Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

100 aastat tagasi hakati koguma liikmeannetusi

10.11.2021 | | Rubriik: Uudised

Kuna 1919. aasta maareformiga võeti koguduselt nende senine tuluallikas, milleks oli kirikuvara, tuli leida uusi võimalusi kiriku ülalpidamiseks. Kui varem peeti kirikuid ülal maa rendituludest, siis 1921. a suvel otsustas EELK Kirikupäev, et iga kiriku ülalpidamisest peab osa võtma iga täisealine koguduseliige. Otsuses on öeldud, et iga aasta algul maksab iga leeritatud koguduseliige oma sissetuleku kohast liikmemaksu. Maksu alammäär põllupidajatele oli 6 kuni 12 naela (nael = 409,5 g) rukki väärtus iga põllutiinu (tiin = 1,9 ha) pealt, mittepõllupidajatele ühe kuni kahe päeva tulu aastas. See on üsna sarnane tänapäevasele soovitusele, et liikmeannetus võiks olla 1% aasta netotulust.

Rahvale oli kirikumaks toona uus asi. Suuremaid õigusi oli küll oodatud ja Eesti vaba rahvakiriku loomisega ka saadud. Nüüd tuli hakata kandma ka suuremaid kohustusi.

7. novembril 1921 ilmus Postimehes üleskutse, kus Tartu nelja luterliku koguduse eestseisused (praegu me nimetaksime neid nõukogudeks) esitavad järgmise palve: „Praeguse aja majanduslised raskused sunnivad allnimetatud Tartu Eesti Evang. Luth. koguduste eestseisusi tungiva palvega pöörma oma koguduse liigete poole, et nad õiendagu lahkesti peavõimalikult oma 1921. aasta kirikumaks ära.“

Üleskutset korrati. See avaldati aasta viimase kahe kuu jooksul Postimehes kokku viis korda.

Kilo rukist maksis toona umbes 17 marka. Seega oodati põllupidajailt, et nad annaks kogudusele vähemalt 38 kuni 77 marka igalt põllu hektarilt. Keskmine talu oli toona umbes 23 ha suur ja kõik sellest ei olnud põllumaa. Seega ootas kogudus põllupidajalt umbes 750 marka. Tänase rukkihinna juures oleks see umbes 7,5 eurot. 

Töölise päevapalk oli toona umbes 100 kuni 150 marka. Ühe-kahe päeva palk seega 200 marga kandis. Viis aastat hiljem (1926. a) oli keskmine liikmeannetuse summa Tartu Pauluse koguduses 147 marka.

Praegu on miinimumtöötasu 3,48 eurot tunnis, mis ühe-kahe päeva kohta teeb umbes 40 eurot. Aastal 2020 oli keskmine liikmeannetuse summa umbes 75 eurot.


Ilmunud Tartu Pauluse koguduse ajalehes Paluse Kiri (november 2021, nr 111) 

Teemad:

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis tema au! (Js 6:3)