Elu ja Inimesed

Koerateraapia arendab lastes julgust

Marina Klaus on võtnud südameasjaks aidata koerateraapia abil erivajadustega inimesi. Koerte tingimusteta armastus on pakkunud nii Marinale endale kui paljudele lastele üle Eesti rohkelt rõõmu. «Oma lastele olen koerateraapiat teinud kogu selle eluperioodi, kui mul on lapsed ja koerad kodus olnud. Kuid teiste laste aitamiseks lõime 2014. aasta alguses MTÜ Hoolin Sinust. Tekkis kindel soov hakata kanisteraapiat pakkuma erivajadustega lastele üle ...

Tagasivaade hõimunädalale

Eestis peeti taas hõimupäevi. Ka meie kirikutes olid suurema tähelepanu all sugulasrahvad: peeti hõimurahvastele pühendatud palvusi, jumalateenistustel teenisid soomeugrilastest pastorid ja muusikud. Hõimupäeval, 18. oktoobril kogunesid hõimlased Tallinna metodisti kirikusse hõimukärajatele, kus muusika, tantsu ja sõnumiga lõid kaasa komid, udmurdid, marid, handid, neenetsid, sölkupid, soomlased ja saamid. Järgmisel päeval osalesid kirikute ja ...

Avades ennast Jumalale

elusama_elu

Viljandimaa praost Marko Tiitus on ühiste kaante vahele kogunud kümmekonna aasta jooksul kirjutatud tekstid. Suure osa neist moodustavad kirikulehes avaldatud kolumnid. Neid on oma sisukuse, huvitavate mõtete ja ladusa sõnastuse tõttu ikka oodatud ja lausa lennult loetud. Raamatu pealkirja «Elusama elu poole» on autor laenanud Uku Masingult – temaga küll kunagi kohtumata –, keda peab oma õpetajaks. Nimelt arvas Masing, et elu on mõttekas ...

Paik, mis ühendab ja toetab

Lea Saar

Tartu Maarja koguduse diakooniatöö on eelmise aasta suvest saanud uut hoogu. Mullu suvel sõlmiti kolmeaastane leping Soome evangeelse misjoniorganisatsiooniga, kelle toetusel palgati diakooniatöötaja Lea Saar (fotol). Usuteaduse instituudis hingehoidja haridust omandav Lea Saar nendib: «Ei saa öelda, et diakooniatööd enne koguduses polnud. Tegevus on käinud lainetena, kord on seda olnud rohkem, kord vähem.» Diakooniatöö rõhk on praegu ...

Kolumn

Liikudes sündinud mõtted

Aeg-ajalt on mulle tundunud, et olen usundiõpetusest kirjutanud nõnda palju, et sellest jätkub kuhjaga elu lõpuni. Siiski sundis eelmise nädala kolmapäeval toimunud usundiõpetajate iga-aastane konverents, mis seekord kandis pealkirja «Elatud usk ja usundiõpetus» (vt ka 1. lk Kätlin Liimetsa artiklit «Usundiõpetajad pidasid bussikonverentsi»), sellel teemal veel kord mõtteid mõlgutama. Ühelt poolt inspireeris konverentsi ebatavaline vorm: ...

Juhtkiri

Sõnal on vägi

Soone,Einar

Nüüd on siis ka Eestis toimunud koolitulistamine. Hukkus Viljandi Paalalinna kooli õpetaja. Avaldame siinkohal kaastunnet hukkunu omastele ja soovime meelekindlust kooliperele. Halastaja Isa, kõige lohutuse Jumal olgu teiega! Mis viis nooruki sellisele äärmuslikule teole? Vastust pole. Aga see, et teated maailmas valitsevast vägivallast ja terrorismist tulevad pea igal päeval meile koju kätte, andis aimu, et ka siinmail võib millalgi juhtuda ...

Arvamus

«Kasutute» teadmiste kaitseks

Rain_Soosaar_oige copy

Aastate eest töötasin ajalooõpetajana. Kord ütles üks laps mulle, et tema ema meelest peaks tõsiselt võtma ainult matemaatika, inglise keele ja arvutiõpetuse õppimist. Teisi aineid ei minevat elus vaja. Tollal tundus see mulle kurioosumina, ent nüüdseks näib, et sarnane suhtumine võtab üha enam maad. Harva räägitakse tänapäeval sellest, et teadmiste omandamise eesmärk võiks olla ka enesearendamine ja ühiskonna teenimine. Valdavalt peetakse ...

Nädala ringvaade

Koolitulistamine, ka Eestis

Uue veerandi esimene koolipäev ei jää meelde üksnes Viljandi Paalalinna gümnaasiumiperele, üks õõvastav hetk söövitas selle mällu tervele Eesti ühiskonnale. Kui siiani saime koolitulistamisest rääkida kauge Ameerika ning naabermaa Soome näitel, siis esmaspäeval Viljandis toimunu tegi nähtusest ühtäkki «meie teema». Neljalapselisest perest pärit 15aastane noormees tulistas koolitunnis surnuks 56aastase saksa keele õpetaja. Tapariistana oma isa ...

Jutlus

Eestpalve hoiab taeva avatuna

lail_Margit_ek

Seepärast ei ole ka meie, sellest päevast peale kui me seda kuulsime, lakanud teie eest palvetamast ega palumast, et teid täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks. (Kl 1:9–11) Kui aeg ...

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?
(Mi 6:8)