Elu ja Inimesed

Kirik peab teenima eestlasi kogu maailmas

Kes on jälginud peapiiskop Urmas Viilma tegemisi, on tähele pannud, et ta liigub palju ringi – ja mitte ainult Eestis. Viilma enda arvestuste järgi on ta alates 2. veebruaril toimunud peapiiskopiks pühitsemist olnud 13 välislähetusel ja veetnud raja taga 75 päeva. Hiljuti viibis Viilma Šotimaal Porvoo osaduskonna kirikupeade kokkusaamisel. Ka on peapiiskop äsja külastanud väliseesti kogudusi Kanadas ja Inglismaal Londonis. Miks on EELK-le tihe ...

Uudishimuga hirmu vastu

Pealkirja «Samas paadis» kannab pagulaste teemaga seotud koolitus, mille üheks läbiviijaks on EELK peretöö koordinaator ja perekeskuse juhataja Pia Ruotsala. Esimene koolitus oli Tartus, sel kuul on veel koolitused Tallinnas ja Rakveres. Oma kogemusi jagab neli aastat Jordaanias pagulastega töötanud Soome misjonär Pia Ruot­sala. Koolitusel jagatakse teadmisi pagulastest ja kinnitatakse, et Eestis saab kasutada teiste riikide kogemusi. «See on ...

Novembrikuu 1935 oli täis tegevust

80 aastat tagasi, 1935. a novembris valmistati ette uue agenda kavandit, Rapla kirik sai täishiilguses elektrivalguse, kogudused said uusi õpetajaid ning oldi mõtetes lahkunutega. 7. novembril oli koos liturgiline komisjon, kes vaatas läbi uue agenda kavandi muusikalise osa, mille oli ette valmistanud helilooja Enn Võrk ja mis kujutas endast ühtlast tervikut. Uuele agendale pidi lõpliku hinnangu andma 21.–23. jaanuaril 1936 Tartus aset leidev ...

Lugeja selgitab aastakümnete eest aset leidnud sündmuse tagamaid

Hiljuti saabus toimetusse kiri, kus tähelepanelik lehelugeja viitab kirikulehes seisvale ebakõlale. Jutt on 28. oktoobril ilmunud Eesti Kiriku (nr 43) 6. lehekülje artiklist «Pühaderikas oktoobrikuu 1935», mille autor Mati Märtin lehitseb 80 aasta taguseid ajalehti ning refereerib toona kirikuga seonduvat. Artikkel lõpeb järgmiste ridadega: «Halb sõnum tuli aga Räpinast. Sealne luteri kiriku köster Jaan Küüts oli kolme aasta jooksul omastanud ...

Kolumn

Kui võõrad on jälle kohal …

Venemaal otsib abi 900 000 põgenikku. Vene siseministeerium eraldas 16. septembril põgenike abistamiseks 7 miljonit rubla. Selline oli Postimehe uudis aastast 1915. Esmapilgul võib olla üllatav, aga täpselt sada aastat tagasi oli ka Eesti ajakirjanduses üks tulisemaid teemasid sõjapõgenike vastuvõtmine. Erinev oli põgenike päritolu – toona tulid peamiselt lätlased. Näiteks septembris 1915 avasid Tartus uksed nii Riia muusikakool kui ka paljud ...

Juhtkiri

Päkapikud või jõulusõnum?

Põld,Sigrid1

Aastaid tagasi on EELK Kirikumuusika Liidu üldkoosolekul pikalt arutletud teemal, milline muusika sobib kirikusse. Nagu see oli teemaks ka käesoleval aastal kirikumuusikute konverentsil. Jõulude eel otsivad mitmed kontserdikorraldajad taas esinemispaiku, ka kirikuid. Muusika valikul peaksime lähtuma sellest, et see oleks vaimuliku sisuga. Vokaalmuusika puhul saab kergemini otsustada, instrumentaalmuusikaga on keerulisem. Samuti peaksime ...

Arvamus

Keele vaevad ja rõõmud

Tooming,Jaan24. veebruar 2012

Keelekasutajad on elavad inimesed. Me võime ka keelt vaadata elava olendina. Ja tõesti, kui antakse käsk sõjas avada tuli, siis tagajärjeks on laibad. Keel võib tappa. Aga keel võib ka rahustada, võib ärritada ja kutsuda välja viha. On ka armastusekeel ja on püha keel. Kui aga lobisetakse endale aru andmata, mida suust välja aetakse, siis on keel ise surnud. On olukordi, mil õigem on vaikida. Meil on nimi. Ja iga nime taga on konkreetne isik. ...

Nädala ringvaade

Aeg eestpalveteks

Eesti Kiriku toimetus asub Tartus samas trepikojas Vene saatkonna konsulaarosakonna kantseleiga. Viimastel nädalatel on meie välisukse esist katnud küünlad ja lilled Egiptuses Siinai poolsaare kohal alla kukkunud lennukis hukkunute mälestuseks. Vaevalt said küünlad kustuda ja lilled närtsida, kui süüdati uued Raekoja platsil purskkaevu mademel, et väljendada oma leina ja solidaarsust reedel Pariisis toimunud terrorirünnakute ...

Jutlus

Sellest, mis jääb

Prykk_Aivo

Kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: «Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale! Sest mul oli nälg ja te andsite ...

Meie kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. (2Kr 5:10)