Arhiiv aprill 2003

Viisa igavesse ellu

Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks Temas igavene elu. Jh 3:14b,15 Kord, kui Iisraeli rahvas oli kõrberännaku raskustes taganenud usust ja seetõttu endale kaela tõmmanud nuhtluse salvavate mürkmadude näol, tegi Mooses Issanda käsul vaskmao ja pani selle kõrge ridva otsa. Igaüks, kes nüüd pattu kahetsedes tõstis silmad vaskmaole, jäi elama, kuigi teda oli salvanud ...

Meie õigus on otsustada

Jh 12:12–19 Juba mõnda aega on Ameerika linnades meelt avaldatud nii sõja kui rahu poolt. Päeval, mil algas sõda Iraagis, oli Valgele Majale Washingtonis täiesti võimatu ligi pääseda. Tänavad olid täis demonstrante ja neid valvavaid politseinikke. Vahel tekib erinevate arvamustega meeleavaldajate vahel tüli ja siis on vaja korravalvureid, kes neid üksteisest tõsisemate kahjude ärahoidmiseks lahutaksid. ...

Neli meest 20 aastat kiriku teenistuses

12. aprillil 1983. aastal said Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus neli noort meest õnnistuse astuda õpetajaametisse.See põlvkond tuli usuteele ajal, mil riik tunnistas Kristuse elavaks Tema järgijate jälitamise ja vaenamise näol – see oli enam-vähem dissidendi tee valimine. Riigiorganite valvsa pilgu all võttis kirik aktiivselt osa muinsuskaitseliikumisest ja hiljem Eesti Komitee tööst.Vabariigi sünd ...

Lahingus haavamatu pöialpoiss

Ma ei ole koolis tundigi usuõpetust saanud, ma ei ole käinud pühapäevakoolis ja minu leeriaeg ei kestnud pool aastat. Ülikooli lõpetamiseks pidin tegema teadusliku ateismi eksami. Mina olen olnud iseõppija ja kasvaja usus.Usuõpetust ei ole õppinud ka minu lapsed. Noorimal tütrel, kes alustas oma kooliteed kaheksa aastat tagasi kohalikus vallakoolis, on veidi rohkem õnne olnud. Ei ole ka tema ainekavas olnud ...

Kuuldused kohesest kohustuslikust religiooniõpetusest on liialdatud

Religiooniõpetuse viimisest või mitteviimisest kooliprogrammi kohustuslikku ossa on viimasel ajal palju räägitud. 2. aprilli Postimehes kirjutatakse, et kooliõpilaste tunniplaani võib 2005. aasta sügisest lisanduda kohustuslik eetikat ja erinevaid usundeid tutvustav religiooniõpetus. Riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse juures asuva religiooniõpetuse ainenõukogu esimehe dr Pille Valgu sõnul võib ...

Jumalariik meie sees 2. osa

Jeesuse jüngritena, kristliku kirikuna, kellele on antud ülesanne olla maa soolaks ja maailma valguseks (Mt 5:13–16), ei saa me olla ühiskonna ja riigi suhtes pealt- ega kõrvalt-, alt- ega ülaltvaatajad. Ja nii me siis küsime nagu Maksim Kammerer «Asustatud saares» või nagu juudid esimesel nelipühapäeval Peetruse jutlust kuulates: «Mida me peame tegema, mehed-vennad?» (Ap 2:37) Käesoleva aasta jaanuaris ...

Iraagi kristlaste tulevik on ebaselge

Iraagis elab 1,2 miljonit kristlast, kellest enamuse moodustavad nestoriaanlik ja kaldea kirik. Iraagi kristlik traditsioon sai alguse juba esimesel sajandil, kui apostel Toomas ristis assüürlaste kuninga Abgari. Kristlus sai hiljem veelgi olulisemaks, kui näiteks 7. sajandil oli valdavalt kristlik ka Kurdistan; tänaseks on kristlastest kurde alles vaid mõnikümmend tuhat. Assüüria-kaldea kristlased räägivad ...

Kirikute nõukogu aitab korraldada koguduse heakorrastuspäevi

Märtsi eelviimasel nädalal pidas Eesti Kirikute Nõukogu nelipühi kiriku keskuses korralise töökoosoleku. Tutvuti Euroopa Kirikute Konverentsi väljatöötatud Charta oecumenica dokumendiga, mis sisaldab juhiseid süvenevaks koostööks Euroopa kirikute vahel. Vastav dokument esitab üleskutse usuühtsusele, kutsub ühiselt evangeeliumi kuulutama ning jätkama dialoogi erinevate kirikute vahel. Et Eesti ...

Sügisest läheb õppimine Usuteaduse Instituudis tasuliseks

Läinud nädala teisipäeval oli koos Usuteaduse Instituudi usuteaduskonna nõukogu koosolek.Nõukogu ees kaitses Mart Salumäe diplomitööd «Jumalateenistuste uuendus Soome kirikutes» ja tutvuti uue õppekavaga.Usuteaduskonna dekaan Randar Tasmuthi sõnul kinnitas instituudi nõukogu juba 25. veebruari koosolekul uue õppekava põhimõtted, mis lähtuvad Bologna deklaratsiooni raamnõuetest. ...

Peapiiskop Jaan Kiiviti otsused

Triin Simson on määratud Ida-Harju praostkonna praktikandiks praosti alluvuses alates 20. veebruarist. Toomas Nigola tunnistati diakoniordinatsiooni kõlbulikuks ja ta ordineeritakse palmipuudepühal, 13. aprillil Kambja kirikus ning määratakse samasse diakoniks praosti kt Peeter Paenurme alluvuses alates 14. aprillist. Õpetaja Andres Tšumakov on vabastatud Paide koguduse teenimisest 8. veebruarist ja praost Teet Hanschmidt määratud ...

Piibliselts pidas aastakoosolekut

Laupäeva, 29. märtsi keskpäevaks oli Tallinna Balti Misjonikeskusesse kogunenud hulk Eesti Piibliseltsi aktiivseid liikmeid pidama 1813. aastal asutatud seltsi sünnipäevahõngulist aastakoosolekut. Juhatuse esimehe Tiit Salumäe eemalviibimise tõttu juhatas koosolekut juhatuse aseesimees Andrus Norak. Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson andis ülevaate seltsi tegevusest 2002. aastal. Oma aruandes rõhutas ta vajadust ...

Teenimisest

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Mt 20:28 Teenimisel on alati kaks osapoolt – teenija ja see, keda teenitakse. Kumma rollis oled sina tihedamini suhetes teiste inimestega? Aga suhtes Jumalaga? Kirikus võib meid eksitusse ajada sõna «jumalateenistus». Kumb siis ikkagi teenib – meie Jumalat või Tema meid? Küllap on see vastastikune, aga õigupoolest on väga ...

Tõelised ja näilised vajadused

Markuse 10:35–45 Paarkümmend aastat tagasi vändati film, mille peategelaseks oli Rooma paavst. Ta kurtis, et on jäänud oma karjast väga kaugele ega tea enam suurt midagi tavaliste inimeste elust. Koguduse preestrina oli tal olnud palju rohkem aega ja võimalusi inimeste igapäevaelust osa võtta. Paavstina ei suutnud ta seda enam teha ja selline olukord ei meeldinud talle. Imekombel läks aga paavsti soov olla rahvale lähemal ...

Nõmmel kavatsetakse taastada kirik

Nõmme Rahu kogudus kavatseb koostöös Nõmme linnaosavalitsuse ja kultuuriväärtuste ametiga taastada aastaid tühjalt ja kasutamata seisnud Nõmme Saksa Lunastaja kiriku Õie ja Rohelise tänava nurgal. Nõmme linnaosavanema Urmas Paeti sõnul pole Nõmme Saksa Lunastaja kirik saanud kirikuna tegutseda kogu nõukogude aja ning hoone on oluliselt amortiseerunud. «Kultuuriväärtuste ametis arutasime ...

Pühakodade riiklik programm

Vana valitsus kiitis veel enne lahkumist 18. märtsil heaks riikliku programmi «Pühakodade säilitamine ja areng». Allolevalt peatun väga lühidalt sellel, kuidas programm sündis ja mis on selle sisu. Vabariigi valitsuse ja EELK vahelise koostöö arendamiseks moodustatud asjatundjate komisjoni koosolekul 30. novembril 2000 esitas kultuuriväärtuste alakomisjon ettepaneku algatada riiklik programm sakraalhoonete ...