Ülikooli lõpetamine ei tähenda õppimise lõppemist

Juunikuu on eksamite ja koolilõpetamise aeg. Edukalt lõpueksamid sooritanud jätavad maha oma kooli ja võivad minna uuele elu- ja tegevusringile. Õpiaastatel omandatud teadmised aitavad valitud ametis tulemuslikult oma ülesandeid ja kohustusi täita.Vaimuliku ameti valinud noored peavad arvestama lisaks omandatud haridusele kirikupoolse kutsega. Kutse esitamisele eelneb teadmiste kontrollimine ja õpetajaametisse astuja ...

Raido Rüütel läheb palverännakule

Neljapäeval, 20. juunil kell 18 peetakse Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus maailmasõidu Rolling Estonians (veerevad eestlased) teelesaatmise kontsert-palvus, teenib õpetaja Jaak Salumäe, kontserdi annavad Uku Ratas (metsasarv) ja Tiia Tenno (orel). 22. juunil alustab kolme Mercedes-Benz maastikuautoga Kloostrimetsa ringrajalt poolteist aastat kestvat ümbermaailmareisi «veerevate eestlaste» seltskond eesotsas kapten Raido Rüütliga, ...

LAULU LUGU – Kiidulaulud kostku nüüd

Kiriku laulu- ja palveraamatu laul number 142 «Püha, püha, püha oled, meie Looja» eestikeelsed sõnad on EELK lauluraamatukomisjoni Tallinnas ja E.E.L.K. lauluraamatukomitee Torontos koostöö tulemus. Esimese salmi on tõlkinud Kanadas elav Ivar Rammo (sünd 1928), E.E.L.K. Hamiltoni Esimese koguduse esimees. Tema loodud sõnu kasutas oma laululehtedel samuti Hamiltonis elav õpetaja Tõnis Nõmmik, kelle kaudu ...

Kas jalgpall või kirik?

Erinevalt Karl Marxist ei usu ma, et aja ja (majanduslike) elutingimuste muutudes muutuks inimese loomus. Meie igapäevane elu erineb palju vanavanemate elust, rääkimata mitu sajandit tagasi mõisatööd teinud eestlastest. Muutuvad teadmised ja elutunnetus, kuid mitte inimloomus. Vajadus usu järele inimese loomuses oli, on ja jääb. Ka siis, kui ühel päeval telesaade «Reisile sinuga» saadab noored nädalaks ...

Soome kirikust tuleb rahalist toetust

EELK allastuste juhte informeeriti välisabist saadava rahaga projektide toetamist ning kiriku majanduslikust olukorrast. Konsistooriumis toimunud nõupäeva kokkukutsujad olid Soome kiriku välisabi referent Aarno Lahtinen ja majandusassessor Jaan Tammsalu. Selleks aastaks oli Soome kiriku välisabile esitatud rahataotlusi 1,3 miljoni krooni ulatuses, võimalik oli toetada 738 000 Eesti krooni ulatuses. Senise traditsiooni kohaselt tehakse heakskiidu ...

Magistritöö religiooni ja poliitika teemal

5. juunil kaitses Eesti Kiriku autor Alar Kilp Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonna politoloogia osakonnas magistritöö «Religion enters politics: the process of politicization of religious issues in four post-communist countries». Magistritöö juhendajaks oli mag Evald Mikkel, oponendiks emeriitprofessor dr Rein Taagepera. Magistritöö uuris, kuidas usuküsimused on jõudnud poliitikasse post-kommunistlikus Poolas, Ungaris, ...

Võiduka lõpuni

6. juuni õhtul oli Usuteaduse Instituudis tavalisest pidulikum meeleolu. Neljale tudengile anti kätte koolidiplom ning õpingute lõpetamist märkiv lillekimp. Loomulikult ei puudunud ka õnnesoovid. /---/ Kümmekonnast viienda kursuse üliõpilasest said diplomi diakon Pille Salveste, kelle lõputööks oli «Seadmissõnad ja epiklees armulaualiturgias» (juhendaja mag Gustav Peeter Piir), Ahti Udam ...

Moto võidukaarel

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10 Minu lapsepõlve kodukiriku võidukaare kohale on kirjutatud kaunite gooti tähtedega: «Inimese Poeg on tulnud otsima ja õndsaks tegema, mis kadunud on.» Väikesel lapsel oli neid omapäraseid tähti algul keeruline kokku veerida, aga kui salm ette loeti ja juba meelde jäi, siis oli kerge nende põhjal ka teisi gooti tähti lugema õppida. Tasapisi ...

Jumal soovitab: vali elu!

Hs 18:1–4,21–24,30–32 Küllap on enamik inimesi vahel kahetsenud mõnd valet tegu või valikut. Oleks ma ometi teisiti toiminud, targem olnud – asjad oleks hoopis paremini. Meie kõigil tuleb teha valikuid. Iga päev otsustame, mida teeme ja mida mitte, kuidas erinevates olukordades käitume. Meie igapäevaotsused olenevad sellest, millised on meie elu sügavamad väärtused – sellest, kuhu tahame oma eluga välja jõuda ja ...

Kirik soovib parandada väikeste koguduste majanduslikku toimetulekut

EELK peab oluliseks, et Eestimaal säiliksid kõik 164 kogudust, mis paiknevad üle kogu maa. Ühelgi teisel organisatsioonil pole vastu pakkuda nii laiaulatuslikku haaret ja liikmeskonda, kui seda on luteri kirikul. Seetõttu on kirikuvalitsus võtnud vastu otsuse vähendada järgmise aasta eelarves allasutustele eraldatavat raha 20% ja suurendada kogudustele eraldatavat summat läbi palgatoetuskassa 15%. Ometi elavad paljud ...

Kiriku edasipüüdlik alalhoidlikkus

Paljudes keeltes sarnaselt kõlav sõna «kirik» pärineb kreekakeelsest sõnast kyriakç, mis tähendab «Issandale kuuluv». Seda sõna tarvitati niihästi kirikuhoone (Issanda maja) kui ka sinna kogunenud koguduse kohta. Kokkutulekut ja kogunemispaika tähendab ka Uues Testamendis kirikut või kogudust tähistav ekklesia. Eelnevaid sõnu ühendav kreeka väljend kyriç ekklesia ...

Kirikute nõukogu juhid said peaministrilt kinnitust

Vabariigi valitsus ja Eesti Kirikute Nõukogu töötavad välja ühishuvide protokolli – nii tõdeti kohtumise lõpus valitsuse residentsis Stenbocki majas Tallinnas neljapäeval, 6. juunil. «Religioossete teadmiste kohalt valitseb meie ühiskonnas vaakum. Kirik on olnud pikka aega ühiskonnast välja tõrjutud, kuid religioonil, usuteadvusel ja teadmistel usust peaks olema ühiskonnas vääriline koht,» ...

LAULU LUGU – Armul armastuse vägi

Nime Johannes Angelus Silesius võib eesti keelde ümber panna selliselgi kujul: Sileesia Sõnumitooja Johannes. Niisuguse nime võttis enesele Johann Scheffler, kui ta 12. juunil 1653. a konfirmeeriti roomakatoliku kiriku liikmeks. Mitmekesine haridustee Johann Scheffler sündis 25. detsembril 1624. a Breslaus (Wroclaw). Tema isa oli oma luterliku usu tõttu Poolast lahkuma sunnitud aadlimees. Noor Johann jäi 12aastaselt isa ja 15aastaselt ...

Liiga palju ausust

Vahel jääb mõni suhteliselt juhuslik ajalehelause mitmeks päevaks pähe kummitama.Nii oli see viimase Postimehe nädalalõpulisa Arteriga, kus ajakirjanik Valner Valme nimetas Tõnu Õnnepalu küsitledes Eestit luterlikuks maaks. Veelgi otsekohesem oli Arteri reklaam Postimehe esilehel: Eile jõudis poodidesse Tõnu Õnnepalu pihtimusteraamat, mis oma aususega võib osale luterlastest lugejaile talumatu ...

Tuli hävitas Tallinna vanima kirikutorni

Suures tulekahjus kannatada saanud Tallinna Püha Vaimu kirik võib saada uue tornikiivri aasta lõpuks, võib minna kuid, enne kui eksperdid saavad kindlaks määrata taastamiseks vajamineva töö suuruse ja hinna. Möödunud kolmapäeva varahommikul Püha Vaimu kirikus puhkenud põlengus sai korvamatult kannatada tornikiiver, mis sama päeva hilisõhtuks maha võeti ja ootab nüüd oma saatust Rocca ...