Elu ja Inimesed

Kirjutatud sõnadel on komme täide minna

Maris Oidekivi-Kaufmanni võiks iseloomustada kui põhjalikku, mitmekülgset, hea huumorisoonega sõbralikku inimest. Üks on kindel – Maris on täis üllatusi. Naljatame Rootsi-Mihkli kiriku tagatoas kõneldes, et Maris põeb suurusehullustust, sest ta mängib kõige suuremat pilli ja on ilmale toonud kolmikud. Maris on Tallinna Jaani ja Rootsi-Mihkli koguduse organist, nelja lapse ema ja hingehoidja. Mälestusi vanaemast Marise elu on hea näide sellest, ...

Peeteli kirikust on saanud turvaline elukeskkond

23. aprillil tähistati Tallinna Peeteli koguduses piduliku jumalateenistusega koguduse asutamise 90. aastapäeva. Märtsis sai 20 aastat ajast, mil Peeteli kirikus hakati toetust pakkuma vanemliku hoolitsuseta lastele. Läinud aega meenutab koguduse juhatuse esimees ja Peeteli kiriku sotsiaalkeskuse direktor Mati Sinisaar. Kui esimest korda Avo Üpruse kutsel 1996. aasta novembris Peetelisse tulin, nägi kirik välja teistsugune, kui seda praegu ...

Armusõnum ja tõeteod: evangeelium kõnelemise ja kehastamise pingeväljas

2017. aasta tähistab 500 aasta möödumist luterlikust reformatsioonist. Samas teadvustame kirikuelu reformeerimist ka enne ja pärast 1517. aastat. Suuremaid muudatusi kristliku kiriku arenguloos võib täheldada pea iga 500 aasta järel. Nestoriaanlik kristoloogia distantseeris idamaise kristlaskonna läänemaisest 6. sajandiks. Roomapärane pneumatoloogia tõi suure kirikulõhe 11. sajandil. Luterlik soterioloogia kutsus esile protestantliku liikumise ...

Pühapäev pisarate orus Mõned mõtted „Talvevalgust“ vaadates

Esimene vaatus Istume kui kirikulised pinkides. Väikese rannaküla kirikus valmistutakse jumalateenistuseks. Kõik on nii harjumuspärane ja tuttav. Tuleb organist-kantor (Ene Salumäe) ja seab pilli ning noodid valmis. Tuleb kirikumees Algot (Tiit Alte), süütab küünlad ja paneb kirikukellad helisema. Koguneb väikesearvuline kogudus. Saabub kirikuõpetaja (Jan Uuspõld). Jumalateenistus on oma harilikul viisil edenenud armulauatalituseni. Pastor ...

Kolumn

Hämmastunult jubilate ja cantate vahel

Kunagi teadsin, mida tähendab sõna evangeelium. See sai selgeks kreeka keele tunnis. Mäletan, et see teadasaamine tegi rõõmsaks. Rõõmus oli olla kirikus, mille nimes on rõõmul nii oluline koht. Hea oli saada rõõmusõnumi kuulutajaks. Kõik raskused tundusid väikesed. Sellest, et need olid raskused, sain aru alles hiljem. Külmad kirikud, pisike palk, pikad vahemaad, pidevalt remonti vajavad autod ja kirikud, ettekandeid kirjutavad nuhid. Südames ...

Juhtkiri

Juubelikongress läheneb

luhamets_joel_nh

Kongressile registreerimisega on olnud segadust. Sellepärast selgitan kõigepealt seda mõne sõnaga. Kongress toimub kahel päeval, 26. ja 27. mail. Vaimulikud, kirikumuusikud ja koguduste juhatuseesimehed saavad registreeruda kongressile EELK kodulehekülje sisevõrgus. Seal registreerunutel on võimalik valida toidukorrad ja majutus ning nad on kohe registreeritud kaheks päevaks. Kuid kõik ülejäänud inimesed on oodatud kongressi teisele päevale. ...

Arvamus

Me oleme kutsutud

Yprus_13.03.2010 copy

EELK Tallinna Peeteli koguduse asutamiskoosolek peeti 23. aprillil 1927 Tallinna Linnamisjoni ruumes. Järgmisel peakoosolekul 29. mail valiti koguduse nõukogu ning esimeseks õpetajaks Hermann Hansson. 23. mail 1937 pühitses piiskoplik vikaar Hans Kubu ehituskrundi Preesi tänaval pühakoja kerkimiseks. Täna ei ole me siia tulnud ega kogunenud, meid on siia kogutud. Meie kogumine käis ühtaegu lihtsamalt ja keerulisemalt. Jumal mõtles meie peale ja ...

Nädala ringvaade

Mõõdukad ja äärmuslased

Üldise hinnangu kohaselt elame rahutul ajal ja tulevikku on raske ennustada. Väga erinevates riikides tunnevad nimelt paljud inimesed, et nemad pole globaliseerumisest kasu saanud ja olemasolevad poliitilised jõud nende huvidega ei arvesta. See tuli selgelt ilmsiks äsjaste Prantsuse presidendivalimiste esimeses voorus, kus meedia poolt sageli äärmuslasteks nimetatud Jean-Luc Mélenchon ja Marine Le Pen kogusid mõlemad umbes viiendiku valijate ...

Jutlus

Issand, Sinu tahtmine sündigu

Kirikal,Kaisa_2005

Mt 6:5–13 Kohtusin hiljuti mehega, kellel haigus sõna otseses mõttes oli jalad alt võtnud. Kõik oli õnnetusest alates tema jaoks allamäge veerenud. Põdura tervise tõttu oli ta valudega voodisse aheldatud. Kuudepikkuse haiglasoleku ajal oli mehele ligi hiilinud ka masendus ning elumõte hakkas kaduma. „Minust pole enam mitte mingisugust kasu. Mul on häbi oma naisele otsa vaadata, sest ma ei suuda meie peret üleval pidada. Miks Jumal küll laseb ...

Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.
(Ps 98:1)