Esileht » Online » Online artiklid »

14.04 Pöide Maarja kirik – ainulaadne kultuuriväärtuslik külastusobjekt

14.04.2008 | | Rubriik: Online artiklid

Pöide kirik
Pöide kiriku sünnilugu on seotud kunagise ordulinnusega. Tänaseni püsinud kuju omandas Pöide kirik 13.–14. sajandil. Pöide kirik on Saaremaa suurim ühelööviline pühakoda ja mõjub oma massiivsusega nagu kindlus.

1940. aasta piksetulekahjus hävis kiriku tornikiiver ja osaliselt ka sisustus. II maailmasõja ajal elasid pastoraadis nõukogude sõjaväelased, kes põletasid ära kogu kiriku sisustuse puitosa. 1948. aastal sulgesid okupatsioonivõimud koguduse, mis hakkas taas tegutsema 1990. aastate algul.

Muinsuskaitseameti poolt eraldatud pistelised rahasummad kiriku konserveerimiseks ja restaureerimiseks on aidanud hoone hävingut pidurdada. Pöide kiriku õigusjärgne omanik – EELK Pöide Maarja kogudus – ei ole lühiajalise eksisteerimise ja väiksuse tõttu võimeline kiriku taastamise finantseerimisel kaasa rääkima. Esialgsete hinnangute järgi kujuneb kiriku taastamistööde maksumuseks 35–60 miljonit krooni (sõltub väljatöötatavast kontseptsioonist).

2007. aastal külastasid Pöide kirikut kultuuriminister Laine Jänes (juulis) ja Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves (augustis). Kõrged külalised olid vaimustuses kirikuhoone suurusest, akustikast, kuid muret tekitas hoone trööstitu olukord: katus laseb läbi, enamik avadest on laudadega kinni löödud, võlvidepealse osa on asustanud linnud. Hoone avariiohtlikkuse tõttu on külastajatele suletud pääs torni.

Vaatamata kirikukompleksi halvale seisukorrale on avastatud hoone eriline akustika. Vastavalt praegustele võimalustele korraldatakse kirikus kontserte, laulatusi, jumalateenistusi ja tähistatakse kirikupühi. Kirikus on esinenud Rein Rannap klaverikontsertidega, Tubina kvartett, viiuli- ja kitarrimuusikat on esitanud H. Mätlik ja M. Vulp. Kirik on säilitanud huvi turismiobjektina.

Kirikuhoone hävimise peatamiseks ja taastamiseks tuleb esmalt ehitada kirikule uus katus, restaureerida ja paigaldada vitraažaknad ja välisuksed. Järgmiste etappidena on planeeritud restaureerida hoone välisfassaad ja alustada kiriku sisemuse taastamisega. Alates 2007. aastast on Pöide vald koostöös Maarja kogudusega asunud kiriku arendustöö kavandamisele. Koostatud on projektide teostamise järjekord ja võimalikud rahastamise skeemid, mis haaravad muinsuskaitse, EELK Pöide Maarja koguduse, Pöide valla ja EL toetusmeetmete vahendeid. Projektide koostamisele on kaasatud arendusspetsialiste Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutusest.

2007. aastal tehtud tööd:

1. Muinsuskaitse eritingimused Pöide Maarja kirikule (Pöide valla tellimustööna koostas OÜ Rändmeister). Raamat annab ülevaate Pöide kiriku ajaloost ja hetkeseisust. Raamatuga on võimalik tutvuda Pöide vallamajas.

2. Projekt „Pöide Maarja kiriku külastuskeskuse loomise ettevalmistamine”. Pöide Maarja kiriku kasutuselevõtuks kultuuriväärtusliku külastusobjektina, et tõsta sellega piirkonna mainet ja külastatavust. Projekti taotlus esitati EAS-ile, kaasfinantseerija oli Pöide vald, vastus oli eitav.

3. Projekt „Pöide Maarja kiriku kui kultuuriväärtusliku külastusobjekti tugiinfrastruktuuri väljaarendamine 2007. aastal” (parkla, kirikuaia kiviaedade taastamine, pargi taastamine). Projekti taotlus esitati EAS piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programmile, projekti maksumus 1 180 000 krooni; EAS-i seisukoht oli, et on ennatlik alustada heakorraga, kui põhitööd on tegemata.

4. Alustati avatäidete projekteerimisega. Raha, 150 000 krooni, saadi pühakodade programmist.

2008. aasta tööd:

1. Esitatud taotlus pühakodade programmile (katuse remondiks).

2. Esitatud taotlus SEB Ühispangale „Ettevalmistava töö rahastamiseks Pöide Maarja kiriku arengukontseptsiooni ning tasuvus- ja teostatavusanalüüsi koostamiseks”. Ettevalmistavad tegevused tugevdavad otseselt kirikukompleksi taastamiseks vajalike investeeringuprojektide ettevalmistust ja maandavad riske.

3. Muinsuskaitseamet toetab Pöide kirikuaia piirdemüüride remonti 15 000 krooniga.

Tööd tehakse ära lähikuudel.
Meil kõigil on võimalik kaasa aidata rikkaliku ajaloolise ning arhitektuurilise väärtusega Pöide Maarja kiriku taastamisele. Hansapangas on avatud Pöide Maarja kiriku taastamiseks annetuste konto: EELK Pöide Maarja Kogudus, aa 221039772450.

Meie Maa, 12. aprillil 2008

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)