Esileht » Online » Online artiklid »

17.04 Mis uudist Kihelkonna koguduses

17.04.2008 | | Rubriik: Online artiklid

Tervitus siit Saaremaa läänekaldalt! Niisuguse toreda küsimuse või pealkirja pakkus mulle välja lehekülje toimetaja Katrin Keso-Vares. Mõtlesin selle üle ja siis meenus salm Vanast Testamendist Koguja raamatust, kus öeldakse: “Mis on olnud, see saab olema, ja mis tehtud, seda tehakse veel – ei ole midagi uut päikese all. Või on midagi, mille kohta võiks öelda: Vaata, see on uus? Kindlasti oli see olemas juba muistsetel aegadel, mis on olnud enne meid.” (Koguja 1,9-10).

Seda salmi lugedes võib ju esmapilgul mõelda, et kuidas nii? Elu on ju vahepeal tohutult edasi arenenud, kõik on muutunud. Planeerime oma tegevusi, korraldame laagreid ja kontserte, püüame jätkata kirikuhoone remonti. Aga kõike seda on tehtud ka enne meid. Lugedes koguduse tegemistest möödunud sajandi esimesest poolest, on imetlemiseks põhjust küllaga – vägevad kontserdid, pikad leerilaagrid, kirikuhoone remondid, uute kirikukellade muretsemine ja palju muud. Koguduseliikmete arv oli tollal 7000–8000 inimest, nüüd on meie koguduse piirkonnas Kihelkonna ja Lümanda vallas kokku alla 1800 inimese. On nukker mõelda rahvastiku vähenemisele, aga siiski hea uudis on see, et vaatamata vahepealsetele rasketele aastakümnetele on kirik oma märkimisväärse koha paikkonna inimeste südames säilitanud. Liikmeannetajate arv oli Kihelkonna koguduses möödunud aastal 552. See on peaaegu kolmandik kogu elanikkonnast. Lisaks on teine kolmandik neid, kes samuti ristitud ja leeritatud, aga kelle side kogudusega on jäänud hapramaks.

Vaadates veel eelmise aasta koguduse andmeid, on huvitav see, et ristimiste arv kasvas võrreldes 2006. a aastaga 12-lt 24-le ja samas matuste arv langes 2006. a võrreldes 41-lt 24-le ja nõnda said ristimiste ja matuste arv võrdseks. See muutus annab lootust tulevikku vaadates.
Kui tulla siit edasi selle aasta kavandatud ettevõtmiste juurde, siis eesoleval pühapäeval on meil loodetavasti kell 11 algaval jumalateenistusel jutlustamas pastor Juhani Marjokorpi meie sõpruskogudusest Nokiast. Pärast jumalateenistust on kõigile kohvilaud pastoraadis, et külalisega hubaselt suhelda. Kihelkonnale on pühapäeval mõttekas sõita ka kaugemalt, sest kell 13 on kohalikus rahvamajas laste lauluvõistlus “Rannalapse laulud”, kus osalemas mitme valla noored ööbikud.
Jüripäeval, 23. aprillil kell 10 on pastoraadis pensionäride hommik ja külaliseks on palutud Kihelkonna vallavanem Jüri Saar, kelle ametisse valimisest täitub jüripäeval esimene aasta.

11. mail kell 11 on emadepäeva ja 1. nelipüha jumalateenistus kirikus ning pühapäevakooli õppeaasta lõpetamine. Oodatud on kõik lapsed oma vanematega, eriti emade, vanaemade ja ristiemadega.
7. juunil kell 16 on Kihelkonna kirikus kavas Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontsert.

24. juunil kell 11 on surnuaiapüha Kihelkonna surnuaial.
3.–6. juulini toimuvad Kihelkonna kirikumuusikapäevad ja 6. juulil ka kuldleeripüha.

Kirikumuusikapäevade raames tähistame Peeter Süda 125. sünniaastapäeva ja reedel, 4. juulil kell 17 on Ines Maidre lubanud pidada pastoraadis ettekande Peeter Süda elust ning kell 19 anda koos viiuldajatega kirikus kontserdi.
7.–10. juulini toimub kristlik lastelaager Taritus

Juuli viimasel nädalal on Saaremaal meie sõpruspraostkonna Angelni delegatsioon Saksamaalt. Seda sõitu on koordineerimas endine Lümanda ja Kihelkonna kooli õpetaja Aive Rand-Bruhn, kes tuleb ka ise kaasa. Pühapäeval, 27. juulil kell 11 on sõbrad meie kirikus jumalateenistusel. Jutlustab praost Gerhard Ulrich ja musitseerib Angelni pasunakoor.
17.–19. augustini toimuvad Tartumaal Kambjas kiriklikud noortepäevad ja kel on selle vastu huvi, palun samuti endast teada anda.

Lisan ka seda, et loomulikult toimuvad jumalateenistused igal pühapäeval kell 11 kirikus ja veel palju muudki. Oleme alustamas kevadist leerikursust ja kui on leeri tuleku soovijaid, siis palun minuga ühendust võtta.

Kaunist kevadet ja Jumala õnnistust soovides

Rene Reinsoo,
Kihelkonna koguduse õpetaja

Meie Maa, 17. aprillil 2008 

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)