Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

150 aastat Jaokob Kuke sünnist

16.09.2020 | | Rubriik: Uudised
Foto EELK.

9. septembril tähistati mä­lestuspalvusega Tal­lin­nas Siselinna kalmistul ning sellele järgnenud pi­du­­liku missaga Tallinna piis­kop­likus toomkirikus 150 aasta möödumist Ees­ti Evangeeliumi Lu­te­ri­usu Kiriku esi­me­se piiskopi Ja­kob Kuke sün­nist.

Tartu­maalt pärit ja Tref­f­ne­ri gümnaasiumis õp­pi­­­nud Jakob Kukk oli aas­tatel 1891–1895 ülikoolis usu­teadust õppimas. Pä­rast ordineerimist 1899. a Riias teenis ta kogudusi Võrumaal, Peterburis ja In­geri­maal, aga ka Tartu Maarjas ja Keilas. Võt­tis kap­lanina osa Vabadussõjast. Just Keilas teenides kerkis ta esile rahva­kiri­ku organiseerijana ning va­liti 12. sep­temb­ril 1919 luteri kiriku esimeseks piis­ko­piks. Eestikeelse Tallinna piiskopliku toom­ko­gu­duse asu­tamise järel 1927. aastal sai Ja­kob Kukest selle koguduse ülemõpetaja. Ta oli ki­riku­juhi ametis oma surmani 1933. aastal.

Mä­lestuspalvusel piiskop Jakob Kuke haual Ta­llin­na Siselinna kalmistul oli kohal ka Jakob ja Melanie Kuke (snd Kuljus) poeg Na­than (snd 1926; pildil vasakul).

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! (Sk 9:9)