Evangeelsele kuulutusele orienteeritud kogudus 1. osa

Ettekanne Eesti Evangeelse Alliansi aastakonverentsil 2003 Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Matteuse ...

Kiriku sotsiaaltööd juhib jurist

Märtsist juhatab Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskust (SRK) juristiharidusega Aare Kruuser (44).Keskuse uus juht toetab arvamust, et kirik peab järjest aktiivsemalt tegelema sotsiaaltööga. «Kõige õigem on öelda, et toetan sotsiaalkiriku ideed.»Kruuseril on olnud EELK sotsiaaltööga kokkupuuteid juba 1998. aastast, mil ta kutsuti nõustama diakooniakeskuse ja diakooniahaigla tegevust. Eelmisel aastal kaasati ...

Halliste kogudus sai õpetaja

Pühapäeval oli Halliste kirikus õpetaja Enri Pahapilli introduktsiooni jumalateenistus. «Kas oled nõus Halliste koguduse vastu võtma,» küsis peapiiskop Jaan Kiivit, karjasekepp käes, Halliste kiriku altariruumis seistes koguduse seniselt hooldajaõpetajalt Enri Pahapillilt, kelle kogudus oli mõni nädal tagasi õpetajaks valinud. «Jah, tahan Jumalaga abiga,» kostis küsitletu. Selle järel andis ...

Hea karjane

Kristus ütleb: Mina olen hea karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. Jh 10:11a,27–28a Ma ei ole ilma peale jäetud ekslema ja otsima, vaid mu üle on Kristuse hooliv arm. Jumal on mu karjane, mul ei ole millestki puudu. Kui peaksin enese tarkuse ja rammuga hakkama saama selles ilmas, siis kas suudaksin seda? Kuid ma pole üksi ega kuulu iseenesele. Ma olen Issanda ...

Jumal on kutsunud meid oma karja liikmeiks

Jh 10:11–16 Piibli lehekülgedel, nii Uues kui ka Vanas Testamendis on päris palju juttu karjastest. Veel paar põlvkonda tagasi oli karjaseamet meilgi üldlevinud. Mida aga aeg edasi, seda vähemaks jääb neid, kes selle ametiga kokku puutunud. Karju on jäänud vähemaks ning olemasolevatki valvavad elektrikarjused. Karjase roll ja ülesanded idamaades ja meil on olnud ja on üsna erinevad. Meil pidi karjane valvama, et ...

Ühinenud Piibliseltside palve- ja ohvripäev tulekul

Palume pühapäeval, 4. mail jumalateenistusel ette lugeda alljärgnev läkitus ning võtta eestpalvesse Ühinenud Piibliseltsid ja Eesti Piibliselts. Issanda Sõna on õige, kõik Tema tööd on tehtud ustavuses. Ps 33:4 Armsad kaaskristlased! Eesti Piibliseltsi juhatus ja kaastöölised tervitavad teid Ühinenud Piibliseltside palve- ja ohvripäeva puhul, mida tähistavad kõik maailma piibliseltsid. Kogu ...

Kirikukogu – nii rahva kui Jumala suu

Taas on koos olnud Kirikukogu. On see ristirahvale oluline sündmus või ühe institutsiooni rutiinne tegevus?Rahva hääl olevat Jumala hääl. Muidugi võib küsida, millise rahva milline hääl? Evangeelne arusaam on, et isegi kirikukogud võivad eksida, rääkimata rahvamassist või, Jesaja sõnul «rahvast, kes käib pimeduses».Siiski, kui Jeesus räägib eksinud lambast, keda ...

Soovidele on alati ruumi

Eile kogunes Haapsallu Kirikukogu korralisele kevadistungile üle poolesaja saadiku, et kinnitada mulluse töö aruanded, võtta vastu mitu seadusakti ja kuulata, kui kaugel on EELK uue põhikirja ettevalmistus. «Keskendusin mullu meie kiriku asendile ühiskonnas ja puudutasin kiriku ees seisvaid ülesandeid üldiselt,» tutvustas peapiiskop Jaan Kiivit eile enne Kirikukogu oma aruannet. «Tänavu peaksime keskenduma kitsamalt ...

Valuline mälu

Eelmisel Eesti riigipeal oli ajaloolasena komme meie riiki välismaailmale tutvustades rõhutada meie maakillu ajaloolist pärimust Pythease reisikirjadele viidates. Iga riigi ajalugu on miski, mida saab võrrelda tema sünnitunnistuse ja seega tema kodanikuõigusega. Paraku on iga riigi ajaloos nii helgeid kui ka tumedaid hetki. Riigi eneseteadvusele on hea, kui positiivseid seiku on rohkem kui kurbi, sest valusatel ajaloolistel ...

Esmakordselt tuleb Kirikukogu kokku Haapsalus

EELK XXVI Kirikukogu 4. istungjärk toimub 29. aprillil Haapsalus. Istungjärk algab kell 10 jumalateenistusega Haapsalu toomkirikus. Istungid toimuvad Haapsalu linnavalitsuse saalis. Päevakorras on peapiiskop Jaan Kiiviti aruanne EELK 2002. aasta tegevuse kohta. Aruande eelmise aasta tegevuse kohta esitab EELK revisjonikomisjon. Kinnitatakse EELK keskasutuste 2002. aasta majandusaruanne. Esimese lugemise läbib EELK seadluste kinnitamise seaduse ...

Tulemas on VIII toompäevad

Aprillis kogunes Tallinna Toomkiriku kantseleisse toompäevade korraldustoimkond, mille eesistuja on teist aastat linnavolikogu esimees Maret Maripuu. Arutluse all olid sügisel peetavad toompäevad. Kuigi sarnaseid kohtumisi on oodata veel, on kindel, et 11. septembril avatakse Tallinna Toomkiriku peasissekäigu ees kaheksandad toompäevad. Kolme päeva jooksul pakutakse linlastele erinevaid kontserte ja kultuurset meelelahutust. Rõhuasetus on ...

Elav lootus

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. 1Pt 1:3 Mida tähendab elav lootus? Kui juba panna omadussõnu lootuse ette, siis arvan, et selle vastandiks on tuim lootus (võiks öelda ka surnud lootus, ent siis oleks tegu juba lootusetu juhtumiga). Ekke Moor küsib August Gailiti romaanis lapi targalt: ...

Lootus algab veendumusest

Kes iganes on pidanud valmistuma eksamiks või kirjutama kindlaks tähtajaks koolitööd, teab, mis tunne tekib viimasel õhtul enne seda. Sageli soovime, et aega oleks veel üks päev, sest viimased tunnid mööduvad lennates ja iga minut tundub olevat hindamatu väärtusega. Koos sooviga aega pikemaks venitada käib kahetsus varem kasutamata jäänud võimaluste pärast. Ajahäda on üks paljudest ...

Peakaplan: olen õnnelikku elu elanud

Teisipäeval, 29. aprillil 70aastaseks saav Eesti Kaitsejõudude peakaplan kolonel Tõnis Nõmmik on enda kohta öelnud: «Olen ääretult tänulik Jumalale, sest olen õnnelikku elu elanud.» Miks sai juubilarist ohvitser, ei ole raske mõistatada, see neil nagu pere asi: Tõnis Nõmmiku isa oli Eesti Vabariigi ohvitser major August Nõmmik ja vendki on ohvitser major Pearo Nõmmik. Vastab NATOle Kindlasti ...

Liiga palju vastamata küsimusi

Üks kuulus väepealik seisis kord koos sõbraga oma lapse voodi ees ja küsis, kas sõber teab, kes tegelikult riiki juhib. Sõber arvas, et keiser. Ei, vastati talle, seda riiki juhib seesama väike laps. Kuidas? Aga lihtsalt – see väike laps juhib oma vajadustega oma ema, tema ema juhib oma vajadustega mind ja keiser toetub pea kõiges, mida ta ette võtab, mulle. Seega juhib meie riiki see väike abitu ...