Esileht » Online » Online artiklid »

13.12 Ilmunud on Kodukiriku juubelinumber

13.12.2007 | | Rubriik: Online artiklid

Mahukas ja sisukas EELK Kuressaare Laurentiuse kiriku ajakiri kannab tõesti numbrit 10 ning huviline leiab selle koguduse kantseleist ja kirikust. Õnnestunult haarab see endasse koguduse elu, tegevuse ja inimesed, valgustades, teavitades ja lugemisrõõmu pakkudes.

Üks huvitav teemadeplokk on seotud ajalooga. Bruno Pao kirjutab Turu ja Kauba tänava nurgal asuvast pastoraadihoonest, mida peetakse linna kõige vanemaks elamuks. Saame teada Turu ja Kuressaare ajaloolistest sidemetest. Loogilise jätkuna loeme ka selle aasta suursündmusest koguduse elus, nimelt uue kogudusemaja avamisest, saame ka infot kiriku remondi kohta. Intervjuu on seekord esimese Saaremaal töötava vaimulikuga, kes on kaitsnud doktoriväitekirja – praost Veiko Vihuriga, kelle doktoritöö teema oli „Hugo Bernhard Rahamägi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku teine piiskop 1934–1939“.

Teine rõõmustav küsitlus on seotud Kihelkonna, Kärla ja Mustjala koguduse õpetaja, nelja lapse isa, Kihelkonna vallavolikogu esimehe ja kirikukogu liikme Rene Reinsooga, kes on pälvinud esmakordselt Saare maakonnas välja antava aasta isa tiitli. Kui veel veidi rääkida austavatest tiitlitest, siis andis Saarte praostkond sel aastal juba teist korda välja kirikusõbra tiitli ja selle pälvis Jaanus Tamkivi. Saarlasest ministri kirikusõbralikust tegevusest saab lugeja hea ülevaate.

„Sinu hingemaa harimist ei saa Looja sinu eest kuidagi ära teha“

Nii arvab lugupeetud ja aktiivne koguduseliige Peeter Ramst, kutsudes kaasa mõtlema koguduseliikme elu ja vastutuse üle. Samuti on koguduse juhatuse esimees Kaalep Koppel kirjutanud oma sõnumi kirikuskäijale. Ta teavitab lugejat ka uuest toimkonnast koguduses, nimelt misjonitoimkonnast. Selle grupi ellukutsumise üheks mõtteks on kutsuda koguduse liikmeid jagama kogemust, mis neil on Jumalaga. „Sest iga kogemus Jumalaga on suur rikkus ja seda tuleb jagada,“ arvab autor.

Poliitikahuviline leiab vahepalaks Peeter Võsu kirjutise Lähis-Ida rahukonverentsiga seotud mõtetest. Ja siit edasi juba koguduse töövaldkondade juurde minnes saab lugeda Linda Liivamägi kirjutist „Miks me tulime…?“ – mõtisklusi erinevate inimeste teest kiriku, Jumala ja koguduseni. Sellest, miks tullakse leerikooli, hoolimata vanusest, ja mis on see, mis kisub koguduse juurde edasi jääma.

Silma ja südant rõõmustab alati lastega seotud töö. Nii kirjutab oma uuest tööst laste loovtegevuse ringi juhendaja Ruta Mägi, kõige väiksemate ehk rühma nimetusega Pesamunad tegevusest annab ülevaate Tiina Ool. Tiina, kes ühtlasi on ka EELK Usuteaduse Instituudi religioonipedagoogika magistrant, kirjutab kristlikust kasvatusest Eestis, puudutades religiooniõpetust, tuletades meelde meie ajaloost usuõpetuse tõelisi suurkujusid Johan Kõppu ja Peeter Põldu, kes mõlemad eriliselt rõhutasid kristliku kasvatuse juures kõlbelisust. Noorte reisist Kuusankoski kogudusse ja üheskoos veedetud ajast annab ülevaate Hannele Raaper.

Saame olla rõõmsad…

Diakooniatöötaja ja varjupaiga Laurits vanemkasvataja Anneli Jakobsoo tutvustab mõlemat valdkonda, kirjutades tublidest naistest diakooniarühmas, kus igaüks on leidnud oma koha ja jõukohase ülesande ligimese aitamiseks. Teetunnid eakatele, haigla hardushetked, vanakeste külastamine kodudes, ühised palvused, käsitööring, abistamine kirikus armulaualiste registreerimisel ja korjanduste läbiviimisel ja palju muudki kuulub sellesse töövaldkonda. Varjupaiga elust kirjutatu peaks aga meid kõiki mõtlema panema.

Virge Nemvalts annab värvika ülevaate erivajadustega inimeste ühendusest Usk ja Valgus, mis käib oma viiendat tegevusaastat ja kus on kujunenud välja usaldusväärne meeskond. Lugeda saame ka koguduse segakoori Sauer muusikalistest rännakutest, Saueri oreli taastuleku lugu ja traditsioonilist ülevaadet koguduse eelarvest. Gideonide Saaremaa meeskonna liige Jaanis Prii annab ülevaate Gideonide tööst piiblite jagamisel, selle töö rõõmudest ja mõtetest, mis tekkinud.

Ajakirja lõpuleheküljed toovad ülevaated koguduse ametitalituste kohta – ristimised, konfirmeerimised, laulatused ja matused. Lisada jääb veel, et juba traditsiooniliselt kaunistab ajakirja kunstnik Ain Varese pastellmaal, seekord nimetusega „See tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli tulemas maailma“.

Valgustatud lugemist kõigile!

Meie Maa, 13. detsembril 2007

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! (Sk 9:9)