Elu ja Inimesed

Muusikal on võimas vägi, kinnitab organist

Järva-Jaanis on kolmekümne aasta ringis jumalateenistustel kaasa teeninud Nadežda Maran (50), kes peab oluliseks elu Loojaga ja looduga. Nadežda Maran on päritolult Siberi eestlane, sündinud Omski kandis ja jõudnud Eestisse seitsmeselt. Tema esivanemad rändasid tsaari ajal välja, juba Nadežda vanaema sündis kaugel Siberis. Aga ajal, mil Nadežda Viljandis elas, sattus ta juhuslikult Tarvastu kirikusse. Õpetaja Harri Haamer oli seal, tema ...

Riho Terras: usk on väga isiklik asi

On suur au ja meeldiv kohustus osaleda kodukoguduse elus, kinnitab Eesti Kirikule Eesti Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras, Tallinna Toomkoguduse nõukogu liige, kes saab EELK Teeneteristi III järgu ordeni. Seoses 4.–15. maini kogu Eestit hõlmava suurõppusega Siil oli kaitseväe juhataja Riho Terras tavalisest enam meedia huvi all ning intervjuusoovijate piiramisrõngas. Oletusega, et koos Siiliga saab ka suur kiire läbi, ei ole ta ...

EELK tänab

EELK autasustab kord aastas nelipühal, kiriku sünnipäeval, paljusid ustavaid kirikuliikmeid ja isikuid, kes on osutanud teeneid EELK-le. EELK Teeneteristi I järgu ordeni saavad EELK Teeneteristi II järgu ordeni saavad 1. Jaan Jaani, peakaplan. Sündinud 28. mail 1951 Tallinnas. Ordineeritud aseõpetajaks 17.02.1982, antud õpetaja õigused 17.12.1987. On teeninud kogudusi Viru-Nigulas, Kundas, Keilas, Paldiskis, Viimsis, Peterburi Jaanis. Alates ...

Reformatsiooni aastapäev elavdab luterlaste ja katoliiklaste dialoogi

Kahe aasta pärast tähistame koos kogu maailma luterlastega 500 aasta möödumist reformatsiooni algusest. Erinevalt varasematest ümmargustest reformatsioonijuubelitest meenutavad luterlased ja katoliiklased omaaegseid sündmusi seekord ka üheskoos. Muu hulgas on Luterlik Maailmaliit (LML) ja Rooma-Katoliku Kirik avaldanud teemakohase ühisdokumendi «Konfliktist osaduseni». Ehkki selles mööndakse ka kirikutevahelisi erinevusi, rõhutatakse pigem ...

Kolumn

Pinnapealsuse pingeväli

«Ma arvan, et see juhtub selle pärast, et me kõik võitleme vähemalt kolmel erineval rindel ja kaotame aeg-ajalt asjadest ülevaate. Vähemalt minuga läheb nii.» Sellise siira arvamuse kirjutas mulle hiljuti üks vaimulik. Olin pika aja jooksul mitmes kirjas palunud mõnel vaimulikul mulle paarile konkreetsele küsimusele vastata, kuid vastuseid ei tulnud. Tundub, et tal on õigus. Seda kõike, mida me teeme, saab liiga palju ja pinnapealsus muutub ...

Juhtkiri

Õnnistavate käte all

Leevi Reinaru

Kevad, sinu lävel seistes aimab Looja suurust hing, sest et meie keeldes, kästes ei veel muutu loodusring. Laulusalm räägib meile kevadest, inimese kätetööst ja Jumala asendamatust osast meie igapäevases elus. Üks on selge: külvata tuleb, siis on ka sügisel midagi põllult oodata. Külvitöö kogudustes vajab tegijaid. Rõõm oli eelmisel pühapäeval, 17. mail õnnistada noori piibli- ja misjonikursuse lõpetajaid. Kümme noort olid koos käinud üheksal ...

Arvamus

Lugejate kirjad

Vihmane neljapäev Järvamaal Rakvere Kolmainu koguduse nõukogu eesotsas õpetaja Tauno Toompuuga korraldas oma truudele kirikulistele ekskursiooni Järvamaale. Sõit sai teoks maikuu esimesel neljapäeval. Esimese peatuse tegime Tapa Jakobi kirikus. Õpetaja Tauno Kibur rääkis ekskursantidele kiriku ajaloost palju huvitavat, kuid eriti üllatas meid vaimuliku taevalik hääl, mis tundus lausa teispoolsusest tulevat. Järgmiseks peatuspaigaks oli Ambla ...

Nädala ringvaade

Kirikust kirikuni

Seoses töökohustustega pakkus möödunud nädal võimalusi linnast looduse rüppe jõuda. Mitmel puhul jätsin auto teepeenrale seisma, et vaadata lähemalt ilu, mida iga kevad meile toob. Issand, ära lase mu meeltel kalgistuda ja luba lapsemeelselt olla vaimustuses sellest imest, tundsin sundi palveks. Ernst Enno «Rändaja õhtulaulu» Anne Maasiku esituses kuulates olin teel Haapsalusse palverännu päevale, kui mõte vormis lihtsa kreedo: elu ongi ...

Jutlus

Tänu Püha Vaimu eest!

Olesk,Argo copy

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus ...

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.
(Sk 4:6)