike Kull. Teatud nihkeid ema väärtustamise poole võib ühiskonnas tõepoolest tähele panna: olgu näiteks või poliitilisel tasandil ...

Usuteaduse Instituut kutsub külla

Kevaditi jagatakse õppeasutustes diplomeid finaali jõudnud õppureile ja mõeldakse järgmisele vahetusele. Ka Usuteaduse Instituudis mõeldakse neile, kes võiksid sügisest alustada õpinguid selles õppeasutuses, kuigi traditsioonilist kevadist lõpupidu siin majas ei peeta, sest õppurid lõpetavad eri ajal ja lõpudiplomeid antakse kätte aastaringselt. Oodatakse kõiki huvilisi 19. mail kell 11 avab ...