Esileht » Online » Online artiklid »

16.04 Elmar Salumaast sõnas ja pildis

16.04.2008 | | Rubriik: Online artiklid

 

Aastakümneid tagasi teadis osa nõukogudeaegsest intelligentsist otseselt või kaudselt midagi EELK usuteaduse instituudis õpetanud professor Elmar Salumaast. Praegune kolme- ja neljakümneste põlvkond ei ole filosoofia ajalugu ning süstemaatilist teoloogiat õpetanud poolsalajase ülikooli vaimukast õppejõust kuulnud. Iseenesest oli kogu tolleaegsel usuteaduse instituudil pooleldi ligipääsmatuse maine, mille kohta inimesed teadmatusest ütlesid, et „keegi läks konsistooriumisse õppima”, kuna ei osatud eristada ühes majas tegutsevat kirikuvalitsust ja õppeasutust.

Lähiajaloos on laiemale üldsusele teadmata ning ka kitsamas kaasaelanute ringis ununevaid lehekülgi. Nende valgustamiseks teoloogiaajaloolisest ja filosoofilisest aspektist vaadatuna toimub 9. mail Tartu ülikooli usuteaduskonnas ja 10. mail usuteaduse instituudis teaduskonverents „Elmar Salumaa 100”. Käsitletavad teemad hõlmavad Karl Barthi interpretatsiooni Salumaa kui Barthi „maaletooja” poolt, tema evangeelse eetika ning kristliku kõlbluse esituse tähendust 50 aastat tagasi ja täna ning Salumaa oikumeenilist ja pedagoogilist mõju oma õpilastele ja üldsusele.

Vaimuteaduste õppijad, õpetajad ning teadustööde kirjutajad puutuvad ikka ja jälle kokku küsimusega, kuidas väljendada oma valdkonna ideid eesti keeles. Naaberkeelte mõju uue kasu ajastul peame Eesti Vabariigi täiendatud põhiseadusest lähtudes tagama ka eesti keele säilimise. Meie nüüdseks juba sajanditevanune katekismuste, lauluraamatute, piibli, rahvuseepose, rahvaluule ja ilukirjanduse keel täieneb pidevalt teaduskeelena ning usulise keelena. Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves on nimetanud eesti keelt selle maa kõige suuremaks ja vanemaks kokkuleppeks. Nagu teised kokkulepped vajab ka see kokkulepe kokkulepitust kinnipidamist, sisuga täitmist ja tegudega tõestamist, mis annab keelekokkuleppele elu.

Elmar Salumaa ulatuslikust käsikirjalisest teadustööst on usuteaduse instituudi toimetistena varem avaldatud mitmeköiteline filosoofia ajalugu. Seda materjali julgesid mõned tolleaegsed riiklike ülikoolide õppejõud poolametlikult ja koridoris ka oma üliõpilastele soovitada kui parimat eestikeelset filosoofia ajaloo materjali. Välisest lämmatamispüüdest hoolimata ei jäänud Salumaa kogutud ja edasi õpetatud teadmine üksnes vähestele kättesaadavaks nišiteaduseks. Nii elas Salumaa legendina juba oma eluajal ka kirikuvälistes akadeemilistes ringides, muidugi ka nende intelligentsi liikmete südames, kes temaga eluajal suhtlesid. Salumaalt on lugeja ette jõudnud ka mag J. Noormäe koostatud evangeelset eetikat koondav materjal ning Matteuse evangeeliumi seletus. Nüüd on aeg küps anda välja tema üks peateostest, käsitlus süstemaatilisest teoloogiast, täpsemalt dogmaatikast, millele ta pööras oma elutöös kõige rohkem tähelepanu.

Usuteaduse instituut on alustanud Salumaa koostatud käsikirjalise monumentaalse teose „Dogmaatika märksõnades” üllitamist. Raamatus antakse dogmaatika mõistete süstematiseeritud ülevaade. Praeguseks on masinakirjalisi materjale digiteeritud 713 lehekülge, millest anname sügisel välja kõvakaanelise raamatu. Mõtlemise süstematiseerimine ja selle aluseks olevate mõistete valdamine on harituse üks eeldusi, mille põhjal kujundatakse suulised ja kirjalikud väljendusviisid ning valitakse töövahendid. Võib öelda, et raamatu „Dogmaatika märksõnades” väljaandmine on meie kõigi võlg Salumaa ja Eesti teoloogilise mõtte ajaloo ees, sest nii see teos kui ka selle autor on etendanud Eesti usulise mõtte ja teaduskeele arengus tähtsat rolli, mille vaka alt väljatoomiseks on paras aeg just nüüd, 100 aasta möödumisel Salumaa sünnist.

Pidev töö teoloogia ning teoloogiliste terminite sisu ja tähenduse vallas teisendab ja rikastab meie arusaamist nii mõistete päritolu jälgimise kaudu kui ka ajastute järgnevusest tulenevate mõistmisnihete üle mõtlemise läbi. Kogeme iga päev, kuidas üldhariduse ja mõisteaparatuuri lünklikkus toidab vääritimõistmist ning möödarääkimist. Loodetavasti aitab Salumaa teose „Dogmaatika märksõnades” jõudmine meie töölauale ka (üksteise)mõistmist parandada.

Kõik võivad raamatu „Dogmaatika märksõnades” väljaandmist toetada, kui annetavad SA Usuteaduse Instituudi arveldusarvele 221026943904 Hansapangas märgusõnaga „Salumaa”. Kõigi kuni 2008. aasta 31. augustini annetanute nimed trükitakse raamatusse. Lisateavet saab www.eelk.ee/ui ja ui@eelk.ee.

Randar Tasmuth

Sirp, 11. aprillil 2008
 

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)