Arhiiv jaanuar 2003

Millest tehakse kirikut?

Narva Aleksandri kiriku taastamisest on ajaleht Eesti Kirik lugejaid aeg-ajalt informeerinud. Alljärgneva loo on toimetuse palvel koguduse õpetaja kirja pannud nende inimeste soovil, kes tahavad selget ülevaadet kiriku taastamiseks laekunud ja kulutatud rahast. Välis-Eesti organisatsioonides on inimesi, kes julgeksid kiriku taastamist toetada, kui nad näevad, et Eesti riik omapoolset huvi näitab piirilinnas, mis kahe aasta pärast ka Euroopa ...

Koolitarkus ei ole elutarkus

Kas te teate, mida tähendab integraal või relatsioon? Kui teil on kooli lõpetamisest möödas näiteks enam kui paarkümmend aastat ja teil mitte kordagi elus pole vaja läinud leida integraali, mida te ometi usinasti koolis õppisite, siis olete tühja õppinud, nendite. On hea, et mäletate veel olulisemat SI-süsteemist ning teate, et elektrivoolu tugevuse näitaja on amper ning köögis koogi jaoks ...

Usuväe toel ja sihiga silme ees

161 aastat pärast Tartu Maarja kiriku pühitsemist pandi alus sihtasutusele, mis on seadnud oma eesmärgiks praegu Eesti Põllumajandusülikooli võimlana kasutuses oleva hoone taastamise kirikuna.Tartu vanim tegutsev Maarja kogudus, millest on välja kasvanud Peetri ja Pauluse kogudus, on enam kui pool sajandit pidanud jumalateenistusi väljaspool oma kodukirikut. Teise maailmasõja ajal 12. juulil 1941 Tartu põlengus ...

Mida tähendab pühakirjapärasus? 3. osa

Olukord piibliuurimise alal tervikuna pole siiski nii murettekitav, kui eelpool öeldust võiks järeldada. Teaduslikud uurimismeetodid on kogu aeg suunanud neid uurijaid, kes, austades filoloogilisi, arheoloogilisi ja ajaloolisi fakte, on pidanud tõeks Piibli tekste ja nende omavahelist seost. Nad on seletanud Piiblit Piibliga ja võtnud arvesse selle pro me (minu jaoks) loomust, millest Luther algul tsiteeritud jutluses rääkis. Sellises ...

Valimiseelne vanne Jumala ees on märk kodanikureligioonist

16. jaanuaril andsid Res Publica Riigikogu kandidaadid kirikus valimisvande, millest võib saada uue traditsiooni algus.Internetist rahva kommentaare mainitud uudisele lugedes paistab, et millegipärast on enamus eestlasi tõeliselt pahased juhtunu üle – nii kristlased kui ka mittekristlased kalduvad arvama, et nii satub kirik liialt poliitika teenistusse.Inimesed üldiselt ei soovi totalitaarset või autoritaarset valitsust ja eelistavad ...

Tartu Jaani kirik pikendas sisekujunduse konkurssi

Sihtasutus Tartu Jaani Kirik pikendas Jaani kiriku sisekujunduse ideekonkursi tähtaega 10. veebruarini, sest eelmiseks tärminiks laekus vaid kolm tööd. Sihtasutuse juhatuse esimees Roman Levin ütles Eesti Kirikule, et kolm tööd on liiga vähe ja need vaadatakse läbi alles siis, kui konkursi žürii 12. veebruaril kokku tuleb. Koostöös Eesti Sisearhitektide Liiduga korraldatava konkursi eesmärk on saada Jaani ...

Mereäärse pühakoja aastapäev

Pühapäeval tähistas Kunda kogudus pühakoja 75. aastapäeva. Koguduse diakoni Tõnu Taremaa sõnul oli pool tuhat inimest mahutavas pühakojas kirikulisi üle poolesaja. Jumalateenistusel teenisid Viru praost Avo Kiir ning diakonid Tõnu Taremaa ja Enn Salveste. Laulis muusikakooli vilistlaste koor, tervitusi tõid Kunda linnapea ja volikogu esimees. Orelil mängis koguduse organist Indrek Vilumets. Arhitekt Ernst ...

Kristlasena piirile teenima

Kolmekuningapäeva õhtul ristiti Narva Aleksandri suurkirikus 47 piirivalve ajateenijat. Möödunud aasta sügisest on piirivalve õppekeskuses Narva-Jõesuus kaplaniametis nooremleitnant õpetaja Gustav Kutsar. Õppekeskuses on praegu 161 ajateenijat, kes 6 kuu jooksul saavad vajaliku ettevalmistuse, et siis minna kaheks kuuks piirile. Esimesel advendil õppekeskuses alanud leerikursusele registreerus 72 noormeest, neist osa ...

Käsk on teenäitaja

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jh 1:17 Soome ja meie kiriku ühisväljaandel ilmunud Martin Lutheri «Väike katekismus ja usuõpetus» (1992) lk 106 loeme kristlikust käsust: «Jumala käsu mõte ja eesmärgid on järgmised: 1. käsu esimene rakendus. Käsu ähvardus ja karistuse hirm aitavad teatud määral takistada patu pidurdamatut vallandumist ...

Mis toimus Kaana pulmas?

Jh 2:1–11 See küsimus on üllataval kombel huvitanud ka neid inimesi, kes paljudest teistest ja hoopis olulisematest Piibli õndsusloolistest sündmustest suurt midagi ei pea ega tahagi teada. Iga pastor on kindlasti kohanud mõnda napsimeest, kes on leidnud enda jaoks kaaluka argumendi: «Näe, Jeesuski tegi vee viinaks ja sina tuled ütlema, et ma ei tohi juua.» Samal ajal on alates Ristija Johannese karsketest ja askeetlikest ...

Heli Jürgenson: üks pisut rahulikum aasta kuluks ära

2002. aasta tegevuse eest pälvis koorijuht Heli Jürgenson Eesti Kultuurkapitali sihtkapitali aastapreemia.Eesti Kultuurkapital jagas aasta kultuuri tippsündmusel Rüütelkonna hoones välja aastapreemiad kaheksas eri kultuurivaldkonnas. Lisaks kaheksale peapreemiale andis Eesti Kultuurkapital välja sihtkapitalide aastapreemiad, mille pälvis teiste seas koorijuht Heli Jürgenson väljapaistva kontserttegevuse eest. ...

Vaikivad vaimulikud

Möödunud laupäevases Eesti Päevalehes mõtiskleb Eerik-Niiles Kross advokaatide tulevasest võimalikust eetikakriisist.Ta nimelt kardab, et Eestis võidakse nõuda advokaatidelt nende klientide saladuse väljarääkimist. Ta kirjutab: «Hiljuti võeti Euroopa Liidus vastu rahapesu-vastane direktiiv, millega nähakse ette võimalus advokaatide vaikimiskohustuse rikkumiseks, kui ta saab kliendilt teavet, ...

Riigi ja kiriku suhted paranevad

Edasiminek riigi ja kiriku suhetes 2002. aastal on ilmne mitmes küsimuses, millega varem oli tegeldud juba aastaid. Uut kirikute ja koguduste seadust valmistati ette aastast 1996. «See käis läbi kahe Riigikogu koosseisu ning samas on kaks presidenti jätnud selle välja kuulutamata,» ütleb siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au, kelle hinnangul on uus seadus 1993. aasta kirikute ja koguduste seadusega võrreldes oma ...

Mida tähendab pühakirjapärasus? 2. osa

On peetud aksioomiks, et iga Piibli kirjutus ja kõik selle sõnad on ühtlasi autoriteetsed. Piibli üksteisest lahkuminevad teated ja väljendused on vaid näilised. Piibli iga sõna on samal viisil kohustav. Vahemaa Piibli raamatute tekke ja tänapäeva vahel ei oma seetõttu mingit tähtsust. Seda seisukohta esindasid reformatsiooni ajal Andreas Karlstadt, spritualistid ja Thomas Münzer. Šveitsi reformaatorid ...

Inimene ei ole asjade mõõt

«Inimene on kõigi asjade mõõt,» ütles vana-kreeka filosoof Protagoras. Tänapäeva liberaal-demokraatlikus turumajanduslikus ühiskonnas, millest parema ühiskondliku korra mudeli loomine pole Francis Fukuyama sõnul enam võimalik, on samuti dogmaks, et inimese materiaalne heaolu on ta enda teha, materiaalse viletsuse põhjus on inimeses endas.Hiljuti näidati Eesti Televisioonis Aadu Hindi ...