Esileht » Online » Online artiklid »

19. märtsil toimus konsistooriumis piiskoplik nõukogu

19.03.2013 | | Rubriik: Online artiklid

19. märtsi EELK piiskopliku nõukogu koosolekul arutati mitmeid olulisi teemasid.

Esmalt anti heakskiit Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühisavaldusele „Euharistia ja jumalateenistus“. Tegemist on ajaloolise dialoogiga kahe kiriku vahel ning dokumendis rõhutatakse Kiriku jumalateenistuse olulisust inimese elus ning euharistia ehk armulaua kohta ja tähendust selles.

Teise teemana arutati jutlustajate ettevalmistamise küsimusi. Jutlustajaid on alati koguduste juures olnud ja nende töö on oluline. Kiriku seisukohalt on vaja rohkem kaasata inimesi jumalasõna kuulutamise töösse.

Piiskopliku nõukogu koosolekul puudutati Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari võimalikku ühinemist EELK Usuteaduse Instituudiga. Informeeriti hetkeseisust ja eelseisvatest sammudest.

Viimase päevakorrapunktina käsitles piiskoplik nõukogu vaimulike kuulumist vabamüürlusesse. Peale teema avamist ning sõnasoovijate kuulamist tõdes piiskoplik nõukogu, et vabamüürlusesse kuulumine on tõsine küsimus, mida tuleb põhjalikuma vastuse saamiseks analüüsida laiemalt ning on ühtlasi ka pastoraalse nõustamise teema. EELK õpetuskomisjonile tehti ülesandeks anda hinnang vaimulike üheaegsele kuulumisele Eesti Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse ning vabamüürlusesse Eestis. Samaaegselt tuleb alustada vaimuliku eetikakoodeksi ettevalmistamist, tõdes EELK piiskoplik nõukogu kokkuvõtteks. 

Vaata ka EELK Uudised.

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)