Ülemaailmset naiste palvepäeva peetakse 1. märtsil

Seekordse palvepäeva keskne sõnum tuleb Vanast Testamendist Abigaili loost. Palvepäeva teema on: «Üles kutsutud lepitusele». Tekstid on ette valmistanud naised Rumeeniast. Rumeenia probleemid on väga sarnased meie omadele. Sealgi ehitatakse kapitalistlikku ühiskonda, mis toob kaasa paljude inimeste tõrjutuse ja vaesuse. Abigaili vaprus Abigail on arukas naine sõjakate, omavahel vaenutsevate meeste vahel. Vapper naine, kes ...

Projektitaotlusi Eesti Kirikute Nõukogule saab esitada 1. aprillini

Eesti Kirikute Nõukogu korraline koosolek toimus teisipäeval, 19. veebruaril Tallinnas EAÕK kirikupea metropoliit Stefanuse residentsis. Koosolekul räägiti EKNi ja Eesti Televisiooni koostööna eetrisse läinud saatesarja «Ajalik ja ajatu» 14 saatest, milles tutvustati Eesti erinevaid kirikuid, käsitleti konfessioonidevahelisi sarnasusi ja erinevusi ning tutvustati ristiusu ajalugu laiemas plaanis. Räägiti ...

Leiti vanim eestikeelne piiblitõlge

Ajakirja Keel ja Kirjandus veebruarinumbris tutvustab teadlane Kristiina Ross kahte enam-vähem täielikku Vana Testamendi tõlkekäsikirja, mis pärinevad 1720ndate aastate keskpaigast. Varaseim tekstis esinev kuupäev on 18. september 1725, mis seisab 1. Moosese raamatu lõpus ja on arvatavasti tõlkija kirjutatud. Ilmselt on käsikirjade toimetamine kestnud 1738. aastani. Teatavasti ilmus esimene eestikeelne Piibel 1739. aastal ja selle ...

Valik ei ole kerge

Ükski, kes on käe pannud adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! Lk 9:62 Issand Kristus, Sa oled öelnud: mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina teid. Kas tohin uskuda, et ka minule on kõlanud kord Su kutse: järgne minule? Või olen tõtanud Sinu jälgedesse pelgast uudishimust, kuulsuse- ja võimuihast tiivustatuna? Või olen ehk hoopis tulnud Su juurde kahtlevas, kõhklevas meeles, suutmata ...

Tõuse üles, söö!

1 Kn 19:1-8Paastuaeg kirikuaastas tõstab oma sõnumiga meie silme ette inimese elu tähtsad hetked. Üks selliseid on pilk endasse. Kes ma olen? Mis on väärt minu tegemised ja askeldused? See, et me seda pilku vältida püüame, on omamoodi loogiline. Kes see tahaks ennast ebakindlana tunda? Vahest soovitatakse lausa: söö kõht kõvasti täis, siis on vähem muresid. Küllap ka paastumine kui selline ...

LAULU LUGU – Abi eksinud hingele

Liturgilise komisjoni poolt 1999. aastal välja antud Jumalateenistuste ja kiriklike talituste käsiraamatu prooviväljaanne 3 sisaldab igaks pühapäevaks ja kirikupühaks palvete ja pühakirja lugemiste kõrval ettepanekuid laulude valikuks. Kolmanda paastuaja pühapäeva päevalaulu üheks soovituseks on Kiriku Laulu- ja Palveraamatu laul nr 271 Veel armuallik keeb, kust igaüks võib juua. Laul on hästi ...

Avatud kirik

Martin Bauer kirjutab teose «Templirüütlid. Müüt ja tõde» sissejuhatuses: «Vaevalt leidub mõnd muud organisatsiooni, mis sümboliseeriks ühendatud Euroopat paremini kui Templiordu. Templirüütlid olid pärit Euroopa kõigist regioonidest ja liitusid, et täita ühist ülesannet. Tollased üleskutsed ristisõdadeks on tänased Maastrichti lepingud: katse ...

Meie usume Eestisse

Pühapäeval tähistasime vabariigi 84. aastapäeva. Pidulikku nädalalõppu jäid presidendi aastapäevakõne ja vastuvõtt Estonia teatrimajas, jumalateenistus Kaarli kirikus ja mujalgi Eestimaa kirikuis, kaitsejõudude paraad Vabaduse väljakul, lipu heiskamine Pika Hermanni torni Narvas ja Tallinnas, mälestushetked Vabadussõja monumentide juures Eesti linnades, teenetemärkide ja aastaauhindade ...

Hingamispäevast ja pühapäevast

Toimetusse tuli kiri, kus lugeja Viljandimaalt kirjutab: «Olen arusaamatuses pühapäeva pühitsemise käsu täitmise suhtes. Mõned pühitsevad seda laupäeval, teised pühapäeval. Palun püüdke seda küsimust selgitada.» «Sina pead pühapäeva pühitsema!» loeme Martin Lutheri «Väiksest katekismusest» ja teame, et see on kolmas käsk. Tegelikult asi muidugi nii lihtne ...

Una ecclesia

Karmilt kõlasid Origenese 3. sajandil väljaöeldud sõnad extra ecclesia nulla salus est - väljaspool kirikut ei ole õndsust. Kaasaegne inimene, kes on harjunud tänavatõdede relatiivsusega, ei suuda leppida, et üle humanismi võib olla kirik. Kuid konflikti juured ei peitu mitte kiriku suutmatuses mõista kaasaegset inimest, vaid inimese suutmatuses mõista kirikut. Me teadvustame, et on olemas sellised ...

Luba meil olla ligimeseks

17.-22. veebruarini tähistatakse meie kirikutes Halastaja Samaarlase nädalat. Kuna 22. veebruaril on üle-euroopaline kuriteoohvrite päev, tegi Kriminaaltöö Keskus ettepaneku tähistada seda nädala jagu vältavate üritustega: erinevates linnades toimuvate seminaride, konverentside, lühikoolituste ja jumalateenistustega. Nädala sissejuhatuseks paluti 17. veebruari peajumalateenistuse jutlusetekstina kasutada kirjakohta ...

Karjasekiri kogudustele palvepäevaks Issanda aasta 2002 küünlakuu 20. päeval

Hoia, et sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, jättes pidamata tema käsud (5Ms 8:11). Teame, et inimene võib midagi unustada. Ta võib millestki loobuda. Mõne aja pärast ta võib-olla ei mäletagi enam, et ta on midagi kaotanud või millestki ilma jäänud. Kõigi aegade orjastajad - ükskõik mis nime all - on osanud seda inimlikku nõrkust alati ära kasutada. Rahva elujõu murdmine algab sellest, et ...

Sohilapsed?

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse sellega, et Kristus suri meie eest, kui olime alles patused. Rm 5:8 Pauluse elukäik, eriti lõpuosas, kujuneb mõneti samasuguseks kui Jeesuse oma. Kas on apostlite lugude kirjapanija tahtnud seda nii näidata või juhtuski kõik nii, pole siinkohal arutada. Oma kolmanda misjonireisi ajal, tagasiteel Jeruusalemma peab Paulus lahkumiskõne Efesose kogudusevanematele, kus tunnistab, et keegi neist ei saa enam ...

Tõotus ei jää saabumata

Hb 11:8-11 Enamusele meist on omast käest teada, kui raske on loobuda tuttavast ja turvalisest keskkonnast. Meid seovad asjad ja inimesed ning mida kauem oleme nendega seotud, seda raskem on meil väljakujunenud harjumusi muuta. Ühe Saaremaa küla vana majaperenaine oli veel lõppenud sajandi seitsmekümnendate aastate keskpaigas kinnitanud, et ei soovi oma majapidamisse elektrivalgust, kuna näeb õlilambi valgel väga hästi ...

LAULU LUGU – Meid võta kaitsta

Laul Meile anna rahu armuga põhineb Kiriku laulu- ja palveraamatus number 454 ladinakeelsel antifoonil «Da pacem Domine», mis pärineb 6. või 7. sajandist. See antifoon on omakorda rajatud piiblitekstidele 2. Kuningate 20:19; 2. Ajaraamat 20:12+15 ja Psalm 122:7. Aastal 1279 tegi paavst Nicholas III korralduse, et seda antifooni lauldaks igal missal enne «Kristus Jumala Talle». Taustaks ajalugu Martin Luther (1483-1546) valmistas saksakeelse ...