Elu ja Inimesed

Joel Markus: koos Kristusega pole ma kunagi üksi

Kuidas sünnivad usuteemalised luuletused ja kui lihtne on olla kristlik noor, sellest kõneleme Vanalinna hariduskolleegiumi viimase klassi õpilase Joel Markus Antsoniga, kelle video kujul salvestatud luuletus «Metanoia» on pälvinud avalikkuse huvi. Algatuseks uurin, millal, millest ja miks Joel Markus luuletama hakkas. Saan teada, et neli ja pool aastat tagasi. Siis, kui tunnetas ja teadvustas huvi usu, vaimsuse ja filosoofia vastu. Lihtne ...

Kaido Ole isikunäitus «Jumalik valik» on avatud Viimsi kirikus

Viimsi Püha Jaakobi kirikus 8. märtsil avatud Kaido Ole isikunäitus jääb vaadata 30. aprillini. Nii hea, kui juba loodud teoseid saab uuesti vaadata, näha neid mõnele juba armsaks saanud ja tuntud teoseid, teistele aga tundmatuid, seega uusi maale uuel näitusel ja uues keskkonnas. Kindlasti lisab pühakoja ajatu mõõde ka maalidele uue hinguse ja mõtestatuse. See ei ole küll eesmärk omaette, kuid vaieldamatult annab pühakoja näitus juba loodud ...

Elu on elamist väärt

Kindlasti oleks Ronald Rüütli (90) elutee teisiti kulgenud, kui teda poleks koos vanematega 1941. aastal Siberisse küüditatud ning pärast Eestisse põgenemist 1949. aastal taas külmale maale saadetud. Kokku veetis ta Siberis väljasaadetuna 17 aastat. «Elu on alati elamist väärt,» on sõnum vanahärralt, kes äsja tähistas oma 90. sünnipäeva ning kelle noormeheaastad möödusid väljasaadetuna Eestist kaugel. Ta teab, mis on elu hind karmides Siberi ...

Taastamistöid alustatakse trepi ehitusega

Tartu Maarja kiriku taastamine on saanud rahalist toetust ja uut hoogu. Sel sügisel taaspühitsetakse Riia tänava äärde jääv pikalt riigi, linna ja koguduse toel ümber ehitatud Pauluse kirik. Peetri kirik Narva mäel on saanud uue katuse ja palju muudki uuenduskuuriks vajalikku tänu Tiit Veeberi suurannetusele. Nüüd on aeg Pepleri tänavale jääva Maarja kiriku käes, et pühakoda võiks avatud olla. Kui 2009. aastal maaülikooli võimlana kasutusel ...

Kolumn

Uus muinsuskaitseseadus on valmimas

Tänapäevane kultuuriväärtuste hoidmine ei ole muinsuskaitseekspertide kitsas mängumaa, vaid oma arvamuse ja panuse saavad anda kõik osapooled. Hea näide koostööst on Tartu Jaani kiriku taastamine ja hoidmine, millesse on panustanud nii riik, linn kui kogudus, tornikiivri uue vaskplekist katte jaoks annetusi teinud tartlased ning külastajad, kelle piletiraha saab suunata kirikuhoone säilitamisse. Samas tuleb tõdeda, et praeguses ...

Juhtkiri

Karjasekiri Issanda kuulutamise pühal ehk paastumaarjapäeval, 25. märtsil 2015

M_embleem_mv_908x1133

Ingel ütles: «Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!» Eliisabet hüüdis: «Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili!» Lk 1:28, 42 Evangelist kirjutab, kuidas ingel Gabriel tervitab taevase sõnumitoojaga kohtumisest ehmunud Maarjat rahustavate sõnadega: «Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!» (Lk 1:28) Me usume, et Jumal võib meidki kõnetada isikute kaudu, kellega meie elutee või -saatus ristub. Vahel võib mõni ...

Arvamus

Muretsen Eesti rahva pärast

Kuulun nende hulka, kes ahastavad Eestimaa ja tema rahva saatuse pärast. Oleks vale ja rumal esikohale seada raha, asjad ja karjäär mistahes hinna eest, jättes kõrvale moraali ja noorusliku elustiili õpetamise kasvavale noorsoole. Emeriitpeapiiskop Andres Põder on öelnud, et Eesti poliitiline vabanemine tõi kaasa usulise elavnemise, kuid ühiskonnal tekkis soov jõuda kiiresti järele lääne elustandardile ja peagi vahetati vaimsed prioriteedid ...

Nädala ringvaade

Keskendugem olulisele

Möödunud nädal tekitas maailmas toimuva vastu huvi tundvas inimeses kimbatust. Toimus sedavõrd palju olulisena näinud sündmusi, et kerkis küsimus, millele neist keskenduda. Tõsi, nii erakordsed kui virmalised, päikesevarjutus ja soojarekordid ka ei ole, jäävad need tõenäoliselt vaid lühiajaliseks kõneaineks. Pikemas perspektiivis on olulisem jälgida poliitikamaailmas toimuvat. Ent kas meie tähelepanu väärib rohkem näiteks Krimmi annekteerimise ...

Jutlus

Kuningas väljaspool raame

Paju,Urmas

Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja ta ütles neile: «Kirjutatud on: Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks!» Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Kui ülem­preestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid: «Hoosanna Taaveti Pojale!», siis ...

Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu.
(Jh 3:14b, 15)