Elu ja Inimesed

Mitte üksnes hoone, vaid vaimne keskkond

Dr Priit Rohtmets (vasakul) ja keskuse Pastoraat juht Siimon Haamer näituse „Pastoraat – vaimuliku elu süda“ virtuaalavamise salvestusel. Täna toimub Tartu kristlike organisatsioonide keskuses Pastoraat püsinäituse „Pastoraat – vaimuliku elu süda“ virtuaalne avamine. Väljapaneku pealkiri iseloomustab selgelt sisu: see on pastoraadi kui hoone ja vaimse keskkonna lugu läbi sajandite. Näitus koosneb neljast stendist, mille on kokku pannud ...

Vennad kõik

Paavst Franciscus avaldas oma kolmanda entsüklika „Fratelli tutti“ (eesti keeles Vennad kõik) möödunud aasta oktoobris. Püha isa esitles oma magisteeriumi maailmas kasvava lõhestumise ületamiseks, mis on tekkinud koroonaviiruse tagajärjel. Paavst kutsub uue entsüklikaga üles edendama vennalikku dialoogi ühiskonnas ja asetama armastuse teiste inimeste vastu isiklikust huvist kõrgemale. Juba palju tsiteeritud paavsti entsüklika tekst kutsub ...

Kõik Martin Lipu seni avaldamata tööd nüüd ilmunud

Ilmunud on Eesti lipulaulu sõnade autori Martin Lipu luulekogu „Hilised õied“. Nõo Püha Laurentsiuse koguduse eestvõttel nägi tänavu märtsis trükivalgust Nõo koguduse kauaaegse õpetaja Martin Lipu (1854–1923) seni ilmumata luulekogu „Hilised õied“. Eesti hilisärkamisaja üks juhtivaid tegelasi, vaimulik, genealoog, kiriku- ja haridusloolane Martin Lipp on luuletajana tänapäeval tuntud eelkõige kui Eesti lipulaulu „Eesti lipp“ sõnade ...

Priiküüdiga Siberisse

1951. aasta massiküüditamine, millest 1. aprillil möödus 70 aastat, oli suunatud ühe religioosse grupi vastu – Eestist viidi ligi 300 Jehoova tunnistajat ja nende lähedast. Kuigi 1951. aasta küüditamine ei olnud kaugeltki nii ohvriterohke kui kaks eelmist – 1941. aastal viidi üle 10 000 ja 1949. aastal üle 20 000 inimese –, on siiski oluline seda meeles pidada kui kogu rahvast puudutavat inimsusevastast kuritegu Nõukogude ...

Kolumn

Ärgem kartkem!

Merille Hommik. Hans Christian Anderseni muinasjutus „Keisri uued rõivad“ on keiser ringkäigul linnas alasti, kuid keegi peale lapse ei julge seda tunnistada. Keiser ise usub, et lubatud uhked rõivad on tema ihu katmas, pidid need ju olema nähtamatud rumalatele ja oma ametikohale kõlbmatutele. Kes siis julgeb tunnistada, et on lollpea ja saab palka ilmaasjata. Ka keiser, nagu ta alamadki, soovis olla tark ja oma ametisse sobiv ega julgenud ...

Juhtkiri

Piiskoppide läkitus Kristuse ülestõusmise pühal, 4. aprillil 2021

Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama. Mt 28:1 Kui sageli oleme astunud sisse kalmistu väravatest, möödunud kümnetest ja kümnetest haudadest, et jõuda rahupaika, kuhu on maetud meie lähedased – eelnevad põlvkonnad ühes oma lootuste ja unistustega. Maarja ja Maarja Magdaleena eeskujul käime oma lähedaste haudu vaatamas. Enamasti eemaldame ...

Arvamus

Piirid

Kas om viil ilmah ilosambat paika, kui tuu, koh oro ütel pervel kõiva hõlmah maja ja tõõsõl mõts om tsirgulaulu täüs, all oroh uja hillä jutto aja ja niit om lillist kirriv nigu hammõkäüs? Kui tuu, koh suvõüüse orgo laohtus tumman ja üütsirk tsirstäs seen›ku nõsõs päiv, koh kuuli, nigu kannõld olõs mängnü jummal ja lätte kottal inglit tandsmah näi? Ei olõ ilmah ilosambat paika! /Paul Lehestik/ Isa kaunis setu ...

Nädala ringvaade

Keskendudes eesmärgile

Elus on palju ärevust, ikka ja jälle tuleb seista keeruliste olukordade ees. Kord oli Jeesuski Ketsemani aias ja sõnas: „Vii see karikas minust mööda! Kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad!“ (Mt 14:36) See oli raske otsus, ent teame: vahel on otsustamatus kurnavamgi kui keeruline eesmärk, mis näib üle jõu käivat. Aga pühendudes eesmärgile on see siiski võimalik saavutada.  Olen sellesse kirjakohta suhtunud ...

Jutlus

Ülestõusnud Kristus parandab meie meelt

Lk 24:36–49 Kogeme oma elus keerulisi inimsuhete probleeme, mis paraku ulatuvad delikaatsetessegi olukordadesse. Neid ei suudeta hõlbustada leinapuhkudelgi. Hiljuti kohtusin lahkunu perekonnaliikmetega eraldi palvehetkedeks, sest üheskoos ei suudetud väsinud ema saata. Siin seisid meeles varasemad suhteprobleemid lahkunu elust ning nii tekkis vaidlusi lahkunule õige hauaplatsi ja puhkepaiga valimisel. Ilmselt leidis tuhastatud ema urn kõiki ...

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)