Elu ja Inimesed

Kiituslaul Jumalale ja puukoidele

Umbes 200 aastat tagasi pärast järjekordset põlengut üles ehitatud Kuressaare Laurentiuse kirikus peaks märtsis tänu Jumala ja inimeste abile lõppema põhjalik siseremont, mis võeti ette suuresti puukoide tõttu. Nii võib naljatamisi tänusõnu öelda ka üraskite tegevusele, sest nende kahjutöö osutus ulatusliku remondi põhjuseks. Igal pühapäeval koguneb Saaremaa peakirikusse, kui saare ainsa linna luteri kirikut nii võib nimetada, üle saja inimese. ...

Kõrgem Usuteaduslik Seminar muutuste tuules

EEKBKL vanematekogu koosolekul Kehras kiideti heaks liidu uus hariduskontseptsioon. Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu (EEKBKL) Tartus asuv Kõrgem Usuteaduslik Seminar (KUS) on muutuste tuules. Kehras 2. detsembril toimunud vanematekogu koosolekul kiideti heaks liidu uus hariduskontseptsioon. Sellele vastavalt saab KUSist tulevikus liidu erinevaid koolitus- ja arendusvaldkondi lõimiv hariduskeskus. 31. detsembril ...

Autasude komisjoni tööst statistika abil

EELK autasude komisjoni koosolekul hinnati möödunud aastate tegevust. Tänuüritusest nelipühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus on kujunenud kaunis traditsioon. See on olnud helge päev, kus on võimalus tänada tublisid töötegijaid ja partnereid, kelleta ei kujutaks ette oma kogudust või kiriklikku töövaldkonda. Toon välja statistilisi andmeid. 2014. a anti välja 15 EELK Teeneteristi; 5 EELK Teeneteristi tunnustusmärki; 39 EELK aukirja ja 62 ...

Algab rahvusvaheline koostöö diakoonia vallas

Plaanitava ühisprojekti SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas) partnerid kohtusid 12.–13. jaanuaril konsistooriumis. Ühisprojekti juhtpartner on Saksamaalt Schleswig-Holsteini diakooniakeskusest, lisaks partnerid Eestist, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust ja Poolast. Projekti tähelepanu keskmes on kohalike omavalitsuste, kohalike koguduste ja teiste sotsiaalselt orienteeritud organisatsioonide koostöö, parandamaks koostöövõimekust ...

Kolumn

Preesterlik kuulamisoskus

Täna, Eesti Kiriku ilmumispäeval lõpeb kahepäevane vaimulike konverents, mille juhatus on palunud mul pidada ettekande vaimuliku valmimisest ja vaimulikuks valmistumisest. Princetoni teoloogilise seminari professori Richard R. Osmeri käsitluses on praktilise teoloogia – ent iga kogudusevaimulik on praktilise teoloogia viljeleja – esimeseks ülesandeks preesterlik kuulamine (preesterlik seetõttu, et niisugust kuulamisviisi harrastades osaleb ...

Juhtkiri

Lepitusametis käijad

Nagel,Urmas

20. ja 21. jaanuaril saavad oma iga-aastasel traditsioonilisel konverentsil kokku Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulikud. Selle aasta teemaks on «Vaimulik amet – perspektiive seest ja väljast?». Vaimulikuks olemist ja vaimuliku ametiga seonduvat on mõned aastad tagasi konverentsil käsitletud, kuid eks ole see teema kirikus alati aktuaalne. Seekord oleme keskendunud rohkem sellele, kuidas vaimulikule vaadatakse ühiskonnas. Ettekande peab ...

Arvamus

Peapiiskop ja meie

«Sest piiskopi kohus on Jumalale kasvatada inimestest uus paradiis.» (Uku Masing, «Piiskop») Euroopas valitakse riigipea tavaliselt 4–5 aastaks. Iga uue juhiga kaasnevad uued lootused. Lootused, et elu läheb paremaks. Aga mis on see «elu»? Tavaliselt see, et majanduslik heaolu kasvaks, et vaesus väheneks, et oleks rahu. Euroopa Liit aga otsib praegu ka uut narratiivi, sest majandus pole ainuline, vaja on ka vaimset rooga. Äsja valiti meil ...

Nädala ringvaade

Pühadus versus püha

Küsimusele, millise sündmusega kirjutas aasta algus end ajalukku, saab olla vaid üks vastus: Euroopat taas vapustanud terrorismilainega. Pariisis toimuv tõi meelde ja pani paralleele tõmbama 2011. aasta katastroofiga New Yorgis, kus maailma kaubanduskeskuse kaksiktornide õhkimine islamiäärmuslaste poolt pani kasutama retoorikat: maailm enne ja pärast 11. septembrit. Sellest ajast on läänemaailm olnud alarmeeritud. Tunnistan, et Prantsusmaal ...

Jutlus

Terveks usu läbi

urmas nagel

Aga nemad tulid kohe pärast sünagoogist lahkumist koos Jaakobuse ja Johannesega Siimona ja Andrease majja. Aga Siimona ämm lamas voodis palavikus. Ja otsekohe räägiti Jeesusele temast. Ja Jeesus astus ta juurde, võttis tema käest kinni ja aitas ta üles. Ja palavik lahkus Siimona ämmast ning ta teenis neid. Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud; terve linn oli kogunenud maja ukse ...

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis.
(Lk 13:29)