Jumalasõna külvamine kestab

Jõhvi kirikaeda jäid selle aasta misjoni- ja diakooniapäevi meenutama kolm õunapuud. Martin Lutheri öeldud sõnad: kui homme oleks viimnepäev, siis täna ma istutaksin õunapuu, olid inspireerinud päevade mõtet, tegevust ja konverentsiettekandeid. Kohaletulnud said avastada Ida-Virumaa kauneid paiku ja laskuda kaevandusse. Traditsiooniliste ülekiriklike päevade korraldamisel ühendasid seekord oma jõu ...

LAULU LUGU – Tema omad meie kõik

Kiriku laulu- ja palveraamatu laul number 314 «Süda seltsiks südamele» on viiesalmiline. Uues Lauluraamatus (1899) on see laul number 476 ning on kaheksasalmiline. Evangelisches Gesangbuch Ausgabe für die Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Niedersachsen und für die Bremische Evangelische Kirche (1994) on see laul seitsmesalmiline ning tuntud nime all «Herz und Herz vereint zusammen». Uus Lauluraamat pakub lisaks oma viisile ...

Looduskatastroofi tähendus

Möödunud nädala uudistes oli üheks olulisemaks sündmuseks Euroopas möllavad üleujutused. Paljudele ekskursioonidest tuttav Praha vanalinn koos oma hindamatute kultuuriväärtustega oli ohus. Kurb oli jälgida vette surema jäänud Praha loomaaia elevanti. Saksamaa lõunaosas ja Slovakkias kuulutati välja eriolukord, vaid saja kilomeetri kaugusel Viinist oli liiklusmärkidest kasu vaid paatidele jne. Samal ...

Uus aastaring pastoraalseminaris

Usuteaduse Instituudi juures tegutsev pastoraalseminar alustab kaheksandat õppeaastat. Seminari juhataja mag Ove Sanderi kinnitusel esitasid kevadel sooviavalduse pastoraalseminari õppima asumiseks 13 kandidaati. Laekunud avalduste arv ületas kõik ootused, kuna tänavu oli planeeritud vastu võtta vaid 10, neist kaheksa kiriku ja kaks Eesti Kaitsejõudude tarvis. Ove Sander märkis, et pastoraalseminari astujad on tulnud Usuteaduse ...

35 aastat vaimuliku ametis

Eesti Kaitseväe peakaplan kolonelleitnant Tõnis Nõmmikul täitus 6. augustil 35 aastat ordinatsioonist.Kui Nõmmik 1967. aastal ordineeriti, teenis ta Sao Paulo kogudust Brasiilias. 27 aasta jooksul on hingekarjase ametit tulnud pidada ka Argentiinas ning Kanadas, kus ta oli Hamiltoni Esimese Eesti koguduse õpetaja ning Kanada praostkonna abipraost.Nõmmikul on tulnud täita Konsistooriumi assessori ülesandeid ning lisaks on ...

Kandja tarkus on mõistmisest suurem

Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3 Kord seisis rabi oma õpilastega kõrgel mäel, kui nad järsku märkasid võõrvägesid ründamas nende kodulinna. Tänu heale vaatele oli neil võimalus jälgida kogu rünnaku ajal toime pandud õudusi ja vägivalda. Rabi vaatas taevasse ja hüüdis ahastavalt: «Oh, kui ma oleksin Jumal!» Üks ...

Otsekui läbi tule

1Kr 3:9–15 Elame kõik mingis majas. Sellel majal on mingi väärtus vastavalt kvaliteedile ja materjalile. Kas see elumaja meile meeldib või mitte, aga hea on olla rahul. Sellised on hetkel meie võimalused, rohkemat tahta ei saa. Materiaalne olukord sunnib meid raamidesse. Selline paratamatus kurvastab inimesi tihtipeale, sest tahaks ikka paremat. Tahame paremat maist eluaset, aga millist igavest eluaset me igatseme? Paulus räägib palju ...

Kirik elab misjonist

Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru algatusel on Misjonikeskus juba seitsme aasta jooksul korraldanud Eesti eri paikades suveseminari, mis mõeldud koguduse töötajatele. Suveseminari idee sündis 1995. aastal kontaktist Missouri Sinodiga Sant Louisist USAst. Toona käis USAs grupp pastoreid, kes otsis võimalust koolituse pidamiseks Eestis. Juttu tehti professor Robert Kolbiga, kellest tänaseks on kujunenud seminaride lahutamatu ...

Misjonist ja õunapuust

Reedel algavad Jõhvis kiriku misjoni- ja diakooniapäevad. Misjonimõtet kannab sellel korral päevade teema «Täna ma istutan õunapuu». Lugu jutustab sellest, et Martin Luther öelnud kord: kui ma tean, et homme on viimnepäev, siis täna ma istutaksin õunapuu. Pilt kõneleb õunapuu istutamisest kui lootuse märgist. Õunapuu vajab kasvamiseks palju aastaid enne, kui temalt vilja saab. See on vihje meie ...

Piiblipäevadel kõneldi igavikust

Pühapäevakooliühenduse (PÜ) X piiblipäevad teemal «Ühel päeval läheme» toimusid 8.–10. augustini kaunis Aa rannas Eesti metodisti kiriku laagrikeskuses. Eestimaa nurkadest kohale saabunud pühapäevakooli õpetajad kuulasid loenguid surmast ja leinast. Sel teemal rääkimist on peetud raskeks, kuna see on seotud suure valuga inimestes, kes on kaotanud lähedase. Lein jätab jälje On palju ...

LAULU LUGU – Jumala käes on meie elu

Anna meile rahu Sa (KLPR 226) esindab uut vaimulikku noortemuusikat, mis murdis esile 1960ndail aastail nii Soomes kui mujalgi. Nimetatud laul tuleb Saksamaalt, kus neid noortelaule sündis rohkesti. Saksa noortelaul Laulu viisi looja ja esimese salmi kirjutaja Rüdeger Lüders (s 1936) on elukutselt insener, kelle vaba aja harrastuseks on muusika, eriti jazz. Juba varakult liitus ta kiriku noorsootööga oma kodulinnas Stuttgardis. Ta oli tegev, kui ...

Misjonist kui Noa laevast mässaval merel

Mis on misjoniga asja üle keskmise enesega hakkama saaval inimesel? Palk jookseb, ühiskondlik staatus on kinnistunud, perekonna kõrval jääb aega hobidekski.Kipume ennast täna uinutama sotsioloogilistest uuringutest inimeste suhtumisest kirikusse ning rõõmustame, et kirik on presidendi kõrval enim usaldatud institutsioon. Kuid nii on eestlasel kombeks öelda, kuna kõik teavad, et on olemas eetika ja moraal ...

EELK Konsistooriumi täiskogu istungil

Juulikuu istungil otsustas konsistoorium kutseeksami pro ministerio tulemuste alusel ordineerida järgmised õpetajaameti kandidaadid: Andres Aaste (Pärnu praostkonna vikaarõpetajaks), Kalle Gaston (Viljandi praostkonna vikaarõpetajaks), Tauno Kibur (Pärnu praostkonna vikaarõpetajaks), Igor Miller (vanglakaplaniks piiskopi alluvuses) ja Annika Sipos (Tartu praostkonna vikaarõpetajaks). Reedel, 2. augustil toimus Tallinna Piiskoplikus ...

Keila Miikaeli kogudus palub abi tormikahjustuste likvideerimisel

4. juuli õhtul Keilat tabanud äikesetorm ja sellega kaasnenud tromb kahjustasid tugevalt 14. sajandil rajatud Keila Miikaeli kirikut ja kirikuaeda. Torm kahjustas 1860. aastatest pärinevat Austria päritolu kiltkivikatust (üks vähestest säilinud kiltkivikatustest Eestis). Hävinud on katusehari ja umbes 10 ruutmeetrit altariruumi katust, kokku on kahjustatud või hävinud 225 ruutmeetrit katust. Selle tõttu on ohtu sattunud ...

Alandlikkus on armu astjaks

Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu! 1Pt 5:5b Alandlikkus ja alandlik. Millal kuulsin neid sõnu viimati? Ehk iseeneselt, võibolla kelleltki teiselt. Aga kas oli neil mingi mõte või kõlasid need õõnsalt ja tühjalt nagu anumad, milles pikka aega ei ole miskit hoitud ning mis jõudnud juba unustada oma otstarbe? Kas pole need sõnad muutunud «kaananlikeks», mida võib küll leida ...