Slava Ukraine

Elu ja Inimesed

Margus Suvi: minu usukese või usu süda on usust õigeksmõistmine

Äsja juubelit pidanud õp Margus Suvi teenib piirilinnas Valgas. 3 x Kätlin Liimets Küpses eas ordineeritud õpetaja Margus Suvi teenib piirilinna Valga kogudust. 5. detsembril tähistas ta oma juubelit. Pea alaspidi, selg venituses, ripume intervjuu sissejuhatuseks koos ametivend Margus Suviga selja venituslaual, mille on valmistanud Marguse äi Jüri. See on ainukordne algus jutuajamisele. Selg sirge – justkui oleks mitu ...

Religioon ja sooline vägivald

Arutelul olid kohal rahvusvahelises teadusprojektis osalevad (vasakult) prof Anne Kull, kaasprof Olga Schihalejev ja Kätlin Liimets.  Anu Põldsam Rahvusvahelise projekti „Religioon ja sooline võrdõiguslikkus: Balti- ja Põhjamaade arengud“ raames toimus Tartu ülikooli usuteaduskonnas arutelu, mis keskendus religioonile ja soolisele vägivallale. Arutelul, mille keskmes oli sooline võrdõiguslikkus, tutvustasid projekti Eesti-poolne ...

Taevasilla loojate vaikiv tunnistaja ehk matrikkel räägib

Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli matrikkel nr 15551 anti 1936. aastal teoloogiat tudeerima asuvale (Ferdinand) Tõnis Tennole. Teise poolaasta õpitulemustest annab tunnistust õpinguraamatu lehekülg, kus on õppejõudude nimed, kellele matrikli omanik on eksami sooritanud: mag Masing, prof Kõpp, mag Roos, prof Tennmann, dr Freymann, prof Sild, cand Vilhelmson. 1. detsembril tähistasime emakeelse Tartu ülikooli aastapäeva. Iga universitas’e ...

Kolumn

Tänavune advendiaeg on rõõmus

Merille Hommik. Olen paljudelt kuulnud, et tänavune advendiaeg algas kuidagi märkamatult. Nüüd, kui selle algusest on juba kümmekond päeva möödunud, olen tõdenud, et see on olnud rõõmus aeg. Hoolimata sellest, et ümbritsevad olud rõõmu ei soosi: Ukrainas möllab sõda, valimiseelseid vastuolusid sikutatakse tegelikkusest suuremaks, paljudes peredes on majanduslikke tagasilööke jne.      Hakkasin mõtlema, kust see rõõm ...

Juhtkiri

Kuidas valmistada teed

  Ja Ristija Johannese juurde läks kogu Juudamaa ja kõik Jeruusalemma linna rahvas …                                                                      (Mk 1:5a) Advendi- ja jõuluaeg toob meie kirikutesse väga palju inimesi ehk kätte on jõudnud koguduste jaoks ...

Arvamus

Üks küsimus

Peapiiskop Urmas Viilma väljendas viimasel kirikukogul peetud kõnes muret selle üle, et kirikuliikmed vananevad, uue põlvkonna juurdekasv on aga kesine. Ta juhtis tähelepanu sellele, et kogudused peaksid arengukava koostades silmas pidama just orienteeritust noortele.  Koguduste arvulisi näitajaid uurides selgub, et koguduse paiknemine linnas ei anna garantiid noortetööks. Mõnes maakoguduses võib aastaid koguneda kiriku juurde ...

Nädala ringvaade

Toetused riigieelarvest on jagatud 

Delfi avaldas 11. novembril nimekirja, missugustele organisatsioonidele on sel aastal riigieelarvest raha eraldatud – kokku umbes neli miljonit eurot.  „Erakonnad esitasid rahanduskomisjonile nimekirjad ühingutest ja summadest, mis soovivad regionaalsete investeeringutena välja maksta. Iga parlamendisaadiku kohta on ettenähtud 30 000 eurot, ettepanekuid tehti ligi 2,8 miljoni euro ulatuses. Raha jagamisest loobus kaheksa saadikut,“ ...

Jutlus

Mõnikord on targem lõigata suur oks väiksemaks

Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos kahe oma jüngriga. Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes talle otsa vaadates: „Vaata, see on Jumala Tall.“ Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ta ütles, ja läksid Jeesusega kaasa.           Jh 1:35–37 Jeesuse Kristuse tulemine meie maailma on advendiaja ühine teema, mis ilusti seostab adventi jõulu teemaga: Jeesuslaps sünnib ehk tuleb maailma. Sellel 3. advendil ...

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! (Js 40:3a,10a)