Esileht » Online » Online artiklid »

17.12 Peetri kogudus jõulupühade ootel

17.12.2007 | | Rubriik: Online artiklid

Selle aasta jõulueelsed ilmad tõotavad loodetavasti rahva suus tuntud valgeid jõule. Vara veel siiski hõisata…

Toronto Peetri koguduse ennejõulune aeg on kulgenud enamvähem juba tuntud rööbastel. Aga on olnud ka erakorralisi tähtpäevi ja pidustusi. Üheks selliseks oli koguduse õpetaja Andres Tauli jõudmine 25. ametiverstaposti juurde. Õp. dr. Andres Taul on teeninud Peetri kogudust kiiduväärselt ja on oma isiklikul teenistusredelil jõudnud viimasele pulgale, olles nüüd E.E.L.K. peapiiskop. 25 aasta teenistuse tänuks tähistas kogudus seda piduliku jumalateenistuse ja kokkutulekuga allsaalis 18. novembril.

Esimese advendi pühapäeval oli kahjuks ilmastiku tõttu vanematel koguduse liikmetel raske kirikusse tulla. Noored vist ei hooli palju kirikusse tulemisest. „Estonia“ koor oli aga kõigile takistustele vaatamata kohal peaaegu täies koosseisus. Nagu kuulda oli, täitis oma osa jumalateenistustel suurepäraselt. (Koor ja kuulajad olevat olnud enam-vähem tasakaalus.)

Suureks rõõmuks Peetri kogudusele on uue õpetaja Arho Tuhkru saabumine pika aja järel taas Torontosse. Ta on vahepeal olnud tegev maailmaränduri osas — viibinud ka Kanadas, Vancouveri Peetri koguduse õpetaja kohustusi täites. Nüüd oleme juba mitmel korral kuulnud kuldsuuga pastori jutlusi. Ta on ühtlasi ka Kanada praostkonna vikaarõpetaja.

Teise advendi jumalateenistus

Möödunud pühapäeval, 9. detsembril oli kirikusse kogunenud tavalisest rohkem koguduse liikmeid. Koos teise advendiga toimus ka koguduse iga-aastane jõulupuu. Teise küünla süütas Natalie Jenkins laste laulu ja Talvi Maimetsa klaveri saatel.

Õp. Tuhkru ütles palve- ja kiidusõnad ees pingis istuvatele pühapäevakooli lastele ja palvelistele. Et me võiksime astuda Jumala palge ette, kust meie lunastus tuleb, peame me vaatama kõrgustesse rõõmsa meelega. Kristus tuleb meile vastu, kui me ei noruta — vaid tunneks rõõmu ja hoiaks seda, mis meile on antud.

Jõulupuu

Peale jumalateenistust oli koguduse naisringi pere katnud lõunalaua. Koosviibimise avas Georg Stulov, tegutsedes ka teadustajana. Söögipalve ütles õp. Arho Tuhkru. Ühislaule klaveril saatis dr. Roman Toi. Jõuluvana saabus kaugelt põhjast ja jõulukingitused said kõik lapsed.

Eeskavalises osas mängisid ja laulsid pühapäevakooli õpilased. Jaan Reitavi esituses kuulsime kaks pala saksofonil, Mathew Stulov rõõmustas meid akordionil ja klaveril. Ettekanded võeti vastu kiitva aplausiga. Väikestelt lastelt, mis lõi lõbusa meeleolu kuulajatele, kuulsime: „Jõulu kaanon“ — Roland ja Maxwell Brookes koos ema Lindaga ja Natalie Jenkins + dr. Talvi Maimets. „Jesus came“ — kvartett Roland ja Maxwell Brookes ning Natalie ja Stephen Jenkins. Esinemine saavutas teenitud aplausi.

Georg Stulov tänas naisringi liikmeid toidulaua korraldamise eest ja pühapäevakooli õpetajaid: Pat Stulov, Mia Wall, Jaan Reitav sen. ja Talvi Maimets.

Koosviibimine lõppes ühislauluga „Püha öö“. Kuigi osavõtt oli rohkearvuline, oleks see võinud olla suurem, et veenduda vabatahtlike töötajate saavutustes koguduse elus.

Eesti Elu, 14. detsembril 2007

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)