Elu ja Inimesed

Tundes rõõmu hea sõnumiga muusikast

Anne-Mai Salumäe öökapil seisab ootevalmis noodipaber, kuhu oleks ootamatu inspiratsiooni korral võimalik ka keset ööd märkmeid teha. Eesti Kiriku praktikant Tartu ülikooli usuteaduskonnast Doris Diana Orr uurib kirikumuusikult, mis innustab jätkuvalt musitseerima. Millal tekkis ja millest sai alguse huvi muusika vastu? Anne-Mai Salumäe: Muusikaarmastus sai alguse lapsepõlvest. Minu ema oli väga musikaalne. Oleme kõik emasse, mina ja mu vennad. ...

Pühapäevakooli etenduses tegid kaasa nukud

Põlva Maarja kirikus etendus esimesel ülestõusmispühal koguduse pühapäevakooli laste nukunäidend. Toimunut võib nimetada suisa esietenduseks, sest teise ülestõusmispüha hommikul toimus lisaetendus Mammaste kooli lastele. Teadaolevalt on see esimene nukuetendus Põlva koguduse pühapäevakooli ajaloos ning seda olulist sündmust oli jälgimas arvukalt silmapaare. Kuidas tekkis idee etendada nukunäidend? Pühapäevakooli rütmis on viimastel aastatel ...

Tartus kõneldi taas perehooldusest

Perehooldus on Soomes jätkuvalt kasvav suund ja seda käisid tutvustamas Kitee evangeelse koolituskeskuse õpetajad Sanna Kosonen ja Irene Tarkiainen. Sanna ja Irene ei olnud Tartus esimest korda, aga nad on Soomes üha levivat perehoolduse projekti tutvustanud ka mujal Eestis. Soome kogemusel on perehoolduse mudel leidnud tunnustust, kuna see on kolm kuni neli korda odavam abivajaja hooldusest mõnes hoolekandeasutuses. Samas annab see võimaluse ...

Evangeelne Allianss seab sihte uueks aastaks

Eesti Evangeelne Allianss (EAA), mis 25. aprillil üldkogu peab, on üks meie tegusamaid eri konfessioonide kristlasi ühendavaid organisatsioone. Allianssliikumine, mille eesmärgiks on edendada erinevatesse protestantlikesse konfessioonidesse kuuluvate kristlaste koostööd, sai alguse XIX sajandil USAst. Eestis on tegutsetud alates 1920. aastatest. Kõige aktiivsemalt on kaasa löönud baptistid, metodistid ja vennastekoguduse taustaga ...

Kolumn

Kui vägivald kolib magamistubadesse

Ei oskagi öelda, kas olen hea vägivalla taluja või mitte. Mul on niipalju vedanud, et kodud, kus olen kasvanud ja elanud, on pakkunud kindlust ja turvatunnet ning kõik see, mida olen tajunud vägivallana, on alanud lävepakust kaugemal. Ja kindlasti olen ma olnud hea põgeneja. Enamasti. Ajakirjanduses tõuseb vägivalla teema esilehekülgedele sageli mõne õõvastava juhtumi läbi. Need lood tunduvad paljudele ennekuulmatud, talumatud ja rasked, pannes ...

Juhtkiri

Elektidele

Sander, Ove

Ei ole just igapäevane, et meie kirikus seatakse ametisse piiskop. Enamgi veel, selle lehe ilmumisele järgneval päeval oleme tunnistajateks Jumala armule, milles seatakse pühasse ülevaataja ametisse meie vennad Joel ja Tiit. Ühinen paljude õnnitlejatega meie kirikust, sõpruskirikutest ja laiemast üldsusest ning soovin teile mõlemale Jumala armu ja väge, kannatlikkust ja tarkust, pühadust ja püsivust selles kõrges kutses. Tõesti, «kui keegi ...

Arvamus

Koguduse peretöö väljakutsed ja võimalused

TiitusMirjam2015_2

Möödunud nädalavahetusel Tallinnas aset leidnud diakooniakonverentsil keskenduti kiriku peretööle. Aastakümneid on kogudustes tehtud laste- ja noortetööd, viimasel ajal räägime peretööst, mis hõlmab nii lapsi, noori, lastevanemaid kui vanavanemaid – kõige laiemas mõttes perekonda. Kogemus näitab, et sageli osaleb koguduse (pere)töös vaid üks osa perest, enamasti ema ja lapsed. Mis jääb kiriku tegevuses puudu, et ülejäänud pereliikmed veedavad ...

Nädala ringvaade

Protestimise lainel

Eelmise nädala sündmused Hollandis tõid taas meelde mulluse võitluse Tartu ülikooli reformimise ja sealhulgas usuteaduskonna allesjäämise ümber. Ka Amsterdamis oli päevakorral ülikooli ümberkorraldamine, mis kriitikute hinnangul lähtus pigem majanduslikest kui õppe- ja teadustöö parema korraldamise kaalutlustest. Kui reforme püüti vastuseisust hoolimata ellu viima hakata, hõivasid tudengid 25. veebruaril ülikooli administratiivhoone. Suur osa ...

Jutlus

Jumalarahva kodutee

Leedjärv,Ants2012

Jh 14:1–7 Igaüks on oma elu jooksul teinud vähemalt mingisuguseid plaane, milleni tahaks jõuda. Need võivad olla päris väikesed ning nende saavutamine läheb kuidagi iseenesest ja märkamatult. Saab aga teha ka suuri plaane, milleni jõudmise viisid pole plaanijale endalegi päris selged. Tahaks midagi tõsist teha ja saavutada, aga kuidas? Tuleb kelleltki teiselt nõu ja abi paluda. Jeesuse jüngrid olid sarnases olukorras. Nad olid mõnda aega juba ...

Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud!
(2Kr 5:17)