Tiit Pädam konsistooriumi peasekretäriks

Selle aasta algusest töötab konsistooriumi peasekretärina Tiit Pädam, kes praegu jätkab ka oma eelmisel töökohal EELK Usuteaduse Instituudi rektorina. Tiit Pädam (43) on sündinud Tallinnas, õppinud Nõmme gümnaasiumis, mille järel asus Kunstiülikooli arhitektuuri õppima. Osales kiriku noortetöös, suviti restaureeris kirikuhooneid koos kristliku ehitusmaleva vabatahtlikega. Kunstiülikooli ...

2003. aasta Õpetajate Konverentsi teemade ettepanekutest

Veebruaris tegi Õpetajate Konverentsi juhatuse liige ja Juuru Mihkli koguduse õpetaja Marko Tiitus üleskutse kõigile ametivendadele ettepanekute saatmiseks 2003. aasta Õpetajate Konverentsi teemade ja nn aasta teema osas. Ankeetküsitluste vastuseid saabus 40 ringis. Marko Tiituse arvates on ankeetides pakutud küll häid teemasid, kuid tehtud on seda spontaanselt, mis tähendab, et ei ole lahti seletatud, mida ühe või teise ...

Töötada täiusliku jumalateenistuse nimel

Kirikumuusika Liidu eesmärk on, et jumalateenistus oleks selles osas, kus muusikud kaasa aidata saavad, nii täiuslik kui vähegi võimalik – ütles liidu juhatuse esinaine Piret Aidulo korralisel üldkoosolekul 18. märtsil. Ta lisas, et pidev mitmekesine enesetäiendamine oma ametis ongi kirikumuusikute töö peasuund. Tehes kokkuvõtet 2001. aasta tööst, märkis Piret Aidulo, et peamised tööd said ...

Võidetud hirm

Jh 20:19a Ülestõusmispüha paneb helisema kirikuaasta kõikide pühapäevade teemad: kohtumine ülestõusnud Kristusega. Kui jüngrid kuulsid, et Jeesust ei ole enam hauas, olid nad kohkunud ja hirmul. Suure Reede sündmustest alates oli nende olukord täbar. Tagasiteed enam ei olnud, edasiteed samuti. Ükskõik, kuhu ümberringi vaatad, on ainult lootusetus ja masendus. Nemad, kes olid igaüks omal ajal Jeesusele ...

Ja Jumal loob elu

Käes on kevad. Esimesed lilled on oma õie mullapõuest välja pistnud. Loodus tärkab. Elu võib jätkuda hoolimata sellest, et paljudele taimedele ja muule elavale on talv tähendanud surma. Elu jätkumine on Jumala ime. Nii ei pea me Jumala loomingust rääkima ainult minevikus, sellele saame mõelda ja seda näha olevikus.Ülestõusmispühad, mida Jumala armust võime tähistada, ...

Esimene vasikas, mis aia taha ei läinud

22. märtsil toimus Tartu ülikoolis Eesti Usuõpetajate Liidu ja Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi poolt keskkoolidele korraldatud religioonialaste uurimistööde võistlust «Aeg, inimene, muutumine» kokkuvõttev konverents. Konverentsi ettevalmistustöö lasus Eesti Usuõpetajate Liidu esimehe Pille Talvari ja Wiedemanni gümnaasiumi ajalooõpetaja Kalle Lõuna õlgadel. Kuna tegemist oli esimese ...

Olla uue loomise lapsed

Sellest on möödunud nüüd kaks aastat, kui võtsin osa Soome TV saate «Ristitee» tegemisest. Käsikirja autor oli Kuopio piiskop Wille Riekkinen.Saates jälgiti Kristuse Kolgata tee üksikuid etappe ning läbiti selle 14 peatuspaika. Nii on just Vaiksel nädalal saanud paljudes kirikutes tavaks mõtelda Kristuse kannatamise ja surma üle järele, järgides tema teed Pilaatuse paleest kuni ...

Ülestõusmispüha: Jeesus äratati surnuist pühapäeva hommikul enne päikesetõusu

Jh 20:1–18 Kristus on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud! See sajanditevanune pühadetervitus on tänavu 31. märtsil miljonite inimeste südames ja huulil. Meiegi oleme samade sõnadega hommikul rõõmustamas oma usukaaslasi ning laskmas enda usku julgustada ja kinnitada ülestõusnud ja elavasse Issandasse Jeesusesse Kristusesse. Nii nagu Jeesuse kannatusele ja ristisurmale on Piiblis pühendatud ...

LAULU LUGU – Taevas Ta on kuningas

Kiriku laulu- ja palveraamatu laul number 105 Jeesus Kristus üles tõusnud on algselt troop «Benedicamus Domino'le» ja on tuntud «Surrexit Christus hodie» nime all. Tekst leidub kolmes 14. sajandi käsikirjas Prahas, Engelbergis ja Münchenis.Troopimine pärineb keskajast, kui ametlikele tekstidele või liturgia muusikalistele osadele lisati sõnu. Trento Kirikukogu aga keelas troopimise. Laulu ingliskeelne tõlge ...

Usk ühendab Euroopat

Eelmise nädala Eesti Ekspressis kirjutavad Jaakko Hallas ja Inga Raitar paarkümmend aastat tagasi ilmunud raamatust «Püha veri ja Püha Graal», kus Euroopa Liidu loomise taga nähakse Jeesuse lihalike pärijate valitsemise teostumist. Ka liigsetesse spekulatsioonidesse laskumata ei saa eitada euroliidu seost usuga. Ütleks isegi, et kui usu osa ühiskondliku ja poliitilise jõuna veelgi väheneb, ...

Soome kogudusele kinnitati uus õpetaja

Konsistooriumi täiskogu otsustas märtsikuu istungil kinnitada theol mag Tuomas Palola (27) Tallinna Soome Püha Peetruse koguduse õpetajaks alates 1. aprillist 2002 ja vabastada samast kuupäevast Soome koguduse teenimisest Tallinna abipraosti kt Tiiu Hermat. Võeti teadmiseks, et Ridala koguduse õpetaja vabale ametikohale ei saabunud ühtegi sooviavaldust. Pilistvere koguduse õpetaja Vello Salumi ametisoleku aega otsustati pikendada ...

Logos tõi Tartusse andestuse sõnumi

Pühapäeva õhtul leidis Tartu Salemi kirikus aset järjekordne kirjastuse Logos raamatututvustus, mis seekordselt oli kantud andestamise mõtetest. Andestus on ristiusu keskne mõiste. Kristlastel on õigus andestada teistele, sest nad on ise andeks saanud. Raamatut «Vaba andeks andma. Johannes Togi mälestusi tütre sulest» oli tulnud esitlema Johannes Togi tütar ja teose autor Taimi Vanaselja. Praegu Soomes elav Taimi ...

Ma olen sind nimepidi kutsunud

Emeriitpraost Valter Vaasa (86) võib läinud laupäevale tagasi mõeldes öelda, et tema palved on tõeks elatud. Sel päeval peeti Helme palvemajas koguduse õpetaja Arvo Lastingu (26) introduktsiooniteenistust. Arvo Lasting oli esimest korda jumalateenistusel Helmes teeninud 1994. aastal Tartu ülikooli üliõpilasena. Pärast kõrgkooli lõpetamist astus ta Pastoraalseminari ja teenis vikaarina Lääne ...

Praostid kirikuvalitsusele lähemale

Kas ja kui sageli oleks vajadus praostide ja kirikuvalitsuse ühise nõupidamise järele, küsis peapiiskop Jaan Kiivit märtsi algul peetud esimesest taolisest nõupidamisest osavõtjate käest. Pärast mitu tundi kestnud ühiste probleemide arutelu ja üksteise ärakuulamist, olid kokkutulnud üksmeelel: sellist nõupidamist on kindlasti vaja, siin saab vahetada infot, kirikuvalitsus saab kasulikku tagasisidet, leiti, ...

Ta on sind veel loomas…

Mt 21:1-9 Palmipuudepüha paastuajas kannab eneses vastuolulist sõnumit. Kui kannatamisaeg suunab meie mõtted Kristuse kannatusele ja surmale, siis palmipuudepüha toob kannatusaega veidi valgust ja rõõmu, kuid ometi juhatab meid Vaiksesse nädalasse, millega meenutame Õnnistegija häbiväärset ristilöömist ja surma. Tema sissesõit Jeruusalemma on tähiseks Vana Testamendi kuulutuste täitumisest ...