Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

12 aastakäiku õppematerjale

03.11.2021 | | Rubriik: Persoon kaasajast

LNÜ elutööpreemia pälvis Tiina Luhamets. 

Aastaid erinevate koguduste pühapäevakoolitööd teinud ja seda ka juhtinud Tiina Luhamets pälvis Laste- ja Noorsootöö Ühenduse (LNÜ) elutööpreemia 2020.

„Tiina Luhamets on pühapäevakoolitööd teinud 1980ndatest ja aastakümnete jooksul koostanud pühapäevakooli õppematerjalid erinevatele vanuserühmadele: koolieelikutest kuni põhikooli lõpuni välja. See ongi eluaeg tehtud töö – siit ka elutöö tiitel konkreetse töö eest,“ tõi LNÜ juhatuse esimees Kristjan Luhamets esile elutööpreemia pälvinu panuse.

Aastakümnete töö

„Preemia tuleb alati meeldiva üllatusena. See teeb meele rõõmsaks, et on märgatud,“ vastab Tiina Luhamets Eesti Kiriku õnnesoovidele. „Alustasin õppematerjalide koostamist Põltsamaa koguduses töötades. Mina ise, aga ka teised on neid kasutanud üle 20 aasta,“ jagab usutletav. Tegemist on 12aastase programmiga, kolm nendest eelkooliealistele ja sealt edasi kuni üheksanda klassini. Hetkel lõpeb Tartu Pauluse koguduse pühapäevakool kaheksanda klassiga, sest 15aastased suunduvad leeri ja liituvad noortetööga.

„Iga aastakäigu sisse mahuvad 27 tunni materjalid, õppeaastast on välja arvatud koolivaheajad. Teemad ei kordu, see teeb lastele tunnid põnevaks. I poolaastal keskendume Vanale Testamendile ja II poolaastal Uuele Testamendile. Kõik olulised teemad ja põhitegelased Piiblist saavad tuttavaks. On olemas ka töölehed, kuldsalmid, laulud ja ideed meisterdamiseks,“ tutvustab Tiina, kelle igapäevatöö on viiuli õpetamine ja praegu, mil pühapäevakooli juhtimine on 2018. aastast edasi antud Pirjo Rootsile, juhatab koguduses lastekoori ja naistekoori. „Tegin pühapäevakoolitööd väga kaua. Tundsin, et olen andnud endast kõik. Ostsime isegi Ameerikast õppematerjale, meisterdamisi ja laule. Nüüd võiksid nooremad jätkata uue jõuga,“ nendib ta.

Abiks läbipõlemise vastu

Tartu Pauluse koguduse pühapäevakooli lapsed on jagatud vanuse järgi viide rühma (tutvu erinevate vanuserühmade õppekavaga koguduse kodulehel: http://tartupauluse.ee/kogudus/lastetoo) ja nad kohtuvad laupäeviti. Lapsi on kokku umbes 70. Pirjo Roots ütleb, et Tiina Luhametsa koostatud materjale kasutas tema juba Keila koguduses. Need on eakohased, sisukalt koostatud ja õpetajatele väga suur abi.

Sageli pühapäevakooliõpetajad teevad vabatahtlikena rõõmuga tunde paar aastat ja siis väsivad, põlevad läbi. Pauluse koguduses peetakse kauem vastu, sest ettevalmistatud tunnimaterjalid, mille Pirjo Roots juhendajatele jagab, on olemas. Õpetaja saab teha olemasolevatest variantidest valiku ja kohandada see oma rühmale.

Materjale on jagatud ka teistele kogudustele. Näiteks kasutavad neid praegu Põlva ja Keila kogudus. „Tiina on väga töökas, põhjalik ja süstemaatiline inimene. Igaüks pole võimeline selliseid materjale koostama ja pole ka sellist missioonitunnet,“ tunnustab Pirjo Roots oma eelkäija Tiina Luhametsa panust kiriku lastetöösse.

Kätlin Liimets

Pildigalerii:


Tartu Pauluse koguduse lastekoori proov. 

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)