Elu ja Inimesed

Kirik toob ukrainlasi Põlvasse kokku

Seda, kui olulised on Eestis elavate lääneukrainlaste jaoks nende usk ja juured, näitab ilmekalt asjaolu, et isegi väikeses Põlva linnas on juba 20 aastat peetud kreekakatoliku kiriku jumalateenistusi. Viimaste aastate katsumused on ukrainlasi märkimisväärselt ühendanud. Siiski on Ukraina ikka veel tuntud oma suurte regionaalsete erinevuste poolest. Näiteks ida- ja lõunaosa oblastites räägib suurem osa kohalikest vene keelt ning usklikud on ...

Taara sõjaväelinnakus on kaplan oma inimene

Kaplaniinstitutsioon Eesti kaitseväes tähistas sel aastal 20. taasasutamise aastapäeva Kohe ajateenistuse alguses saab sõdur teada, et väeosa personali hulka kuulub ka vaimulik ehk kaplan, kelle poole saab pöörduda nii võimaliku mure kui mis tahes küsimusega, mis sugugi ei pea olema seotud kitsalt usuteemaga.   Kord on esimene märksõna, mis seostub sõjaväega. Meelde tuleb ühe Soome ema sõjaväele adresseeritud tänukiri, kus naine tunnistab, et ...

29. novembril algab uus kirikuaasta

Saabuval pühapäeval astume uude kirikuaastasse. Seepärast on kohane mõelda, miks kirikuaasta erineb kalendriaastast ja millised on selle suurimad pühad. Erinevalt kalendriaastast lähtub kirikuaasta Kristuse ja maailma elutsüklist. Nii saab ühe kirikuaasta jooksul igal pühal ja pühapäeval kirikus käiv inimene ülevaate Kristuse elust ning maailma minevikust, olevikust ja tulevikust. Uus kirikuaasta algab Kristuse tulemise ootamisega ja lõpeb ...

See, mis tõi meid siia, viib ka edasi

17.–18. novembril toimus Tartu ülikooli peahoones oikumeeniline konverents «Maarja­maa – ajaloo teadmusega eilsest homsesse». Konverentsi, millel osales umbes 200 inimest, avas EKNi president emeriitpeapiiskop Andres Põder tervituse ja palvega, tänades Loojat, et tohime tagasi vaadata Maarjamaa ajaloo kaheksale sajandile ja otsida tänastes kriisides teed paremasse tulevikku. Siseminister Hanno Pevkuri läkituse edastas usuasjade osakonna ...

Kolumn

Mida sina vabatahtlikult teinud oled? Head

Janek_mäggi copy

Jeesus Siiraki tarkuseraamatu 3. peatüki 30. salmis seisab: «Vesi kustutab leegitseva tule ja heategevus lepitab patte.» Patud võivad olla tulised, põletavad ja põlevad, kuid heategevus suudab kustutada leegi ning lepitada patud. Olen Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige olnud 2002. aastast, 2005. aastast nõukogu esimees. Mullu 5. veebruaril asutasime Hille ja Toivo Tänavsuuga vähiravifondi «Kingitud elu». Oleme kogunud mitu miljonit ...

Juhtkiri

Et valitseda kaost

Laanepere,Taavi

Tuntud terrorismi ja islami fundamentalismi uurija Scott Atran kirjutas pärast Pariisi terrorirünnakuid, et ISISe põhistrateegiaks on otsida, luua ja juhtida kaost. Samas on ISISe eesmärgiks täita tühimikku kõikjal, kus valitseb «kaos» või «metsikus» nagu mitmel pool Kesk-Aasias või Aafrikas. Ja kui «uskmatute» maal pole veel piisavat kaost, püütakse seda meilegi importida. Kaose vägivaldne tekitamine selleks, et luua uus ja parem maailmakord ...

Arvamus

Palve haarab kaasa terve ihu

Triin Käpp küsib Eesti Kirikus (11.11.2015), kuidas toetab kristlik maailmapilt keha ning kas lisaks teatud keeldudele on midagi, mis toetaks inimest kui tervikut. Inimene pole vastandatavalt füüsiline või vaimne olend. Jumal on loonud meid olema ihu ja hingega. Jumala Poja inimesekssaamine pühitseb inimeseks olemist tervikuna ning samamoodi tervikuna tervendab ja pühitseb meid Püha Vaim. Inimese kehast rääkides pole küsimus pelgalt ajalikes, ...

Nädala ringvaade

Vaja on vaprust

Möödunud nädalale vajutas oma pitseri 13. novembri Pariisi terroriaktide järelkaja. Selgus üha uusi üksikasju toimunu kohta ning kolmapäeval hukkus tulevahetuses politseiga rünnakute arvatav peaorganisaator. Maad on võtnud ka hirm uute terrorirünnakute ees. Nädalavahetusel võeti Brüsselis seetõttu kasutusele erakorralised abinõud julgeoleku tagamiseks, mis häirisid märgatavalt Euroopa Liidu pealinna tavapärast elurütmi. On päris ilmne, et ...

Jutlus

Võimalus eesmärgile jõuda on olemas

Ollino_Arvet_leks

Minge, minge väravaist välja, valmistage rahvale teed, sillutage, sillutage maanteed, puhastage kividest, tõstke rahvaile lipp! Vaata, Issand on kuulutanud maa ääreni: Öelge Siioni tütrele: Vaata, su pääste tuleb! Näe, temaga koos on ta palk ja tema ees on ta töötasu. Ja neid hüütakse «Pühaks rahvaks», «Issanda lunastatuiks». Ja sind hüütakse «Otsituks», «Linnaks, mis pole maha jäetud». Js 62:10–12 Leidsin kord koltunud paberil masinakirjas ...

Meie kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. (2Kr 5:10)