Elu ja Inimesed

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik tänab ja tunnustab

Tänavusel erilisel aastal tunnustatakse teenekaid kiriku töö­tegijaid, toetajaid ja vabatahtlikke abilisi samuti tava­pä­rasest erinevalt: tänujumalateenistuse asemel Tallinna piiskoplikus toomkirikus antakse autasud pidulikult kätte kodukoha kirikutes. Tänu ja tunnustus kiriku ustavatele töötegijatele! EELK Teeneteristi I järgu saab James Langstaff, Inglise Kiriku Rochesteri piiskopkonna piiskop. EELK Teeneteristi II järgu ...

Otsekui Eedeni rohuaias

Erilisi aedvilju kasvatati sel aastal Jõelähtme kiriku juures. Margus Kirja. Jõelähtme kogudusel oli sel aastal kiriku juures juurviljaaed.  Prohvet Joel on Juudamaal aastatuhandeid tagasi ennus­tanud, et „kõrbe rohumaad löövad haljendama ja puud hakkavad vilja kandma, vii­gi- ja viinapuud kannavad küllus­likult“ (Jl 2:22). Loomislugugi algab sellega, et Jumal lasi maast tärgata haljal rohul ja seemet kandvatel taimedel (1Ms 1:11). Mitte ...

Teenekas kirikumuusik saab kõrge autasu

Kõrge tunnustuse, EELK Teeneteristi II järgu pälvinud kirikumuusik Aivi Otsnik (73, fotol) on aastakümneid panustanud süd­a­me ja hingega meie kirikumuusika arengusse. „See oli suur-suur üllatus, aga loomulikult on väga hea meel, olen tänulik,“ ütles tun­­nustatav Eesti Kirikule telefonitsi, tun­nis­tades, et nii kõrge autasu lausa ehmatas alguses. Lapsepõlvest luteri kirikuga seo­tud ja ka nõukogude ajal kirikutöösse panustanud alati ...

Soovist pärandada lastele esivanemate tarkus

Kiriku nimel annab Peep Mühlsile Tallinna toomkirikus üle EELK Teeneteristi III järgu ordeni peapiiskop Urmas Viilma. Egle Viilma. Et segasest ajast võib lõigata ülesehitavat kasu, seda teab hästi iseenda kogemustest Peep Mühls.  Kirik tänab teda EELK Teene­teristi III järgu ordeniga Tal­lin­na toomkooli arengu toe­ta­mise eest. Kui noorem perepoeg Erik jõudis 2011. aastal kooli­minekuikka, liikusid üle Tal­lin­na haridusmaastiku uued ...

Kolumn

Vihakõne karistamise karmistamisest

2008. aastal võeti Euroopa Lii­du nõukogu raamotsusega „tea­tud rassismi ja kseno­foobia vormide ja ilmingute vas­tu võitlemise kohta kri­mi­naalõiguse vahenditega“ vastu tekst, mis keskendus kaitsele rassistliku ja ksenofoobilise vihakõne eest (ehkki seal mai­niti lisaks ka usutunnistust ja sünnipära). Kirikule paistab enim peavalu tekitavat see, et vihakõne määratlus on hil­jem muutunud avaramaks ning kaitse vihakõne eest laie­neb ka ...

Juhtkiri

Lõikustänupühast ja koostööst

Elame tänumõtetes külvi ja lõikuse eest ning tunneme rõõmu heast koostööst Jumalaga ja kristlaste vahel. Piiskop Tiit Salumäe on ühes lõikustänupüha tervituses öelnud: „Põld on Jumala laud. Enne kui paluda „Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!“, tuleb astuda põllule, sest see on püha paik. Ja asuda tööle. Nii jätkub õnnistust nii pühadeks kui argipäevaks.“  Kiriku tööpõld on lai. Ma usun, et suurem osa koguduste õpetajaid nõustub ...

Arvamus

Suukorv ja sõnavabadus

Kristjan Luhamets. Luterlastena oleme küllap hästi tuttavad katekismuse õpetuse­ga: „Meie peame Ju­ma­lat kartma ja armastama, et me oma li­gimese peale ei tunnista va­let, te­da ei reeda, keelt ei pe­ksa ega tõs­ta tema peale laimujutte, vaid et me teda vabandame, räägime temast head ja kääname kõik asjad hea poole.“  Paraku elame tänapäeval ühiskonnas, kus kristluse mõju on tagasihoidlik ning kahjuks tuleb pahatihti ette nii ...

Nädala ringvaade

Usu, lootuse ja armastusega

Märtsis koroonapiirangute tõttu pidamata jäänud taasilmunud Eesti Kiriku 30. sünnipäeva pidu on lõpuks käega katsuda. Tänujumalateenistus Tartu Jaani kirikus on juba kahe päeva pärast, konverents siiski jääb ära. Saab taas koos olla ja Jumalat tänada ning paluda jätkuvat armastust, usku ja lootust, mida toimetus on püüdnud kolmekümne aasta jooksul lugejatele jagada. Ütleb pühakirigi, et kõik muu on tühine, aga armastus ei hääbu ...

Jutlus

Jumala pühadus on kaljukindel

Js 8:11–15    Siin kõneldu leidis aset 8. saj eKr. Jumala rahvas, kes mõne sajandi eest oli Egiptusest tulnud, oli jagu­nenud kahe riigi vahel: Iisrael põhjas ja Juuda lõu­nas. Need riigid olid ühtelugu omavahel ja ümb­ritsevate rahvastega sõjas, moodustades kõiksugu liitusid ja vandenõusid kord ühega, kord teisega. Alles äsja oli Juuda templi varadega Süüriale maksnud, et nood põhjast Iisraeli ründaks ja Juuda saaks siis lõunas ...

Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi. (Jr 17:14)